Selecteer een pagina

We zijn in gesprek met Joost Kampen, docent veranderkunde bij onze business school. Hij vertelt over zijn nieuwe boek ‘Advieswerk in verwaarloosde organisaties’. Een boek met theorie en praktijkvoorbeelden dat interne en externe adviseurs helpt om de juiste begeleiding te geven in verwaarloosde organisaties.

Joost Kampen, docent veranderkunde bij Business School NederlandJoost Kampen is organisatieontwikkelaar met 35 jaar ervaring. Daarnaast is hij docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Twente, SIOO en Business School Nederland op het gebied van veranderkunde, strategievorming en organisatieontwikkeling. Hij is aangesloten bij Van de Bunt en werkt met zowel private als publieke organisaties, zoals openbaar vervoer, luchtvaart, bankwezen, zorg, voortgezet en tertiair onderwijs en overheid. Joost is de afgelopen 15 jaar gevraagd te adviseren en ondersteunen bij zo’n 150 gevallen van misbruik en verwaarlozing op de werkplek. Hij heeft instrumenten ontwikkeld voor diagnose en interventies in verwaarloosde organisaties om de schadelijke interactiepatronen tussen leiding en medewerkers weer gezond te maken.

Voordat we naar je boek gaan: kun je kort uitleggen hoe een verwaarloosde organisatie eruit ziet?

Een verwaarloosde organisatie is een organisatie waar het langdurig ontbreekt aan aandacht, erkenning, waardering en duidelijkheid voor medewerkers. Leidinggevenden worden ook vaak verwaarloosd. Mensen hebben de verbinding met hun organisatie verbroken en zoeken het zelf wel uit. Zij leren te overleven.

Op een dag besloot je het boek ‘Advieswerk in verwaarloosde organisaties’ te schrijven. Wat was de aanleiding hiervoor?

“Het is een boek uit een reeks boeken die ik heb geschreven. In 2011 bracht ik mijn eerste boek uit: ‘Verwaarloosde organisaties’. Dit was voornamelijk een theoretisch boek dat inging op instrumenten om een verwaarloosde organisatie te diagnosticeren. Het vervolg hierop kwam uit in 2017, een werkboek: ‘Leren interveniëren in verwaarloosde organisaties‘. Daarna dacht ik aan een ander boek over: wat is goed leiderschap? Echter dit werd mij afgeraden omdat er al zo veel van zulke managementboeken zijn geschreven. Ik kon mij beter houden bij het onderwerp van verwaarloosde organisaties. De inspiratie voor dit nieuwe boek ‘Advieswerk in verwaarloosde organisaties’ kwam voort uit een artikel dat ik schreef voor het Tijdschrift voor Begeleidingskunde waar ik inging op: anders begeleiden in verwaarloosde organisaties.”

Waar gaat het boek in hoofdlijnen precies over?

“In het boek deel ik mijn ruim twintig jaar praktijkervaring aan advieswerk en wetenschappelijk onderzoek, waarmee ik de complexe en veeleisende taak voor adviseurs inzichtelijk maak. Ik ga onder andere in op de vraag: Wat is er anders aan advieswerk in verwaarloosde organisaties ten opzichte van gezonde organisaties? Hoe ziet het adviesproces eruit? Hierbij maak ik eerst een vergelijking van de verschillende adviesstijlen in organisaties, zoals oplossingsgericht advies, procesgericht advies en ontwikkelingsgericht advies. Dit laatste is belangrijk bij advieswerk in verwaarloosde organisaties. Het gaat daarbij juist om opvoeden en gedrag. Wat vraagt dit aan competenties? Wat vraagt dit van opdrachtgevers en opdrachtnemer? Hoe zijn de werkrelaties in het cliëntsysteem? Welke rollen vervult de adviseur bij herstel van een verwaarloosde organisatie? Hierbij hoort ook veeleisende hulp durven bieden.”

Wat bedoel je precies met dit laatste?

“In een verwaarloosde organisatie is veel weerbarstigheid. Dan moet je als adviseur stevig in je schoenen staan en in staat zijn veeleisende hulp te bieden om dit te doorbreken. In tegenstelling tot een procesadviseur, dien je namelijk positie te kiezen en grenzen te stellen. Om verandering te eisen heb je steun nodig van de hoogste leiding. Het is niet makkelijk om mensen mee te krijgen in een verwaarloosde organisatie omdat zij het lastig vinden zich kwetsbaar op te stellen en te reflecteren op eigen gedrag en dat van een ander. Het is dan belangrijk te laten zien als begeleider dat je ze echt wilt helpen en naast ze blijft staan, zodat zij zich veilig voelen.”

Hoe kan jouw boek interne en externe adviseurs helpen?

“Naast dat in het boek theorie aan de orde komt, geef ik ook praktijkvoorbeelden en heb ik werkmateriaal toegevoegd. Zo heb ik een workshop uitgeschreven: Hoe maak ik een werkelijkheidsanalyse. Daarnaast heb ik ook een inkijkje gegeven hoe dit er dan uitziet. Ook geef ik veel fragmenten weer van de adviseurs die ik heb gesproken. Voor veel grote organisaties is het zelfs een werkboek voor de interne en externe adviseurs. Bij één van die opdrachtgevers heb ik een mooi leertraject ‘Samen aan de slag’ uitgevoerd om de organisatieontwikkeling vorm te geven.”

Hoe vertaal je dit boek naar jouw masterclass ‘Leiderschap van Verandering’ die je bij Business School Nederland geeft?

“Gedeelten van het boek integreer ik in de bijeenkomsten. Onder andere het stuk over opdrachtgeverschap dat interessant is voor de manager. Maar in de masterclass nemen vaak ook consultants en adviseurs deel, dan pas ik mijn bijeenkomsten daarop aan door onderdelen uit het boek hierin mee te nemen naast het boek ‘Interveniëren in verwaarloosde organisaties’, dat we al gebruiken.”

Wat is de meest waardevolle tip in het boek?

“Vertrouw op je eigen kunnen en durf advies te geven; je doet dit vanuit de beste bedoelingen. Adviseren in verwaarloosde organisaties is de moeite waard. Het begin is niet makkelijk, maar na twee jaar komt het omslagpunt, dan nemen mensen zelf verantwoordelijkheid.”

Tot slot: hoe kijk jij naar de Coronacrisis uit het oogpunt van Verandermanagement en als expert veranderkunde?

“De huidige tijd waarin we nu zitten met het Coronavirus vraagt veel van ons adaptief vermogen. Veranderkunde is daarbij een heel relevant vak. Het toont maar weer aan hoe onvoorspelbaar ontwikkelingen zijn. We denken vaak vanuit de maakbaarheid en vanuit economische belangen. Kijk maar naar de IC afdelingen waar veel lean georganiseerd werd en waar ze nu tegen beperkte capaciteit aanlopen omdat ze onder andere zijn doorgeschoten in efficiency. Dat zet ons aan het denken voor de toekomst en maakt dat wij ons nu moeten aanpassen. Zelf doen wij dat door de masterclass online te geven die deze maand start. Best spannend maar ook leerzaam hoe je zo voor de toekomst e-learning mixed met live-ontmoetingen.”

Meer informatie?
Voor meer informatie over onze MBA-opleidingen neem contact op met Anita Moolhuizen of Linda Hoksbergen via 0344-579050 of mail naar info@bsn.eu.

BSN Update
Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws en updates van BSN? Volg ons dan op Facebook en/of Twitter en schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief die elke twee maanden verschijnt. Stuur hiervoor een email naar info@bsn.eu o.v.v. ‘aanmelden nieuwsbrief‘.

Share This