Selecteer een pagina

Edger Gubbels

Docent Human Resource Management en Managementvaardigheden

Edger Gubbels is management consultant, coach, trainer/docent en manager. Hij ondersteunt organisaties bij het doorvoeren van veranderingen. Thema’s als leiderschap, management development, cultuur- en structuurveranderingen, samenwerkings- en teamvraagstukken, staan daarbij vaak centraal. Het begeleiden van teams en conflicten hebben zijn bijzondere aandacht.

Edger Gubbels werkt vanuit eigen bedrijf als ‘first supplier’ voor enkele grote internationale organisaties als Canon/Océ; ASML; SCA/Essity en is o.a. als senior consultant associé bij Helios Zorg. Werkt naast profit ook voor not for profit in met name zorg en onderwijs. Is verbonden aan de Universiteit van Utrecht en lid coördinatieteam Landelijke Educatie Docenten huisartsen, artsen verstandelijk gehandicapten en specialisten ouderenzorg. Medeverantwoordelijk voor de docentprofessionalisering bij de huisartsopleiding Utrecht.

Hij is sinds 2005 verbonden aan Business School Nederland. Eerst als external (externe beoordelaar dissertations), sinds 2007 als docent HRM, Managementvaardigheden en als internal (begeleider afstuderenden). Edger Gubbels begeleidt jaarlijks diverse studenten in hun afstuderen naar de eindstreep: “Coachen op zowel de inhoud als de persoon, is mij op het lijf geschreven”. En over het lesgeven: “…dat doe ik met groot plezier, want de combinatie van de ervaring die deelnemers meebrengen in de groep, dat met de action learning methode en de actualiteit verbinden, blijft telkens uitdagend, leuk en interessant”.

Edger Gubbels studeerde andragogiek (bedrijfsopleidingen), deed een bedrijfskundige Master Strategisch Management. Hij werkt sinds 1990 als organisatieadviseur, coach, manager en trainer/docent voor diverse profit en non profit organisaties.

Hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan op het gebied van organisaties, bedrijfskunde en ontwikkeling van management en medewerkers. Hij is auteur van het boek over competentieontwikkeling ‘Troaching’. Edger heeft ervaring in diverse besturen en is werkzaam als toezichthoudend bestuurder.

Share This