Selecteer een pagina

MBA-alumnus Robert Koolen is altijd gefascineerd geweest door de natuur. Duurzaamheid staat dan ook hoog bij hem op de agenda en loopt als een rode draad door zijn carrière. Zo studeerde hij natuur- en milieuwetenschappen, was hij bestuurslid bij FSC Nederland en is hij nu voorzitter Beleidsadviescommissie Duurzaamheid voor Bouwend Nederland. In 2005 werd Robert Directeur Strategie & Beleid bij Heijmans. Al snel kreeg hij met zijn kennis en kunde ook Duurzame Ontwikkeling in zijn portefeuille. Robert vertelt hoe hij duurzaamheid op de strategische agenda zet, het concreet handen en voeten geeft en wat de uitdagingen daarbij zijn. Ook vragen we hem hoe hij kijkt naar onze MBA in Sustainable Leadership.

Hoe integreert MBA-alumnus Robert Koolen duurzame ambities bij Heijmans?​

MBA-alumnus Robert Koolen​Kun je iets vertellen over jouw rol als Directeur Duurzame ontwikkeling bij Heijmans, hoe ziet je functie er in hoofdlijnen uit?

“We hadden eerst een duurzaamheidsstrategie en een Heijmans strategie. In de loop der jaren zag je dat deze steeds meer in elkaar overliepen. Uiteindelijk is de Heijmans strategie ook de duurzaamheidsstrategie geworden en andersom. Waar we als Heijmans naar streven is dat we een bijdrage leveren aan het creëren van een duurzame en gezonde leefomgeving. Daarin hebben we drie strategische pijlers, verbeteren, verslimmen en verduurzamen. In mijn rol houd me bezig met het opstellen van deze duurzaamheidsstrategie en het begeleiden en uitvoeren van allerlei programma’s die daar onder vallen om ervoor te zorgen dat die strategie tot uiting komt.”

Welke duurzame ambities hebben jullie?

“Het zijn vaak meerjarige ontwikkelingen voor zowel de organisatie als ons producten- en dienstenpakket. Er lopen drie programma’s. Eén gaat over het verduurzamen van onze producten en diensten. Denk aan onze woningen die meer energiezuinig en energieneutraal moeten worden en ons asfalt op de wegen die met een lagere CO2-uitstoot geproduceerd moeten worden. Het tweede gaat ook over onze bedrijfsvoering, dus de auto’s waarin we rondrijden, de kantoren waar we inzitten en het materieel dat we gebruiken op bouwplaatsen. Het derde programma is om duurzaamheid in de gehele keten een rol te laten spelen. Dus welke materialen kiezen wij nu eigenlijk? Welke alternatieven zijn er voor de materialen die wij aanschaffen en welke duurzaamheidseisen stellen we hieraan? Dat zijn de hoofdpijlers en daaronder vallen allemaal deelprojecten rondom energie, materialen en ruimte.”

Hoe ontwikkelen de ambitieuze duurzaamheid doelstellingen van Heijmans zich nu concreet?

“We hebben boldstatements, dat zijn ambitieuze doelstellingen die op een relatief korte termijn gesteld staan. Eén is bijvoorbeeld dat we CO2-neutraal kunnen produceren in 2023. Een enorme uitdaging! Dat leidt er toe dat we in onze bedrijfsvoering aanpassingen moeten doen op het gebied van mobiliteit. Vragen die we onszelf stellen: moeten we nog met leaseauto’s werken ja of nee? We hebben een mobiliteitsbudget opgesteld waarmee mensen – in plaats van in een leaseauto te rijden – een keuze kunnen maken om met de fiets of openbaar vervoer te gaan. Daarnaast hebben we een innovatief investeringsprogramma voor ons materieel om motoren te elektrificeren. Zo zijn we nu bezig met een technische innovatie waarbij we kijken in hoeverre we mierenzuur als bron van waterstof kunnen gebruiken om elektromotoren op te laten draaien. Allemaal om ervoor te zorgen dat we geen fossiele brandstoffen meer verstoken.”

Zijn er nog andere actuele items op de duurzaamheidsagenda op dit moment?

“Wat nu actueel is, is het terugdringen van verpakkingsmateriaal in de bouw. Er worden heel veel materialen nog met verpakkingsmateriaal aangeleverd en vervolgens moet het op de bouw weer weggegooid worden. We zijn nu afspraken aan het maken met toeleveranciers om met zo min mogelijk verpakkingsmateriaal te leveren. En als het dan nodig is, dat het goed recyclebaar is.
Ook willen we onze conceptwoningen steeds duurzamer zien door gebruik te maken van duurzame materialen, waarbij continue verbeteringen worden doorgevoerd.”

Hoe komen duurzame ambities op de strategische agenda?

“Duurzaamheid op de strategische agenda wordt door drie drijvers bepaald. Je kunt te maken hebben met wet –en regelgeving die je tot een hoge duurzame ambitie dwingt. Een tweede kan zijn dat een opdrachtgever een ambitieuze vraagstelling heeft. Dit is eigenlijk het fijnste, want dan is hij ook bereidt om ervoor te betalen. En tenslotte heb je de drijver dat je vanuit eigen ambitie duurzamer wilt worden. Dat doen we dus ook op veel plekken. Het lastige is wel dat wanneer je concurrent het niet doet en jij wel – en de klant heeft het niet in de gaten – je een kostennadeel hebt. Maar wij vinden het in bepaalde gevallen echt nodig, ook als de klant er niet om vraagt. Zo zijn wij in 2011 overgestapt op duurzaam hout, omdat we het niet meer vonden kunnen om hout te gebruiken dat niet duurzaam is.”

Wat zijn de uitdagingen bij het integreren van duurzame ambities?

“De uitdaging voor de manager om duurzame ambities te integreren zit hem in innovatie. Dat kan ook risico en onzekerheden met zich meebrengen. Tegelijkertijd zie je dat een aantal oude verdienmodellen door duurzaamheid wordt beïnvloed en het ook weer kansen biedt voor nieuwe verdienmodellen. Het zorgt dus voor beweging in de organisatie.”

Hoe zorg je dat die beweging in de organisatie op gang komt? Hoe krijg je mensen mee voor duurzame ambities?

“Ik ben er voorstander van om duurzaamheid zo dicht mogelijk bij het vak van de medewerker te laten liggen. Dus aan de calculator vraag ik niet alleen om kosten te rekenen maar ook om duurzaamheidsprestaties te rekenen. En aan een projectontwikkelaar vraag ik niet alleen een woning neer te zetten, maar ook rekening te houden met de duurzaamheid van de woning en energie in de woning. Ideaal is als iedereen zijn vak uitoefent en duurzaamheid een integraal deel daar van is. Want als je een aparte afdeling Duurzaamheid creëert dan is het voor mensen veel te makkelijk om daar naar te wijzen. Dus je moet het in de haarvaten van organisatie zien te krijgen.”

Maar hoe doe je dat?

“Dat doe je door het opzetten van duurzaamheidsprogramma’s en hierdoor medewerkers te activeren. Dat kan door mensen op te leiden, uit te dagen en ambitieuze doelstellingen neer te zetten om iets in beweging te krijgen. En door successen die er zijn gerealiseerd te delen. Ook is het belangrijk dat het gedragen wordt door de top van je organisatie. Als zij gelooft dat dit de goede weg is om het te doorlopen, dan wordt het veel makkelijker om het door te vertalen in de dagelijkse aansturing.”

Waar kun je wel eens tegenaan lopen?

“Het is een ingewikkeld speelveld van innovatie, duurzaamheid, risico en kwaliteit. Sommige mensen zeggen dat de bouw conservatief is, maar ik zeg dan dat de opdrachtgever conservatief kan zijn. Wij bouwen immers wat de opdrachtgevers vragen. Opdrachtgevers willen zekerheid, maar dat is met duurzaamheid en innovatie niet altijd het eerste wat te vinden is. In hoeverre gaan zij daarin mee?
De kunst is daarom om integraal te rekenen en te tekenen en daarmee duurzame ambities waar te maken, maar het moet allemaal wel betaalbaar en haalbaar zijn. Als ik een woning neerzet met allemaal nieuwe duurzame materialen en over twintig jaar komen er barsten in, dan ben ik daar nog steeds verantwoordelijk voor. Ik moet nog steeds die garantie kunnen geven dat het aan bepaalde kwaliteiten voldoet. Dat is dus wel het spelletje waar we dagelijks mee te maken hebben.”

In hoeverre kan onze MBA in Sustainable Leadership managers helpen bij duurzame ontwikkelingen binnen hun organisaties?

“Het interessante van deze MBA is dat je duurzaamheid bekijkt vanuit alle aspecten die in de organisatie aan bod komen van hr, strategie, finance, operations tot marketing dat voor alle gebieden weer andere vraagstukken oplevert. Dat is toch anders dan de traditionele MBA waar je ook breed naar de organisatie kijkt, maar niet specifiek vanuit duurzaamheid. Ik denk dat deze MBA in Sustainable Leadership echt kan helpen om duurzaamheid integraal onderdeel te maken van de reguliere bedrijfsvoering.”

Meer informatie?
Voor meer informatie over onze MBA-opleidingen neem contact op met Anita Moolhuizen of Linda Hoksbergen via 0344-579050 of mail naar info@bsn.eu.

BSN Update
Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws en updates van BSN? Volg ons dan op Facebook en/of Twitter en schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief die elke twee maanden verschijnt. Stuur hiervoor een email naar info@bsn.eu o.v.v. ‘aanmelden nieuwsbrief‘.
Share This