Selecteer een pagina

Van marineduiker tot Area Salesmanager bij Damen Shiprepair & Conversion met een MBA-diploma op zak. MBA-alumnus Arnold Bregman bewandelde dit mooie pad en heeft deze prachtige prestatie aan zijn eigen doorzettingsvermogen te danken. Hij onderzocht hoe Damen Shiprepair Harbour & Voyage in turbulente tijden organisatiegroei kan realiseren met een juiste marktgerichte benadering van haar diensten.

Arnold BregmanWat was voor jou de aanleiding om een MBA-opleiding te doen?
“Vanaf mijn zestiende jaar ben ik gaan werken bij de Koninklijke Marine (KM). In die periode heb ik mijn mbo werktuigbouwkunde en hbo technische bedrijfskunde in deeltijd gehaald. Na een avontuurlijke 10 jaar bij de KM heb ik besloten om mijn carrière te vervolgen in de burgermaatschappij als projectmanager bij scheepsreparatiewerf Shipdock. Ik geloof in het motto leven lang leren en had de behoefte om mij verder te ontwikkelen op managementniveau. Ik wilde graag een betere sparringpartner worden op strategisch niveau en ben op zoek gegaan naar een MBA-opleiding. Ik heb voor Business School Nederland gekozen, omdat ik hier de theorie kon combineren met mijn eigen praktijk.”

Welk urgent complex probleem heb jij met je dissertation opgepakt?
“Het zijn turbulente tijden voor Damen. Dit komt enerzijds door het coronavirus en anderzijds is de impact van de kredietcrisis in 2008 nog altijd voelbaar voor Damen. Sindsdien staan de vrachttarieven, zeevervoerkosten en olieprijzen onder druk wat zorgt voor een moeilijke zakelijke markt. Damen kijkt daarom kritisch naar de verschillende bedrijfsonderdelen en naar markten die verder ontwikkeld kunnen worden. Harbour & Voyage (H&V) is een bedrijfsonderdeel wat volgens het management verder ontwikkeld kan worden. H&V is een servicebedrijf dat naar de klant toegaat en ter plekke in een haven of op zee diensten levert op het gebied van reparatie, onderhoud en modificaties van schepen. Een klant hoeft dus niet naar een scheepswerf te gaan. Dit is voor een rederij veel efficiënter en bespaart veel tijd en kosten. Het management ziet veel potentie in H&V, maar heeft een tweetal problemen op tafel gelegd die de groei van H&V kan belemmeren. Het eerste probleem heeft betrekking op de bekendheid van dit bedrijfsonderdeel bij klanten en het tweede probleem is prijs gerelateerd. Klanten hebben het gevoel dat H&V enigszins duur is, waardoor zij uitwijken naar concurrenten zonder eerst een prijsaanvraag te doen. Mij is gevraagd om onderzoek te doen welke verbeteringen H&V kan doorvoeren in de marktgerichte benadering van haar diensten om meer organisatiegroei te realiseren.”

Hoe heb je mensen in je organisatie meegekregen voor dit onderzoek?
“Er was al een noodzaak voor het probleem, waardoor ik steun van het hoger management had om het te onderzoeken. Maar H&V, een dochteronderneming van Damen Shiprepair & Conversion, was wel een nieuwe omgeving voor mij. Dat was even wennen en aanvoelen, maar een mooie kijk in de keuken bij collega’s. Ik ben daar met hen om tafel gegaan en heb het probleem voorgelegd. Ik betrok ze continu bij het onderzoekproces en bleef met ze in gesprek.”

Hoe heb je het onderzoek aangevlogen om tot oplossingen te komen?
“Het dissertationonderzoek heb ik aangevlogen met een kwalitatief diagnostisch Gap-analyse model voor gewenste en werkelijke prestaties. Belangrijke vragen in mijn onderzoek waren: Hoe kun je de specifieke doelgroepen met hun specifieke wensen en behoefte nu beter bedienen? Hoe zorg je dat je met je omgeving verbonden blijft? Hoe kun je ervoor zorgen dat je continu marktonderzoek doet? Hoe verspreid je de informatie binnen de organisatie? Hoe zorg je dat er opvolging aan wordt gegeven en hoe gebruik je de informatie ter verbetering van je diensten? Daarnaast heb ik gekeken hoe je marktgericht werken kan stimuleren bijv. door middel van het invoeren van een beloningssysteem en invoeren van KPI’s op afdelingsniveau of individueel niveau.”

Wat was een belangrijke uitkomst van je dissertationonderzoek?
“Er kwam sterk naar voren dat er veel minder relevante marktinformatie verzameld, gedeeld en gebruikt wordt om de klantwaarde te verhogen, dan wenselijk is bij een marktgerichte benadering. Tevens wordt klanttevredenheid niet structureel en frequent gemeten, terwijl dit uiteraard een heel belangrijk onderdeel is om jezelf te kunnen verbeteren. Ook liggen er nog kansen om de échte klantwensen en -behoeften te achterhalen, zodat je nog klantgerichter kunt denken en handelen.”

Welke veranderingen heeft jouw dissertatie de organisatie opgeleverd?
“Je moet je voorstellen dat de scheepsreparatiebranche een aparte wereld is, één van ‘niet lullen maar poetsen’. Ik denk en hoop dat ik met mijn onderzoek en plan intern een discussie heb aangewakkerd over hoe zaken anders kunnen worden aangepakt. Het advies is in elk geval positief ontvangen door het management. Hoe en wanneer ze dit uitrollen, is op dit moment nog niet bekend, omdat de focus van het management momenteel op andere zaken ligt. Ik ben zelf niet werkzaam bij H&V en daarom ook niet betrokken bij de uitrol, maar ik zou het leuk vinden er in de toekomst nog iets van terug te zien.”

Hoe heb je Action Learning toegepast tijdens jouw dissertationonderzoek en heeft het meerwaarde voor je gehad?
Action Learning vind ik een lastig begrip. Voor mij is het een gestructureerde methodiek om het probleem te benaderen. Dat doe je als organisatie door samen te werken, elkaar en jezelf kritische vragen te stellen en iedereen voldoende ruimte te geven voor elkaars mening. Action Learning heeft in die zin meerwaarde dat je met mensen in gesprek gaat en je organisatie betrekt zowel vanuit de bovenstroom als onderstroom om draagvlak te creëren en om het ‘waarom’ boven tafel te krijgen. Wat eigenlijk altijd belangrijk is wanneer je onderzoek doet.”

Door welke theorie ben je geïnspireerd geraakt tijdens het schrijven van je dissertation?
“Niet zo zeer door een specifieke theorie, maar door de opdracht zelf en een bepaalde manier van kijken naar de markt. Ik vond het heel interessant om bezig te zijn met de marktgerichtheid en marketingstrategie van mijn organisatie. Je omgeving verandert elke dag, dus het is belangrijk voor de toekomst dat je altijd blijft kijken wat je concurrenten en toeleveranciers doen en hoe je kunt inspelen op je omgeving. Deze manier van kijken helpt mij als salesmanager verder om ons veel beter te positioneren en onze doelgroepen op de juiste manier te bedienen.”

Stel je had vóór je MBA-opleiding deze uitdaging op je bord gekregen. Zou je het dan anders hebben gedaan? Was de kwaliteit dan anders geworden?
“Dan had ik het zeker anders aangepakt. Uiteraard had ik de opdracht wel afgerond, maar dan wel via een andere methodiek. Ik had dan niet de handvatten gehad om mijn onderzoek op deze manier uit te voeren. Ook had ik dan geen begeleiding gehad, wat voor mij zeker van meerwaarde is geweest. Mijn begeleider stelde goede kritische vragen, waardoor ik meer de verdieping zocht en uiteindelijk een veel beter plan opstelde. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik me meer heb ontwikkeld.”

Hoe kijk je terug op het sparren met studiegenoten?
“Mijn subset was een leuke groep mensen waar ik een hoop mee heb kunnen bespreken. Je vindt steun bij elkaar, juist op momenten dat je ergens tegenaan loopt. Ik ben er 1,5 jaar tussen uit geweest, omdat het lastig was om het te combineren met mijn baan. Als je het dan helemaal alleen moet doen, besef je dat het een stuk zwaarder is om door te zetten.”

Wat heeft het schrijven van je dissertation en je MBA-opleiding betekend voor je persoonlijke ontwikkeling?
“Ik heb wel een aardige persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt vanaf mijn zestiende in dienst naar een master op mijn vijfendertigste. Door de MBA-opleiding kijk ik nu veel breder naar de organisatie en de omgeving waarin ik werk. Ik ben geen specialist maar echt een generalist. Ook luister ik beter naar collega’s en klanten, vraag meer door om het probleem of vraagstuk écht helder te krijgen, waardoor ik naar een juiste oplossing kan toewerken. Ik heb het gevoel dat ik nu een veel betere gesprekspartner ben en hierdoor professioneler ben geworden.”

Wat was je grootste uitdagingen tijdens je MBA-opleiding?
“De afstemming tussen werk, privé en studie was een grote uitdaging voor mij tijdens de MBA-opleiding. Zeker als je een drukke baan hebt, kan het nog wel eens een strijd zijn. Ik moest iets opleveren voor mijn werk, maar daarnaast ook nog opdrachten doen voor mijn studie. Het vraagt behoorlijk wat van je energie en motivatie. Zeker als je je studie na 1,5 jaar weer moet oppakken, zoals bij mij het geval was. Maar het laat ook zien dat ik een behoorlijk doorzettingsvermogen heb.”

Waarin ben je het meest trots op jezelf als je terugkijkt op je MBA-opleiding?
“Dat ik mijn MBA-opleiding succesvol heb weten af te ronden, vooral met het oog op het pad dat ik heb bewandeld. Er zijn denk ik een hoop mensen en leraren die nooit hadden gedacht dat ik dit zou bereiken en ik zelf ook niet toen ik zestien was. Maar het is me toch gelukt! Ik geloof dat je met een gezonde dosis motivatie en doorzettingsvermogen overal kunt komen.”

Hoe heb jij jouw privéleven en afstuderen weten te combineren?
“Ik stelde zo vaak mogelijk harde deadlines en was streng voor mezelf om mij daar aan te houden, anders ging ik het niet halen. Belangrijk is om werk en studie goed af te stemmen met je manager. Ik heb mijn privéleven op een laag pitje gezet. Ook hierin is het belangrijk dat je – voordat je de opleiding begint – het goed met het thuisfront bespreekt wat ze kunnen verwachten. Mijn partner stond volledig achter mij en motiveerde mij ook op momenten dat ik het even niet meer zag zitten. Dan zei ze: ‘Kom op nog even doorgaan en dan heb je het gehaald!’”

Heb je advies voor organisaties met een vergelijkbaar probleem?
“Ja, blijf kritisch naar je omgeving kijken en durf open te staan voor andere inzichten.”

Wat zou je huidige en toekomstige MBA-studenten adviseren over het schrijven van hun dissertation?
“Zorg voor een goede samenwerking met je dissertation begeleider. Stel jezelf harde deadlines. Wees eerlijk naar jezelf en vraag om advies binnen je netwerk als je vastloopt. En met een gezonde dosis doorzettingsvermogen staat niets je in de weg om je MBA-titel te halen.”

Meer informatie?
Voor meer informatie over onze MBA-opleidingen neem contact op met Anita Moolhuizen of Linda Hoksbergen via 0344-579050 of mail naar info@bsn.eu.

BSN Update
Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws en updates van BSN? Volg ons dan op Facebook en/of Twitter en schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief die elke twee maanden verschijnt. Stuur hiervoor een email naar info@bsn.eu o.v.v. ‘aanmelden nieuwsbrief‘.

Share This