Selecteer een pagina

Peter de Roode, één van de docenten van de Mini MBA, geeft lessen in Leiderschap en Leiderschapsstijlen. Naast docent voor onze business school is hij adviseur voor profit en non-profit organisaties. Hier geeft hij adviezen hoe organisaties de verbinding kunnen maken tussen de wereld van planningen, budgetten, doelen en resultaten (bovenstroom) met de wereld van overtuigingen, emoties en gevoelens (onderstroom). Zijn persoonlijke opvatting: 

“De onderstroom is van groot belang voor organisaties om hun bovenstroomse doelen te kunnen realiseren.” Deze opvatting past ook bij zijn stijl van lesgeven in de Mini MBA.

Peter de Roode docent Mini MBA geeft les in Leiderschap en LeiderschapsstijlenWat kan ik verwachten in jouw lessen voor de Mini MBA?

“De eigen context van de studenten staat centraal in mijn lessen Leiderschap en Leiderschapsstijlen. Uiteraard bespreek ik ook theorie, maar ik leg daarin graag de verbinding naar de dagelijkse werkelijkheid. Ik begin met de vraag of iedereen wil stilstaan bij wat erin hun eigen omgeving van de organisatie speelt en een vraag op te stellen wat er op hun bordje ligt. Een ongemakkelijke vraag. Je ziet mensen worstelen met hun vraag formuleren. Alle vragen plak ik op een flipover en dan begint het museumbezoek. Studenten gaan elkaars vragen observeren. Wat valt hen op? Ze komen er achter dat ze nog heel erg in de bovenstroom zitten met hun vraagstellingen. Een voorbeeld: ‘Hoe verhogen we de omzet?’. Echt een vraag vanuit de bovenstroom geformuleerd. Ergens voelen ze dat er van alles speelt in die onderstroom (emoties). Bijvoorbeeld dat de omzet blokkeert, maar ze kunnen het nog niet verwoorden.

Hier begint de bewustwording waar je als mensen mee te maken hebt op de werkvloer. Je leert van de reflectie van de ervaring. Je staat samen stil, denkt na en beschouwt. Je geeft betekenis aan dingen; waardoor je geraakt wordt. Zoals Martin Luther King dat deed met zijn speeches die een verhaal vertelde dat je kon begrijpen. Daarnaast ga je in dialoog met elkaar. Hierbij haal ik Socrates aan in de les. Een Griekse filosoof die stond voor kennis over de werkelijkheid en jezelf en anderen leren kennen door middel van vragen stellen zonder oordeel. Precies waar Action Learning over gaat, diepgaande vragen stellen zonder je mening te geven en vervolgens te reflecteren om tot de kern te komen.”

Maar hoe ga je naar die diepere laag?

“Dat is de kunst van het vragen stellen en van leiderschap. Hoe vul je niet in voor een ander en stel je geen vraag waar jezelf het antwoord al op weet? Met een vraag is het niet de bedoeling om de ander te laten zien hoe slim je bent als leider, maar om samen verder te komen vanuit een nieuwsgierige houding; oprechte interesse. Je leert van elkaar en dat merk je ook in de lessen.

Aan het einde vraag ik iedereen hun vraag te herformuleren. Ieders vraagstelling is veranderd, van bovenstroom naar onderstroom, 70% van de vraagstellingen zit uiteindelijk in de onderstroom. Ging de vraag eerst nog over omzet, gaat de vraag daarna over ‘Hoe gaan we samen ideeën realiseren?’. Dat leidt tot andere acties en een andere rol aannemen als leider. Waar leiderschap van vroeger was ‘Ik ben de baas, volg mij’, is het leiderschap van nu samenwerken met je mensen. Dat staat en valt met ‘vertrouwen’ hebben in je medewerkers. Ik laat hierbij de XY-theorie van McGregor uit 1960 zien, die actueler is dan ooit. Waar er bij de X-theorie vanuit wordt gegaan dat de mens niet is te vertrouwen en er daarom continue controle nodig is, zegt de Y-theorie dat mensen juist gemotiveerd zijn, uit zichzelf aan de slag gaan en creatief zijn. Echter vandaag de dag zijn er nog veel organisaties die de X-theorie hanteren in plaats van de Y-theorie die meer past in het beeld van anno 2020. Waarin we bijvoorbeeld ook zeggen dat fouten maken goed is, want daar leer je van. Maar in de praktijk blijkt het anders…”

Vertel…

“In de oude wereld was falen, een fout maken. Bijv. een spellingsfout maken in een artikel, een klant verkeerd aanpakken of benaderen, terwijl een ander dat had moeten doen. Je hebt iets gedaan dat niet had gemogen en dat levert een ongemakkelijke situatie op. In de nieuwe wereld roepen we dat fouten maken een must is, je moet experimenteren, ontdekken en daar hoort fouten maken bij. But in the end of the day blijkt dat in veel organisatieculturen het nog steeds not done is om fouten te maken.

In de Mini MBA praat ik over de onmogelijkheden van de leider, daarmee refereer ik aan het boek ‘Hoe raak ik ze kwijt’ van Joep Schrijvers. Hierin geeft hij kritiek op business scholen. Die kritiek heb ik mezelf aangetrokken en daarom behandel ik er het nodige over. Zo vertelt hij dat er vaak mierzoete theorieën worden behandeld op business scholen zonder dat de context wordt besproken wat er daadwerkelijk in de organisatie speelt van juist niet kwetsbaar opstellen, geen fouten mogen maken, machtspelletjes die worden gespeeld, ellenbogenwerk. In de lessen combineer ik de mierzoete theorieën en verbind ik die met de dagelijkse praktijk waar mensen echt mee te maken hebben in hun organisatie.”

Wat vind je belangrijk om studenten over jouw vak mee te geven?

“Je hebt drie lagen bij studeren. Kennis van je vakgebied opdoen, managementvaardigheden opdoen (bijv. besluitvorming, conflicthantering), en de derde laag leervaardigheden; habits of mind. Deze laatste is naar mijns inziens de belangrijkste, waar ik in mijn lessen graag op inga. Dit gaat over nieuwsgierigheid, vindingrijkheid (verdere stappen zetten waar anderen stoppen), doorzettingsvermogen, relaties kunnen creëren, veerkracht en creativiteit. Creativiteit gaat verder dan zelf nieuwe ideeën hebben. Het is van belang om naar anderen te luisteren en ideeën niet gelijk af te ketsen. Ik wil leiders hiervan bewust maken en dat zij zich bewust worden van hun eigen omgeving en reflecteren op hun eigen rol daarin en hun houding.

Ben je als leider in staat diepgang aan te brengen in jouw leiderschapsrol en uit je comfortzone te stappen om bepaalde routines te doorbreken? En kun je als leider een socratische houding aannemen waarbij je uit nieuwsgierigheid vragen stelt aan je medewerkers om samen verder te komen? Eigenlijk begint de échte reis pas na de Mini MBA. Wat gaan ze nu anders doen, wat zijn hun vervolgstappen en acties? Mijn boodschap: Heb de durf en de moed om paden te betreden, waar anderen nog niet zijn geweest.”

Waarom is het leuk om binnen de Mini MBA les te geven?

“De mensen in de Mini MBA zijn super gemotiveerde mensen die niet gaan voor een papiertje maar graag kennis en vaardigheden willen opdoen om zich verder te ontwikkelen als leider. Hoe mooi is het om te horen dat ze geïnspireerd zijn geraakt in de lessen en verder met hun reis kunnen om paden te bewandelen die zij niet eerder bewandelden.”

Meer informatie?
Voor meer informatie over onze MBA-opleidingen neem contact op met Anita Moolhuizen of Linda Hoksbergen via 0344-579050 of mail naar info@bsn.eu.

BSN Update
Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws en updates van BSN? Volg ons dan op Facebook en/of Twitter en schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief die elke twee maanden verschijnt. Stuur hiervoor een email naar info@bsn.eu o.v.v. ‘aanmelden nieuwsbrief‘.
Share This