Selecteer een pagina

‘Van anderen kreeg ik vaak de vraag: “Hoe ga je dat doen?” En later: “Hoe doe je dat toch allemaal?” Hoe ik het ging doen daar had ik op dat moment ook geen antwoord op, ik wist alleen dat ik de Action Learning Executive MBA wilde volgen en dat er wel een oplossing zou komen om een en ander daadwerkelijk te realiseren.’ Dat lukte ook, en hoe! BSN in gesprek met Engelien Reitsma MBA. In januari 2017 onderging ze succesvol haar Viva Voce.

BSN Alumna Engelien Reitsma MBA“Dat het lukte heeft voor een groot deel te maken met de vrijheid die ik heb als zelfstandig ondernemer,” aldus Engelien (40). Opgeleid tot journalist kwam ze na een wereldreis terecht bij een internationale werkgever waar ze verantwoordelijk was voor de marketing en communicatie. Na vier jaar leek het haar fantastisch om de opgedane ervaring te delen met meer organisaties en tegelijk nieuwe ervaringen op te doen, dus koos ze voor het zelfstandig ondernemerschap. Dat was twaalf jaar geleden.

“Dat ik door marketing en communicatie mag bijdragen aan het succes van mijn opdrachtgevers maakt mijn werk tot een wereldbaan. Logisch dus dat ik van meerwaarde wil blijven voor mijn klanten. Een MBA paste binnen dit plaatje.”

Wat is volgens jou de concrete meerwaarde van een Action Learning Executive MBA bij BSN?
“Ik was tot op het bot overtuigd van de meerwaarde van een MBA voor mijn eigen ontwikkeling en ondernemerschap, voor de opdrachten die ik uitvoer en voor de opdrachtgevers die mij inhuren. Het succes van een organisatie is een samenspel van alle organisatieonderdelen in nauwe relatie tot een veranderende omgeving. Ik wil bijdragen aan dit succes, ook wanneer de sleutel daartoe op een ander vakgebied ligt dan marketing en dus past het om een bedrijfskundige opleiding te volgen. Hierdoor vergroot ik mijn meerwaarde voor opdrachtgevers. Het maakt mij wendbaarder en biedt ruimte om buiten de marketinglijntjes te kleuren als het probleem, en feitelijk de te behalen winst, elders in de organisatie blijkt te liggen.”

Had je twijfels voordat je aan het programma begon?
“Ik heb geen moment getwijfeld over het volgen van een Action Learning Executive MBA, wel lang nagedacht over het opleidingsinstituut. Aandacht voor internationalisering was voor mij een harde eis. Een aantal opties viel af vanwege de kosten of de locatie in combinatie met het tijdstip waarop de colleges plaatsvonden. BSN had de beste kaarten. Het is erg fijn om drie dagen aaneensluitend college te volgen, je onder te dompelen in de materie, te genieten van goede gesprekken met studiegenoten en te overnachten in Buren: ik kan het iedereen van harte aanraden.”

BSN Alumna Engelien Reitsma MBA na afloop Viva VoceHoe zou je de ROI van het programma – zowel persoonlijk als zakelijk – omschrijven?
“Al vanaf het moment dat ik mij inschreef voor de opleiding, bespeurde ik een toename van andersoortige opdrachten: complexere opdrachten die vragen om een multidisciplinaire benadering, precies wat ik ambieer. Smullen natuurlijk. Persoonlijk heeft het mij gesterkt in mijn leiderschap en veel vertrouwen gegeven met het oog op de toekomst.”

En financieel?
“Nou, de MBA-opleiding heeft me al met al ontzettend veel geld gekost. Ik besteedde gemiddeld twee dagen per week aan mijn studie en kon daardoor minder opdrachten aannemen (inkomstenderving circa 33.000 over ruim twee jaar), tel daarbij op de studiekosten (23.000 aan BSN en circa 2500 reis- en verblijfkosten) en je komt uit op een kostenpost van bijna 60.000. Dat is een keuze natuurlijk, je kunt er ook voor kiezen om de opdrachten wel aan te nemen en ’s avonds en in het weekend door te gaan met werk dan wel studie. Je begrijpt: mijn accountant is uiterst gelukkig dat de studie is afgerond.”

Begrijpelijk.
“Financieel resultaat was voor mij niet de drijfveer om te gaan studeren; ik wist dat dit heel veel ging kosten. Wat ik vooral wilde, was mezelf klaarstomen voor de volgende stap in mijn carrière waarin ik nóg meer waarde kan opleveren voor opdrachtgevers, nóg mooiere opdrachten kan aannemen en nóg betere resultaten kan leveren. Kortom: ik heb er dus voor gekozen om te werken aan mijn eigen toekomstbestendigheid.”

Is dat gelukt?
“Zeker. De opleiding verrijkte mij op persoonlijk en professioneel vlak, het verrijkte mijn werkzaamheden en mijn vakgebied: marketing. Nu, twee jaar later, ben ik klaar om door te vliegen naar de volgende stap in mijn loopbaan.”

Vlak niet uit dat je naast eigen ondernemer en studente, ook nog ‘gewoon’ moeder bent van drie kinderen. Hoe heb je dat allemaal geregeld?
“Mijn partner heeft mij altijd gestimuleerd de Action Learning Executive MBA te doen: hij weet hoeveel plezier ik beleef aan werken en studeren. Hij vervult zelf een managementpositie en is daarmee ook nog eens een ongelooflijk leuke sparringpartner. We hadden geen praktische afspraken. We hebben drie kinderen – van 13, 11 en 9 – waarvan een redelijk veel zorg nodig heeft, en beiden een volle agenda. Dan heb je meer aan flexibel kunnen omgaan met de werkelijkheid dan proberen vast te houden aan afspraken.”

“Van anderen kreeg ik wel vaak de vraag: hoe ga je dat doen? En later: hoe doe je dat toch allemaal? Hoe ik het ging doen daar had ik op dat moment ook geen antwoord op. Ik wist alleen dat ik de Action Learning Executive MBA wilde volgen en voorzag dat er wel een oplossing zou komen om een en ander ook daadwerkelijk te realiseren. Ik heb voor een natuurlijk moment gekozen om te gaan studeren; een moment waarop ik meer ruimte had dan de jaren daarvoor. En wat zou het leuk zijn als dit ook andere moeders met een zorgintensief kind aanmoedigt om hun vleugels uit te slaan.”

Welk advies zou je hen geven, of een duwtje in de goede richting wellicht?
“Vooropgesteld: iedere vrouw mag haar eigen leven vormgegeven en bepalen of ze wil werken, betaald dan wel onbetaald, en/of wil studeren. Laten we daar niet te spastisch over doen. Belangrijker vind ik dat vrouwen met ambitie om een MBA-opleiding te volgen zichzelf dat ook gunnen. Kijk ik bijvoorbeeld specifiek naar mijn eigen omgeving, dan zie ik dat bij ouders met een zorgintensief kind bijna een vanzelfsprekendheid optreedt om die ruimte niet meer te nemen. Ergens vind ik dat jammer. Vrouwen die daarom op een of andere manier een belemmering voelen om een MBA-opleiding te volgen zou ik willen aanmoedigen om ervoor te gaan. Een MBA geeft je vleugels en in de tijd dat je studeert leer je uitstekend vliegen.”

Wat volgens jou kenmerkende verschillen zijn tussen mannelijke en vrouwelijke leiders en waarom zijn meer leidinggevende vrouwen op hoge(re) functies volgens jou – al dan niet – een meerwaarde;
“Diversiteit is volgens mij het sleutelwoord. Natuurlijk zijn er verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke leiders, maar er zijn ook verschillen tussen mannelijke leiders en tussen vrouwelijke leiders. Meer diversiteit op hoge(re) posities verrijkt en die verrijking zit in de persoon en niet zozeer in de sekse. Vrouwen moeten zich denk ik minder laten weerhouden door (vermeende) belemmeringen. Een vrouw somt bijvoorbeeld eerst 1001 redenen op om geen MBA te volgen, terwijl een man zich op dat zelfde moment al lang heeft ingeschreven.”

Hoe kijk je terug op je dissertation?
“De dissertation vond ik dé gelegenheid om uit te pakken met een onderwerp dat het vak marketing raakt maar tegelijkertijd ook andere vakgebieden, zoals in mijn geval alliantiemanagement en operations. Mijn dissertation ging over klanttevredenheid binnen een complexe klant-leverancierrelatie met een strategische en operationele component. Precies het type onderwerp dat vraagt om vakoverstijgend te kijken, te denken en te werken. Ik ontwierp een onderzoeksmodel dat nu nog dagelijks zijn waarde bewijst, en dat op meerdere opdrachtgevers toegepast kan worden. De dissertation werd beloond met een 8,2. Eerlijk, ik heb een week lang rondgelopen met een lach van oor tot oor, vanwege het resultaat maar ook vanwege het feit dat ik ‘gewoon’ een MBA heb gedaan.”


BSN Update
Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws en updates van BSN? Volg ons dan op LinkedIn en/of Facebook en schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief.

Share This