Selecteer een pagina

In gesprek met HMP- en MBA-alumus Norman Hooghof

BSN Alumnus Norman Hooghof MBA“Vroeger had ik moeite om bezig te zijn met school. Ik had veel aandacht voor hobby’s en bijbaantjes, maar niet voor school. Achteraf weet ik dat ik op school niet geboeid werd, ik mezelf niet kon boeien of dat de lesstof me er niet toe kon aanzetten met school bezig te zijn. Willen en boeien zijn nauw met elkaar verbonden.” Aan het woord is 47-jarige alumnus Norman Hooghof. Vorige week zwaaide hij af bij BSN. Nadat hij in 2007 zijn HMP (toen nog AMP) afrondde, ditmaal verliet hij het pand met het MBA -diploma.

In 2011 koos Norman – getrouwd met Estelle, vader van drie tieners en woonachtig in Beek-Ubbergen – voor een bestaan als ZZP’er. Hij richt zich vooral op de inhoudelijke kant van IT, zoals architectuur, informatiemanagement, inrichten functioneel beheer, inrichten en implementatie van processen en software, requirementsanalyse, business analyse, testen en coördineren van testactiviteiten.

1. Wat was voor jou in 2006 de belangrijkste drijfveer om het HMP-programma te volgen?
“Ik wilde professioneler worden en mezelf verbeteren. Ik was ook nieuwsgierig en had behoefte aan nieuwe kennis. Bovenal wilde ik onafhankelijker zijn en mijn eigen keuzes kunnen maken. De nieuwe kennis die ik tijdens de HMP opdeed, heb ik nadien goed kunnen benutten. Bij het besluiten tot het volgen van opleidingen spelen in elk geval twee zaken. Aan de ene kant moet de opleiding je door het bedrijf worden gegund en/of noodzakelijk worden geacht. Aan de andere kant moet je er zelf ook klaar voor zijn. Direct doorgaan met de MBA was voor mij destijds om die redenen geen optie.”

2. Maar later klaarblijkelijk wel, want in 2012 begon je alsnog met de MBA?
“Mijn toenmalige manager Jan Vink volgde in de tijd dat ik met het HMP bezig was de MBA-opleiding. Hij betrok mij in enkele van zijn projectgroepen. Tijdens mijn HMP raakte ik onder de indruk van de open houding van BSN en mijn medestudenten, ‘mijn’ ontdekking van Action Learning en de inhoud van de behandelde onderwerpen. Na het afronden van het HMP stond het volgen van de MBA op BSN bovenaan mijn shortlist. In 2012 klopte ik alsnog aan bij BSN om de stap te maken.”

3. Wat waren je belangrijkste leerdoelen toen je met de MBA begon?
Opdoen en kunnen toepassen van generieke bedrijfskundige kennis;
Persoonlijk toegevoegde waarde duidelijk kunnen maken;
Positie ICT in bedrijfsbeleid kunnen verstevigen;
Betreden invloedsfeer beslissers;
De ICT-gesprekspartner worden;
Bedrijfsvisie kunnen vertalen naar ICT-roadmap.

4. Hoe kijk je terug op je beslissing om ook die stap te maken?
“Na bijna zes jaar weer terugkomen bij BSN voelde als thuiskomen. Het beste besluit dat ik met betrekking tot mijn persoonlijke ontwikkeling heb genomen. Ik heb ontzettend veel geleerd.”

5. Wat is van beide programma’s de meest waardevolle les geweest die je hebt geleerd?
“Natuurlijk word je bedrijfskundige kennis steeds verder verbreed en verdiept. In eerste instantie kom je hiervoor naar Buren, maar het gaat veel verder. Meervoudig kijken, bedrijfscultuur, diagnoses stellen, besluitvorming, diversiteit, groepsleren, veranderprocessen, te veel om op te noemen. Het allerbelangrijkste is dat je jezelf beter leert kennen.”

6. Wat is voor jou persoonlijk de grootste ‘win’ geweest?
“Het gaat om het totaalpakket. Alle facetten versterken elkaar, maar als ik er één moet kiezen, dan ga ik voor bewustwording.”

7. Merkte je tijdens en/of na het programma verschil op de werkvloer?
“Je verandert bijna ongemerkt in benaderwijzen en opvattingen. Het heeft zeker iets met je eigen houding te maken. Openstaan voor andere meningen, erachter komen wat achterliggende gedachten zijn en wat mensen drijft; dialogen en discussies. Belangrijk is het bewustzijn van je eigen referentiekader. Door steeds bewust te reflecteren kom je erachter hoe je zelf naar een situatie kijkt en wat je achterliggende waarden en vooroordelen zijn. Ik heb hierdoor betere vragen leren stellen.”

8. De titel van je dissertation luidt ‘Van Dijk Zakelijk vertrekpunt naar een leven lang leren’. Kun je daar in een paar zinnen iets meer over vertellen?
Samen met de projectgroep is stapsgewijs een nieuw businessmodel ontwikkeld dat complementair is aan de overige businessunits en dat aansluit bij de educatieve setting van het moederbedrijf. De nieuwe waardepropositie omvat innovatieve leven lang leren producten en diensten aan professionals en de organisaties waarin zij werkzaam zijn, samengevat onder de noemer “Loopbaanservices”. Vervolgens zijn strategische mogelijkheden voor implementatie hiervan bepaald en onder behoud van keuzecriteria is de strategie gekozen waarvoor het implementatieplan is geschreven.”

9. Wat hebben de programma’s betekend voor je zakelijke ontwikkeling? Kun je bijvoorbeeld de ROI van de programma’s ‘vertalen’ naar euro’s?
“Als ZZP’er heb ik de studie-opdrachten voor mijn MBA bij een viertal opdrachtgevers uitgevoerd. Ik kan niet aantoonbaar maken tot welke directe financiële opbrengsten dat voor hen geleid heeft. Wél kan ik zeggen dat het indirect zeker bij gaat dragen aan een beter financieel resultaat. De belangrijkste reden daartoe is dat het onderdompelen in de materie vanuit nieuwe invalshoeken zal leiden tot meer bewustwording en nieuwe ideeën, waaruit vervolgens nieuwe activiteiten ontstaan. Voor mijzelf heeft de MBA zeker een direct financieel gewin opgeleverd: tijdens de studie heb ik een aantal opdrachten uitgevoerd rondom procesanalyse en inrichting van IT die ik eerder niet had kunnen doen. Deze opdrachten vertegenwoordigen een waarde van ongeveer 30K euro. Dat, en het feit dat ik door uitbreiding van mijn vaardigheden – zowel in de breedte als de diepte – in staat ben meer verschillende en complexere opdrachten uit te voeren, zie ik als het grootste persoonlijke gewin van mijn MBA.”

10. Hoe verliep het ultieme sluitstuk: je Viva Voce?
“In aanloop naar mijn Viva Voce en tijdens de eerste minuten was ik wel gespannen, gaandeweg viel dat van me af. Het mooie van zo’n Viva Voce is dat je nog een keer aan je eigen gasten een boodschap kunt presenteren en dat je echt kunt afronden. Het beantwoorden van de vragen van mijn examinatoren vond ik prettig en aangenaam. Op dat moment wordt je er nogmaals bewust van dat het leren niet stopt met het afronden van de dissertation. Er zijn altijd weer nieuwe vragen en nadenken hierover levert opnieuw zoektochten op naar informatie die je kunt gebruiken om kennis te vergroten. Dat proces zit er goed in. Het bijzondere aan de dag was het samenzijn met mijn gezin, familie, vrienden, subsetgenoten, oud-collega’s en opdrachtgevers, waar ik de gehele studietijd veel mee heb gedeeld en steun van heb gehad en die op dat meedelen in de vreugde dat de klus is geklaard. Ik vond het bijzonder dat ook mijn kinderen hierbij aanwezig waren.”

11. Hoe heb je het contact met ‘klasgenoten’ ervaren? Wat heeft het voor je netwerk betekend?
“Onze set bestond uit een gevarieerd gezelschap met mensen die werkzaam zijn in diverse branches, zowel uit het bedrijfsleven als (semi-)overheidsinstellingen. Verdiepen in elkaars werkomgeving, branche en ervaren problemen verruimt je horizon. Intervisie en van elkaar leren zijn belangrijk binnen Action Learning en dat heb ik leren waarderen. De nieuwsgierigheid naar elkaar en de open houding vond ik bijzonder prettig. Met een aantal medestudenten onderhoud ik nog altijd contact.”

12. Hoe zou je zelf Norman-vóór-BSN en Norman-na-BSN omschrijven?
“Een wereld van verschil. Ik ben me veel bewuster geworden van mijn omgeving en van andere zienswijzen. Wat betreft mijn vaktechnische competenties denk ik dat er in het digitale tijdperk waarin we ons nu bevinden grenzen tussen IT en business vervagen, en dat de noodzaak om een vraagstuk te kwalificeren als IT of als business is komen te vervallen. Ik denk dat ik meer dan vóór-BSN in staat ben technische logica te combineren met business-logica en denk dat mijn niveau van multidisciplinariteit van mijn vaardigheden enorm is toegenomen. Samen met de open geest die verder ontwikkeld is, denk ik dat ik na-BSN klaar ben voor de toekomst. Dat betekent niet dat ik nu klaar ben met leren, want dat ben je in principe nooit. Bill Clinton zei het al een keer: ‘het belangrijkste wat ik heb geleerd is dat er meer te leren is.’ Ik sta hier volledig achter!”

Meer informatie?
Voor meer informatie over onze MBA-programma’s neem contact op met Dory Cammelbeeck of Sandra Blankenstein via 0344-579052/46 of mail naar info@bsn.eu.

BSN Update
Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws en updates van BSN? Volg ons dan op Facebook en/of Twitter en schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief die elke twee maanden verschijnt. Stuur hiervoor een email naar info@bsn.eu o.v.v. ‘aanmelden nieuwsbrief‘.

Share This