Selecteer een pagina

Hugo Hendriks

Docent Operations Management

Sinds 2017 is Hugo Hendriks verbonden aan Business School Nederland als docent Operations Management. Door zijn ruime managementervaring in diverse sectoren (consultancy, corporate industry, overheid, hoger onderwijs, zorg en zakelijke dienstverlening) is Hugo heel goed in staat om de theorie te vertalen naar de praktijksituatie van elke student. En door het continu ontwikkelen van nieuw lesmateriaal voor diverse bedrijfskundige vakken neemt zijn theoretische kennis nog altijd toe. .

Hugo studeerde werktuigbouwkunde aan de Fontys Hogeschool en aansluitend aan de Technische Universiteit Eindhoven waar hij in 1993 afstudeerde op het onderwerp ‘Ontwerpen van proces technische installaties’. Na zijn studie startte Hugo op de wetenschappelijke afdeling van Nagtglas Versteeg, een adviesbureau op het gebied van gebouwinstallaties. Na een jaar werd hij hoofd van die afdeling en groeide zijn interesse voor het verbeteren van bedrijfsprocessen.

In 1995 maakte Hugo de overstap naar Philips Vastgoed, waar hij als facility manager de facilitaire organisaties van diverse Philips vestigingen heeft gereorganiseerd. Philips besteedde de facilitaire werkzaamheden integraal uit en zo raakte Hugo in gesprek met FMH, een adviesbureau op het gebied van facilitair management. In 1999 ging hij daar aan de slag als interim manager en heeft diverse ontwikkel- en verbetertrajecten geleid. FMH verzorgde ook facilitaire beroepsopleidingen en hier werd dan ook het eerste zaadje geplant voor Hugo’s interesse in de opleidingswereld.

Vanaf 2001 – toen Hugo bij de gemeente Wijchen ging werken om de facilitaire en ICT afdeling te integreren – wisselt Hugo zijn dagelijkse werk graag af met het verzorgen van colleges, het begeleiden van studenten en het ontwikkelen van lesmateriaal. In deze periode schreef Hugo de publicatie Van Shared Service Center naar Shared Control Center als uitvloeisel van zijn eigen MBA thesis.

Nadat Hugo in 2006 aantrad als directeur Facilitair Bedrijf bij Tilburg University, richtte hij een afdeling Innovatie & Projecten op. Deze afdeling werd elk jaar geleid door een nieuwe afstudeerder, die voor zijn eigen afdeling elk half jaar nieuwe studenten wierf om stageopdrachten uit te voeren in de facilitaire organisatie. De afstudeerder zorgde voor een gedegen introductieperiode en een procesmatige begeleiding. De inhoudelijke begeleiding werd verzorgd door de afdelingsmanagers van het facilitair bedrijf. Een soortgelijke opzet creëerde hij bij het Catharine Ziekenhuis, waar Hugo acht jaar als directeur facilitair bedrijf functioneerde. Sinds 2019 is Hugo COO van Brightlands Chemelot Campus, een innovatieve en dynamische werkomgeving waar hard wordt gewerkt aan de verduurzaming van de chemische en biomedische industrie.

Gedurende zijn carrière houdt Hugo zich continu bezig met de vertaling van de organisatiestrategie naar de operatie. Vanuit zijn rol, maar nog meer vanuit zijn attitude, bewaakt en borgt hij een optimale afstemming tussen alle gelederen in de gehele organisatie. Als verbinder kijkt hij in eerste instantie naar een organisatie vanuit de bedrijfsprocessen (dus niet vanuit de hiërarchische structuur) en onderzoekt hij op welke manier deze bedrijfsprocessen geoptimaliseerd kunnen worden. Dat is ook de rol van de Operations Manager: in samenwerking en integraal processen beschrijven, besturen, analyseren en verbeteren. En die laatste zinsnede is niet geheel toevallig ook de ondertitel van zijn boek ‘Procesmanagement in de praktijk’.

Share This