Selecteer een pagina

Norbert Greveling

Docent Stratgisch Management

Met 30 jaar ervaring als consultant en ruim 150 opdrachtgevers, waaronder middelgrote organisaties, multinationals en startende ondernemingen, is dr. ir. Norbert Greveling een inspirerende grondlegger van vernieuwende theorieën op het gebied van strategisch management. Denk aan het strategisch raamwerk om holistisch naar organisatie te kijken, een hedendaagse aanpak voor strategisch managen, een moderne denkwijze over het toekomstig succes van organisaties en nieuwe denkbeelden over de kerntaken van leiders in organisaties.

Als een CRKBO geregistreerd docent is Norbert sinds 2013 verbonden aan Business School Nederland. Hij geeft voornamelijk les in het vakgebied strategisch management, onder andere in het DBA-programma in China, het Mini MBA programma in Nederland en in de Fit For the Future programma’s, die gericht zijn op het versterken van toekomstbestendigheid van bedrijven en instellingen.

Norbert is cum laude afgestudeerd in Technische Bedrijfskunde aan de TU Eindhoven, waar hij tevens is gepromoveerd op het onderwerp ICT-strategie. Hij is aantal jaren senior partner geweest bij Twynstra Gudde en werkte bij IBM Nederland, waar hij onder andere directeur was van de IBM Consulting Group. Bij IBM heeft hij diverse awards gewonnen, waaronder de Outstanding Innovation Award voor de ontwikkeling van een consulting methodologie die IBM wereldwijd is gaan gebruiken. Vanaf 2004 werkt Norbert zelfstandig als managementconsultant en procesbegeleider vanuit zijn adviesbureau Business Fit-ality. Hij wordt vooral gewaardeerd vanwege zijn verfrissende blik, scherpe analyses, grote betrokkenheid bij de organisatie, flexibele inzet, het snel brengen van structuur in vaak complexe materie, het schetsen van heldere aanpakken en het creëren van beweging in organisaties om beoogde veranderingen gerealiseerd te krijgen.

De drijfveren van Norbert zijn het realiseren van vooruitgang in de ontwikkeling van organisaties en de mensen met wie hij werkt. Daarnaast wil hij wat hij zelf heeft geleerd vertalen naar bruikbare inzichten, waarmee anderen hun organisatie weer aantrekkelijker en gezonder kunnen maken. Dat laatste wordt voor de meeste organisaties niet eenvoudiger in dit tijdperk van alsmaar toenemende turbulentie, mede als gevolg van de digitale revolutie. Oude en bekende strategische managementmodellen en -theorieën zijn vaak niet meer geschikt om mee te werken. Voor Norbert juist uitdagend om daar vernieuwing in aan te brengen.

Het motto dat niets zo praktisch is als een goede theorie is door Norbert volledig omarmd. Daar zijn nieuwe pragmatische aanpakken, tools en instrumenten uit voortgekomen om de toekomstbestendigheid van bedrijven en instellingen te versterken. De toepassing daarvan heeft bij diverse organisaties, leiders en studenten geresulteerd in verrassende inzichten en onverwacht goede resultaten. Zijn vernieuwende inzichten hebben bovendien geresulteerd in de managementboeken Aantrekkingskracht (2009), De ondernemende manager (2011) en Strategisch managen in turbulente tijden (2019) dat hij met Roland Bushoff heeft geschreven. Norbert heeft in samenwerking met Business School Nederland en Roland Bushoff BSN’s Fit For the Future programma’s ontwikkeld. Daarnaast heeft hij ook diverse opleidingsprogramma’s ontwikkeld voor consultants, leiders en professionals.

Share This