Selecteer een pagina

Een gesprek met Liesbeth Gort, directeur FSC Nederland over haar carrière en haar visie op duurzaam ondernemen. FSC is een wereldwijd keurmerk gericht op duurzaam bosbeheer. Liesbeth is één van de adviseurs voor onze MBA in Sustainable Leadership en verzorgt op 26 mei voor ons een themabijeenkomst over duurzaamheid.

Wat is de visie van Liesbeth Gort – directeur FSC Nederland – op duurzaam ondernemen?​

Liesbeth Gort Ik zie dat je development studies hebt gestudeerd. Wist je al vroeg in je leven dat je deze kant op wilde?

“Mijn vader werkte voor een stichting die zorg verleende aan terminale patiënten in Kenya. Toen ik twaalf was mocht ik een keer mee naar Nairobi. Toen was ik gegrepen, niet alleen door de armoede, maar ook door de prachtige wildlife die moest behouden blijven.”

Wat leer je in development studies?

“Het is een onderdeel van Sociale Geografie, en dat is een hele brede studie. Het gaat over de vraag hoe kun je de wereld zo inrichten dat het goed is voor iedereen. Dus zowel voor armoedebestrijding als het milieu als de economie. Al die verschillende aspecten komen aan bod.”

Na een aantal jaren bij Terres des Hommes te hebben gewerkt ben je gestart met Child at Venture. Wat was voor jou de aanleiding om dat te doen?

“Ik zag samen met een oud studiegenootje dat organisaties als Terres des Hommes kinderen op een goede manier ondersteunen en begeleiden. Op hun achttiende worden ze door de organisatie losgelaten, maar ook dan kunnen ze nog wel een steuntje in de rug gebruiken. Sommige van die jongvolwassenen zijn heel ondernemend. Met Child at Venture ondersteunden wij ze met training, startkapitaal en coaching om een eigen bedrijf te starten. Dit werkte heel goed en ondernemerschap werd ook door de grote NGO’s opgepakt. Dat was voor ons het juiste moment om weer te stoppen met Child at Venture.”

Hoe ging je carrière toen verder? Was het lastig om je kindje Child at Venture los te laten?

“In die periode werd ik zelf moeder en was het voor mij een logisch moment om niet meer een functie te bekleden waar ik continue de wereld over reisde. Ik heb toen wel even getwijfeld wat ik wilde gaan doen. Bijvoorbeeld bij een grote multinational gaan werken om zo’n organisatie de groene kant op te krijgen of opnieuw gaan werken voor een non-profit. En toen kwam de kans bij FSC Nederland voorbij.”

Duurzaamheid met FSC Liesbeth GortWat is FSC voor organisatie?

“FSC is opgericht om het verantwoord beheer van bossen te bevorderen, met name in tropische gebieden als oplossing tegen ontbossing. Daarvoor is het belangrijk dat de gehele keten transparant is vanaf het bos, de zagerij, de tussenhandel, de fabriek tot de winkel, zodat je zeker weet dat het product dat je koopt uit een goed beheerd bos komt. Ik wist eerst niet zeker of FSC bij me zou passen omdat ik geen bosbouw achtergrond heb. Maar Nederland is een gebruikersland, in Nederland gaat het vooral om de samenwerking met de bouworganisaties, de bouwmarkten en de overheid. En dat past wel goed bij mij, nu al weer 9 jaar.”

Waar ben je trots op wat jullie bereikt hebben de afgelopen jaren?

“We hebben het in 2013 voor elkaar gekregen dat alle grote bouwmarkten en bouwondernemingen alleen nog maar duurzaam hout in- en verkopen. Wanneer het lukt om een hele branche afspraken te laten maken met elkaar is dat heel effectief, want op die manier blijft het een level playing field voor alle ondernemers. Daarnaast heeft in 2015 de Nederlandse overheid besloten alleen nog maar duurzaam in te kopen. Dat helpt voor het totale percentage duurzaam hout. Daarin loopt Nederland echt voorop.”

Wat voor verantwoordelijkheid heeft het bedrijfsleven met het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG)?

“Iedere organisatie heeft de verantwoordelijkheid om te kijken naar verduurzaming in de eigen onderneming én in de keten. Zowel op het sociale vlak als op het groene vlak. Daarvoor is transparantie in die keten een vereiste. De SDG’s moeten een integraal onderdeel zijn van de bedrijfsvoering en kunnen niet als los project worden gezien. Wanneer je kijkt naar de ontwikkelingen in de eisen die de overheid stelt aan haar leveranciers en nieuwe wettelijke bepalingen, dan moet je daar als organisatie ook mee aan de slag. Bij sommige organisaties gaat dat om kleine aanpassingen in hun business model. Bij andere organisaties die van oudsher bekend staan als grote vervuilers, is dat veelal een veel grotere uitdaging. Innovatie en samenwerking is heel erg belangrijk om die uitdagingen het hoofd te bieden. Iedereen vormt een onderdeel van de oplossing. Alle sectoren moeten onder de streep socialer en groener worden.”

We hebben nu een MBA in Sustainable Leadership. Wat zijn wat jou betreft belangrijke vaardigheden die je als manager moet aanleren bij duurzaam ondernemen?

“Stakeholdermanagement, je kunt duurzaam ondernemen niet alleen, samenwerken is key. Reporting, de SDG KPI’s moeten een integraal onderdeel worden van de KPI’s organisatiebreed. En ten derde transparantie. We hebben nog een hoop te leren, daarbij hoort ook eerlijk zijn over zaken die nog niet goed gaan.”

Hoe kijk je naar de toekomst?

“Soms is het lastig om vertrouwen te houden als je kijkt naar de blijvende ontbossing wereldwijd en de enorme bosbranden van afgelopen jaren. Maar er zijn ook initiatieven die hoop geven. Zo hebben we een project gefaciliteerd dat boseigenaren en de lokale bevolking in Bolivia gaat helpen om bosbranden beter te bestrijden. En de president van het Afrikaanse land Gabon heeft de ambitie uitgesproken om het bos in zijn gehele land duurzaam (volgens FSC) te gaan beheren. Wanneer dit lukt, en er ook een sluitende business case gemaakt wordt, is de hoop dat meer landen volgen. We hebben allemaal invloed, in het klein en in het groot, en dat motiveert.”

Meer informatie?
Voor meer informatie over onze MBA-opleidingen neem contact op met Anita Moolhuizen of Linda Hoksbergen via 0344-579050 of mail naar info@bsn.eu.

BSN Update
Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws en updates van BSN? Volg ons dan op Facebook en/of Twitter en schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief die elke twee maanden verschijnt. Stuur hiervoor een email naar info@bsn.eu o.v.v. ‘aanmelden nieuwsbrief‘.

Share This