Selecteer een pagina

The NetworKing Academy 2017

Spreker(s)
Arjan Erkel

Arjan Erkel | Spreker
LinkedIn

Je netwerk is de méést belangrijke bron van mogelijkheden om iets te bereiken in het leven. Zeker in de huidige tijd. Aan de ene kant zijn targets steeds hoger en is er steeds minder tijd beschikbaar om deze te halen. Aan de andere kant zijn grenzen steeds vager en lijkt elke droom bereikbaar.

Arjan Erkel, is een Nederlands cultureel antropoloog en oud-medewerker van de internationale hulpverleningsorganisatie Artsen zonder Grenzen (AzG).

Hij werd bekend doordat hij op 12 augustus 2002 werd ontvoerd door drie gewapende mannen in Machatsjkala, de hoofdstad van de Russische deelrepubliek Dagestan, waar hij sinds april 2002 werkte voor de Zwitserse missie in Dagestan.

Hij hield zich daar bezig met de opvang van vluchtelingen uit Tsjetsjeniл, dat aan Dagestan grenst. Op Eerste Paasdag, 11 april 2004, werd Erkel na 607 dagen gevangenschap vrijgelaten, door tussenkomst van een vereniging van KGB-veteranen.

Op 7 juni 2005 bracht hij een boek uit onder de titel Ontvoerd: 607 dagen tussen leven en dood waarin hij zijn belevenissen beschrijft. De voormalig Artsen zonder Grenzen-medewerker bood het boek in Den Haag aan, aan minister Ben Bot van Buitenlandse Zaken, mede omdat BuZa het losgeld voorschoot.

In het boek is beschreven hoe Arjan de ontvoering, het gevangenschap en de uiteindelijke thuiskomst heeft beleefd. Er zijn meer dan 60.000 exemplaren verkocht en het boek beleefde in 2014 zijn 28e druk.

In juli 2008 richtte Erkel samen met Yolanthe van Kasbergen de stichting Stop Kindermisbruik op (later Free a Girl geheten). Sinds de oprichting heeft de stichting meer dan 3500 minderjarige meisjes bevrijdt uit de seksindustrie.

Erkel geeft daarnaast lezingen en workshops. Zijn lezingen gaan over de gijzeling, waarvan hij zegt veel geleerd te hebben.[9] Volgens hem zijn de ervaringen tijdens zijn gijzeling vergelijkbaar met andere grote veranderingen in een mensenleven. Hoe daarmee omgegaan kan worden duidt hij aan met “ontgijzelen”.

MEER WETEN?

Voor meer informatie over The NetworKing Academy neem contact met ons op

Share This