Selecteer een pagina

Isolde Kolkhuis Tanke is sinds 2017 external bij afstudeerprojecten en de Viva Voce (verdediging) van onze studenten. Ze heeft een onderwijskundige achtergrond en 20 jaar ervaring met Action Research. Daarnaast heeft ze passie voor sustainability vraagstukken. Vanuit haar eigen bedrijf Kolkhuis Tanke begeleidt ze organisaties bij duurzame verandertrajecten. Sinds kort is Isolde Associate Professor Action Research bij onze business school. Zij houdt zich bezig met hoe ze Action Research kan verbinden aan Action Learning en door kan vertalen naar onze MBA-opleidingen, waaronder onze nieuwe Executive MBA in Sustainable Leadership. Ze vertelt erover.

Hoe Action Research en Action Learning waarde toevoegen aan Sustainability vraagstukken

Isolde Kolkhuis Tanke, Associate Professor Action Research bij BSNKun je uitleggen wat Action Research is?

“Action Research is een krachtige methode om tot duurzame veranderingen te komen waarbij je meerdere actoren in de keten of mensen op alle niveaus betrekt. Veel verandertrajecten in organisaties lijken te mislukken. Enerzijds zie je organisaties die zich bij verandervraagstukken vooral focussen op het onderzoeken van het probleem. Daar komt dan een rapport uit wat er aan de hand is, maar vervolgens weten ze niet hoe ze daarop moeten handelen en er medewerkers met de juiste interventies bij moeten betrekken. Dus die stap naar actie wordt niet gemaakt. Anderzijds zijn er ook organisaties die juist te snel in de actie schieten door aannames te doen waar het probleem zit, maar niet kijken wat de diepere onderliggende oorzaken van het probleem zijn. Wat zit er in de onderstroom? Hetgeen we ook bij Action Learning juist naar boven willen halen. Met Action Research werk je deze twee tekortkomingen weg.”

Hoe gaat Action Research in zijn werk?

“Je onderzoekt met een onderzoeksgroep de dieperliggende oorzaken en patronen die het probleem in stand houden. Deze groep is een dwarsdoorsnede van je organisatie; directie, operationeel managers, ondersteunende medewerker tot uitvoerende medewerkers. Ze zijn als het ware ‘mede-onderzoekers’. Ze stellen elkaar en hun collega’s vragen en gaan daarna snel aan de slag met hoe je bepaalde patronen kan doorbreken. Het stopt daar dus niet met onderzoek doen, maar je experimenteert direct met nieuwe handelingspatronen, probeert uit, analyseert en reflecteert daarop en past vervolgacties daarop aan. Je bent dus zelf en samen aan het onderzoeken, ontdekken en ervaren wat er al wél goed gaat en wat voor verbetering vatbaar is. Bewust maak je daarbij ook gebruik van theoretische inzichten, die je helpen om diepgaander naar het vraagstuk en de oplossingen te kijken.”

Wat is de toegevoegde waarde van Action Research in relatie tot Action Learning?

“Het onderzoeksproces bij Action Research is meteen een leerproces dat je samen doet en daarom sluit het mooi aan bij Action Learning. Net als bij Action Learning kijk je samen naar het probleem en de oplossing. Ook hier is het belangrijk de veiligheid te borgen door goede afspraken te maken, zodat mensen durven te spreken. Door elkaar tijdens gezamenlijke analysemomenten open vragen te blijven stellen en ook theoretische inzichten toe te voegen aan het gesprek, ontstaat sneller een verdiepend inzicht, wat uiteindelijk leidt tot nieuwe oplossingsrichtingen voor het vraagstuk. Het helpt deelnemers het gesprek met elkaar steeds een stap verder te brengen. Ook helpt het in het leerproces om te kijken waar het in de praktijk al wel gaat zoals je nastreeft. Het geeft meer inzicht in wat het specifieke voorbeeld tot een succes maakte en welke voorwaarden daaraan hebben bijgedragen. Leren van successen werkt motiverend.”

Als Action Research expert breng je deze methode ook in onze Executive MBA in Sustainable Leadership. Wat is jouw link met Sustainability?

“Ik vraag me altijd af: hoe ga je om met de wereld om je heen? Niet vanuit een consumentenhouding maar vanuit een zorghouding. Mijn ouders waren heel erg gericht op culturele ontwikkeling en in mijn jeugd ben ik van het ene museum naar het andere museum gesleept. Maar het boeide me allemaal niet zo, ik keek liever naar de natuur om me heen. Als je door de natuur loopt, krijg je dat moois allemaal voor niets; dieren, planten en kleuren. Het is bedroevend om te zien hoe we schade kunnen aanrichten aan de pure wereld om ons heen. Ik vind het noodzakelijk om daar zorgvuldig mee om te gaan. Ik heb vier kinderen. In wat voor wereld leven zij – en de generaties na hen – straks? Dan voel ik mij verantwoordelijk om de wereld netjes voor hun toekomst achter te laten. Daarnaast heb ik heb moeite met de wegwerpmaatschappij.”

Hoe bedoel je dit precies met de wegwerpmaatschappij?

“In de zin van zowel spullen weggooien als ook in de omgang met mensen. Mensen die betekenisvol zijn, maar bij verandertrajecten worden behandeld vanuit het idee “voor jou 10 anderen”. In plaats van ze aandacht te geven en te investeren in hoe je ze kunt meekrijgen. Dat is ook een boodschap die ik wil meegeven aan managers. Heb echt oog voor medewerkers en neem ze serieus mee in veranderprocessen. Zij zijn er namelijk onderdeel van waardoor de organisatie juist bestaat. Daarom is Action Research zo van belang, zodat je jouw verschillende medewerkers betrekt.”

Hoe kan de Action Research methode helpen bij Sustainability vraagstukken?

“Door Action Research gebruik je juist de kracht van alle mensen uit je organisatie. Doordat je hun ideeën en hun ervaringen serieus neemt, kom je samen tot creatieve oplossingen voor groene en sociale ambities.”

Kun je een voorbeeld noemen vanuit je eigen praktijk waarbij je hebt gezien dat het echt werkt om het volgens de Action Research methode aan te vliegen?

“Er zijn meerder mooie projecten waaraan ik heb gewerkt en werk. Eén was voor het Ministerie van Sociale Zaken waarbij het ging over de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De vraag was onder welke omstandigheden medewerkers versneld afbranden op hun werk of uitvallen. Ik heb met vijftien organisaties in actieteams gewerkt waarin Action Research en actieleren centraal stonden. De actieteams bestonden uit medewerkers van verschillende niveaus van gemeentes, hogescholen, universiteiten, voedselketens tot productiebedrijven. Door deze gevarieerde teams kon je goed in verschillende contexten zien wat daar speelde en wat je daaruit kon leren. Over de verschillende cases heen zag je vaak overeenkomstige thema’s terugkeren. Met name samenwerking was voor de meesten een belangrijke pijler om op te focussen. Hiervoor hebben zij zelf acties in gang gezet en gedragsafspraken gemaakt die op alle niveaus in de organisatie persoonlijk werden gedeeld. De kracht zit hem in dat het echt iets is van de medewerkers zelf en niet van hogerhand wordt opgelegd, dan gaat het pas echt leven in de organisatie. Bovendien ontwikkel je zo overkoepelende ‘werkende principes’ voor complexe vraagstukken, die ook vanuit theorie te onderbouwen zijn.”

Heb je een tip hoe MBA-studenten stakeholders tijdens hun onderzoek het beste kunnen betrekken?

“Stuur als MBA-student geen mail rond om medewerkers bij je actieteam te krijgen, maar doe het met warme communicatie. Vraag ze persoonlijk om deel uit te maken van het actieteam en vertel ze waarom jij ze zo graag bij jouw actieteam wilt hebben. Geef aan dat je graag kritische mensen in je team hebt, dat verrijkt de discussie en de perspectieven om tot een goede oplossing te komen.”

Wat is het belangrijkste dat je MBA-studenten wilt bijbrengen over Action Research in combinatie met Sustainability vraagstukken in de MBA-opleiding?

“Dat MBA-studenten juist door Action Research – met de combinatie van onderzoek, betrekken van stakeholders, interventies en samen leren – al bezig zijn om de verandering naar duurzaamheid in beweging te zetten. Je bent geen onderzoeker ‘behind the glass’, maar bent samen met de stakeholders een betrokkene en onderdeel van het veranderproces. Dus elke stap die je als onderzoeker zet, beïnvloedt dit al. En ik denk dat wanneer je voorbeeldgedrag laat zien – door je passie voor het sustainability vraagstuk – dit ook zijn positieve uitwerking heeft op het veranderproces.”

 

Meer informatie?
Voor meer informatie over onze MBA-opleidingen neem contact op met Anita Moolhuizen of Linda Hoksbergen via 0344-579050 of mail naar info@bsn.eu.

BSN Update
Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws en updates van BSN? Volg ons dan op Facebook en/of Twitter en schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief die elke twee maanden verschijnt. Stuur hiervoor een email naar info@bsn.eu o.v.v. ‘aanmelden nieuwsbrief‘.
Share This