Selecteer een pagina

Arjan Rustenhoven raadt organisaties aan om te doen wat hij in zijn dissertation onderzoek heeft gedaan, namelijk aan de slag gaan met het (her)ontwerpen van businessmodellen. Arjan studeerde in 2013 af met zijn dissertation waarin hij een businessmodel inrichtte voor de zakelijke klantbediening van de Rabobank, waar hij toen leidinggevende van de afdeling Bedrijvenadvies was. Arjan zelf is met recht trots op zijn product en heeft een belangrijk iemand in zijn leven ermee kunnen veranderen en ontwikkelen: zichzelf.

Arjan Rustenhoven MBAWat was voor jou de aanleiding om een MBA-opleiding te doen?
“Ik had een lang gekoesterde wens om nog een master te doen. Bij de Rabobank zat ik op een gegeven moment goed op mijn plek en ik wilde graag carrière maken. Ik vond het belangrijk om een bredere basis te ontwikkelen qua theoretische kennis. Een MBA-opleiding gaf mij daar de beste mogelijkheid voor. Ik ben een MBA gestart in Buren, omdat het meteen goed en vertrouwd voelde. Daarnaast leek een Nederlandstalige opleiding mij fijn en het curriculum sloot goed aan op mijn werkritme.”

Welk urgent complex probleem heb jij met je dissertation opgepakt?
“Dat ging over de zakelijke klantbediening van de lokale bank waar ik toen werkzaam was. Het leek mij, gezien de ontwikkelingen binnen het bedrijf, interessant om het bedieningsconcept onder de loep te nemen en hiervoor een businessmodel in te richten. Ik vond dat dit voor de toekomst ook echt wel noodzakelijk was, omdat je merkte dat door bepaalde ontwikkelingen een aantal zaken niet efficiënt genoeg georganiseerd was. Bij andere grootbanken zag je die efficiëntie wel. Bijvoorbeeld op het gebied van virtuele klantbediening en logische centralisatie van diensten.”

Hoe heb je mensen in je organisatie meegekregen voor dit onderzoek?
“Ik kwam vanuit de HR-discipline terecht als leidinggevende bij de afdeling Bedrijfsadvies. Deze stap is vrij ongebruikelijk. Hierdoor moest ik veel tijd en energie steken in het meekrijgen van de stakeholders. De grootste uitdaging was om in een dynamische omgeving (de bank stond aan de vooravond van een aantal strategische veranderingen) tijd te vinden om met elkaar na te denken over wat echt relevant was voor de klantbediening en daarmee de toekomst én toegevoegde waarde van de lokale bank.”

Welke veranderingen heeft jouw dissertation de organisatie opgeleverd?
“In zekere zin zie je veel elementen vanuit mijn onderzoek terug in de vele veranderingen die de Rabobank heeft ondergaan en de huidige positionering. Niet dat mijn onderzoek daar direct een bijdrage aan heeft geleverd, maar wel dat het beantwoordde aan een brede behoefte aan een andere wijze van organiseren en de veranderende wens van klanten. Het interessante was dat de resultaten toen niet alleen gedeeld zijn op lokaal niveau, maar dat ik mijn onderzoek ook op centraal niveau mocht toelichten. Een unieke ervaring waar ik nog steeds met plezier op terugkijk.”

Hoe heb je Action Learning toegepast tijdens jouw dissertation onderzoek?
“Action Learning is erop gericht om iets uit de praktijk op te pakken en dit op te lossen. De methodieken die hiervoor aangereikt worden, zijn heel interessant. Mijn subset is hierbij van wezenlijk belang geweest. Het was erg waardevol om met mijn subset te sparren over mijn vraagstuk. De feedback en support die ik kreeg, was heel belangrijk voor me. Wat dat betreft is Action Learning echt een onderscheidende aanpak die mijn denken en handelen enorm heeft beïnvloed”

Stel je had vóór je MBA-opleiding deze uitdaging op je bord gekregen. Zou je het dan anders hebben gedaan? Was de kwaliteit dan anders geworden?
“In mijn geval zou ik minder in belemmeringen denken; brutaler het proces ingaan. Inhoudelijk ben ik supertrots op mijn visie en het advies dat ik heb gegeven, maar ik had nog meer impact kunnen genereren door meer te investeren in stakeholders die het verschil kunnen maken. Voordat ik startte met de MBA-opleiding was mijn aanpak en visie veel oppervlakkiger. Tijdens het onderzoek ben je continue bezig met het verklaren en onderbouwen van je bevindingen en overtuigingen. Je komt zo langzaam tot het echte kernprobleem. In de werksituatie ging ik toch snel naar de oplossing en was je minder bezig met een structurele oplossing voor dieperliggende problemen.”

Wat heeft het schrijven van je dissertation betekend voor je persoonlijke ontwikkeling?
“Ik kan nu op een bepaald conceptueel niveau denken en schrijven. Echt de tijd nemen om de theorie tot je te nemen, te vergelijken, en er zelf een opinie over te uiten, heeft me ook erg geholpen. Het heeft me intellectueel uitgedaagd. En uiteindelijk kreeg ik ook die bevestiging dat ik het gewoon kan. Mijn stuk zou bijvoorbeeld gewoon een bijdrage kunnen zijn aan een boek of een lesmethode. Dat is natuurlijk gaaf. Daarnaast heeft het me zelfvertrouwen gegeven. Ik merkte gewoon dat ik groeide in kennis en dat ik ervaringen opdeed die belangrijk waren voor mijn professionele en vooral ook persoonlijke ontwikkeling. Ik durf vooral te zeggen dat ik gegroeid ben als mens”

Wat waren je grootste uitdagingen tijdens je dissertation onderzoek?
“Time management was een uitdaging voor me. Dat zit niet meteen in mijn natuur. De subset hielp daar absoluut mee door een beetje sociale controle uit te voeren en structuur te bieden. Achteraf gezien had ik hier meer hulp bij moeten vragen. Het begint uiteindelijk met jezelf kwetsbaar opstellen en de hulpvraag stellen. Dat heb ik ervan geleerd.”

Hoe heb jij jouw privéleven en afstuderen weten te combineren?
“Ook hier geldt: als ik op tijd hulp had gezocht had ik mijn tijd veel efficiënter kunnen indelen. Een coach of begeleider die veel directer over mijn schouder meekeek. Soms zat ik uren voor mijn laptop en was het resultaat er niet naar. Uitjes en sociale activiteiten stonden op een heel laag pitje dus ik heb privé flink aan de kant geschoven. Met begeleiding heb je een stok achter de deur en dan is het privé echt wel goed te combineren met de MBA-opleiding. Vaak hoor je dat studenten achteraf zeggen dat ze er nooit aan zouden beginnen als ze geweten hadden hoeveel tijd het kost. Maar ik heb het er graag voor over gehad en zou het zo weer doen”

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens de MBA-opleiding en het dissertation project?
“Ik ben vooral als mens heel erg veranderd. Ik ben meer mezelf geworden. Wie ik was, wat ik kon en wat ik wilde was eerst onduidelijk voor me. Ik had mezelf nooit de kritische vraag gesteld of ik echt wilde zijn wie ik eigenlijk was. Door de MBA-opleiding is dit mij duidelijk geworden, zowel op professioneel als persoonlijk vlak. Dit leidde uiteindelijk tot mijn keuze voor 4PS als werkgever. Ik kies veel meer met mijn hart en deel mijn vragen en inzichten. Als professional ben ik daarnaast veel kritischer met doorvragen.”

Waarin ben je het meest trots op jezelf als je terugkijkt op de dissertation periode?
“Op de inhoud van mijn dissertation en de inzichten die ik daardoor gekregen en gedeeld heb. Dat werd ook positief gewaardeerd en beoordeeld. Het product dat ik heb neergezet is ontstaan vanuit een blank sheet. Mooi vind ik dat. Verder vind ik het geweldig hoe mijn subsetleden elkaar ondersteunden en stimuleerden. Met een aantal van hen heb ik nog steeds contact.”

Wat heb je geleerd tijdens je MBA-opleiding en wat heeft het gedaan voor je persoonlijke ontwikkeling?
“Het leert je van binnen naar buiten en van buiten naar binnen te kijken en vraagstukken vanuit een multidisciplinaire bril te onderzoeken. Op een gegeven moment ben je zo vereenzelvigd met wie je als professional bent, omdat je zo in die eigen bubbel zit. Door deze MBA-opleiding ben ik veel completer geworden. Je ontdekt dat hoe jij het ziet niet persé de waarheid is. Jouw waarheid kan ook veranderen, doordat je je blik verbreedt door de verschillende perspectieven. En als je die perspectieven samenbrengt heb je een veel mooiere oplossing te pakken.”

Heb je advies voor organisaties met een vergelijkbaar probleem?
“Ik raad elke organisatie aan om met het onderwerp businessmodellen aan de slag te gaan. Om met de theorie van Canvas in de hand te omschrijven: waarvoor ben ik er nu eigenlijk? Ben ik nog relevant voor mijn klanten? Ben ik nog relevant als ik kijk naar mijn huidige missie? Dit kan écht helpen om zaken binnen je organisatie scherper neer te zetten en focus te houden op de essentie van ondernemen.”

En heb je verder nog advies voor huidige en toekomstige MBA-studenten die hun dissertation moeten schrijven?
“Mijn grootste tip is: zorg ervoor dat je niet op te veel borden aan het schaken bent op het moment dat je met de opleiding bezig bent. Dus, zorg dat je start vanuit een stabiele situatie thuis en op het werk. Dat je vanuit daar een bepaalde rust en focus hebt. En laat stakeholders gedurende het proces meelezen. Dat zorgt voor draagvlak en het voegt waarde toe als je straks aan de slag gaat met bijvoorbeeld de implementatie.”

 

Meer informatie?
Voor meer informatie over onze MBA-opleidingen neem contact op met Anita Moolhuizen of Linda Hoksbergen via 0344-579050 of mail naar info@bsn.eu.

BSN Update
Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws en updates van BSN? Volg ons dan op Facebook en/of Twitter en schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief die elke twee maanden verschijnt. Stuur hiervoor een email naar info@bsn.eu o.v.v. ‘aanmelden nieuwsbrief‘.

Share This