Selecteer een pagina

Strategisch Leiderschap

Action Learning: Learn to act, act to learn

Incompany Leergang Strategisch Leiderschap

Elke organisatie verdient leiders die samenwerken aan een prachtige toekomst

De Incompany Leergang Strategisch Leiderschap behandelt een hedendaagse benadering voor strategisch leiderschap, waarbij deelnemers onder begeleiding van een vast team kerndocenten met elkaar op reis gaan. Strategisch leiderschap is een competentie die steeds belangrijker wordt voor leiders, vanwege de alsmaar toenemende turbulentie waar organisaties mee te maken hebben. Aan de hand van vernieuwende theorieën en inzichten ontwikkelen deelnemers met elkaar een gemeenschappelijke taal plus ideeën en concrete plannen om de toekomst van hun organisatie met vertrouwen tegemoet te zien. Gedurende de reis leren deelnemers nieuwe inzichten en vaardigheden die ze kunnen blijven gebruiken bij strategische vraagstukken in de toekomst.

Na afronding van de Incompany Leergang Strategisch Leiderschap:
 • Hebben deelnemers inzicht in strategische thema’s zoals op het gebied van digitalisering, nieuwe economieën en duurzaamheid en begrijpen zij de impact daarvan op de strategische aandachtsgebieden van hun eigen organisatie.
 • Begrijpen deelnemers hoe ze de sterke en zwakke punten, evenals de gezondheid en aantrekkelijkheid van hun organisatie kunnen vaststellen en hebben ze prioriteiten vastgesteld om daar verbetering in aan te brengen.
 • Onderkennen deelnemers belangrijke en relevante strategische vraagstukken die samenhangen met de toekomstbestendigheid van hun organisatie.
  Beschikken deelnemers over een aanpak om strategisch te managen en weten zij die toe te passen
 • Hebben deelnemers anders leren kijken naar hun organisatie, nieuwe inzichten gekregen en mogelijkheden geïdentificeerd voor innovatie.
 • Beschikken deelnemers over kennis en instrumenten om de eigen organisatie te adviseren en toekomstbestendiger te maken.
 • Begrijpen deelnemers welke veranderingen nodig zijn om de toekomstbestendigheid van hun bedrijf/instelling te versterken en hebben inzicht in de prioriteiten om die veranderingen in te gaan zetten.
 • Hebben deelnemers zelf al veranderingen geïnitieerd en mogelijk ook al gerealiseerd.

Idealiter ligt er na afloop bovendien een concreet en door de deelnemers gedragen plan van aanpak voor het versterken van de toekomstbestendigheid van hun eigen organisatie

De Incompany Leergang Strategisch Leiderschap behandelt onder andere de volgende onderwerpen:
 • trends en ontwikkelingen;
 • strategische analyse van de organisatie en haar context;
 • toekomstbestendigheid en inspelen op een onzekere toekomst;
 • visualiseren en bespreekbaar maken van strategische aandachtsgebieden;
 • maken en onderhouden van strategische keuzes over bouwstenen van organisaties;
 • toepassing van nieuwe instrumenten en technieken (toolbox voor leiders);
 • innovatie en disruptie;
 • focus/kerntaken van leiders;
 • strategisch managen als dynamisch proces;
 • regievoering over strategische initiatieven.
Alternatief

Deze opleiding wordt in een aangepaste variant ook aangeboden als Leergang Strategisch leiderschap, waar deelnemers zich individueel voor kunnen inschrijven. Klik hier als je daar meer over wilt weten.

Kenmerken van de Masterclass Crisis Management bij BSN
 • Nederlandstalig
 • Praktische aanpak
 • Versterkt door nauwe samenwerking met medestudenten uit diverse branches
 • Praktijkdocenten uit verschillende branches
 • Maximaal 18 deelnemers per groep om persoonlijke aandacht te waarborgen
Voor wie is de Incompany Leergang Strategisch leiderschap bedoeld?

De Incompany Leergang Strategisch Leiderschap is bedoeld voor een groep (aankomende) leiders van één organisatie die met elkaar hun bedrijf of instelling toekomstbestendiger willen maken en een aanpak en gemeenschappelijke taal willen leren om dat in de toekomst te kunnen blijven doen. Dat kan een organisatie zijn in de (semi-)publieke of private sector met een omvang van 100 – 2.500 medewerkers. Deelnemers kunnen directieleden en senior leidinggevenden zijn van die organisatie, maar ook getalenteerde/visionaire professionals die hun organisatie vooruit willen helpen.

Dit is iets voor jouw organisatie als er:

 • een concrete aanleiding is voor een strategische heroriëntatie, zonder dat daarbij sprake hoeft te zijn van hoge urgentie over strategische keuzes die gemaakt moeten worden;
 • voldoende leiders zijn die zich met elkaar willen bekwamen in strategisch leiderschap om hun organisatie toekomstbestendiger te maken;
 • Duizenden Action Learning Projecten zijn wereldwijd geïmplementeerd.
  strategische keuzes;
 • een sponsor is die wil investeren in de strategische competenties van leiders en hun individuele ontwikkeling hand en hand wil laten gaan met de ontwikkeling van de organisatie.
Alternatief programma

Deze opleiding wordt in een aangepaste variant ook aangeboden als Incompany Leergang Strategisch Leiderschap. Die is bedoeld voor leiders in/bij één organisatie of samenwerkingsverband die individueel willen leren en bovendien collectief willen werken aan de toekomstbestendigheid van hun organisatie/alliantie. Klik hier als je daar meer over wilt weten.

Waarom kies je voor Business School Nederland?
 • Eén van de oudste business schools in Nederland.
 • Verzorgt al meer dan 30 jaar actief MBA opleidingen.
 • Duizenden Action Learning Projecten zijn wereldwijd geïmplementeerd.
 • Een groot en dynamisch alumninetwerk in Nederland en wereldwijd
 • Ervaren coaches en vakspecialistische praktijkdocenten uit verschillende branches.

Belangrijk is dat voldoende deelnemers een MBA of vergelijkbare opleiding/ervaring achter de rug hebben en bereid zijn om over hun eigen organisatie te praten. Voorafgaand aan deze opleiding vindt een intake gesprek plaats om de leerdoelen van individuele deelnemers vast te stellen.

Deze leergang kent zes blokken van twee dagen, waarbij elk blok steeds een specifiek thema heeft:

Blok 1: Introductie strategisch leiderschap: toekomstbestendigheid, kerntaken van leiders en het strategisch raamwerk (domeinen en dimensies van organisaties).
Blok 2: Creëren van output: keuzes over het operationeel model en het samenwerkingsmodel.
Blok 3: Creëren van ruimte: keuzes over het bedrijfsspel en het organisatieconstruct.
Blok 4:  Creëren van waarde: keuzes over het businessmodel en het organisatiemodel.
Blok 5:  Creëren van richting: keuzes over ambitie en drijfveren.
Blok 6: Strategisch managen en strategische initiatieven.

cover boek Strategisch managen in turbulente tijdenTussen de blokken door krijg je als deelnemer opdrachten mee om de opgedane kennis toe te passen in je eigen organisatie. Daarbij krijg je coaching/begeleiding van de docenten.

De materie die wordt behandeld is gebaseerd op het boek van Norbert Greveling en Roland Bushoff Strategisch managen in turbulente tijden, Leren je organisatie toekomstbestendig te maken (2019, Management Impact). Beiden zijn bovendien kerndocent bij dit programma en gespecialiseerd in strategisch leiderschap. Bij elk blok kan tevens een gastdocent optreden. Er is voldoende gelegenheid voor deelnemers om in groepen te werken en ervaringen over elkaars organisaties uit te wisselen.

Startdata

In overleg te bepalen.

Tijd

9.30 – 16.30 uur

Aantal deelnemers

10 -18

Studiekosten

De benodigde investering in de Incompany Leergang Strategisch Leiderschap is afhankelijk van het aantal deelnemers en bedraagt:
EUR 12.500,- per deelnemer, bij 10-12 deelnemers;
EUR 11.500,- per deelnemer, bij 13-15 deelnemers;
EUR 10.500,- per deelnemer, bij 16-18 deelnemer.

Bedrijven kunnen de kosten van een cursus of opleiding integraal als zakelijke kosten opvoeren

Groepssamenstelling en sponsorship

Voor een zo rijk mogelijke interactie tussen docenten en deelnemers en tussen deelnemers onderling hebben groepen een omvang van 10-18 deelnemers.

Bij dit programma is het belangrijk dat er een sponsor is, met wie de kerndocenten tussentijds afstemming kunnen hebben om de beoogde individuele en organisatieontwikkeling zo goed mogelijk te laten verlopen

De masterclass wordt gegeven door Norbert Greveling en Roland Bushoff. Beiden zijn kerndocent op het gebied van strategisch management in de MBA- en DBA-programma’s van Business School Nederland. Vanuit hun jarenlange ervaring als adviseur en docent in dit vakgebied en hebben zij onlangs het boek Strategisch managen in turbulente tijden, Leren je organisatie toekomstbestendig te maken geschreven. Dit boek verschaft de theoretische basis bij deze Masterclass.

Roland Bushoff

Ir. Roland Bushoff, docent Strategisch Management bij Business School NederlandIr. Roland Bushoff heeft als managementconsultant meer dan 25 jaar ervaring, grotendeels opgedaan bij organisaties in de financiële sector. Hij heeft Technische Bedrijfskunde gestudeerd aan de TU/Eindhoven en is daarna na een aantal jaren werkzaam geweest als stafmanager bij Océ NVM. Zijn loopbaan als consultant is in 1990 gestart bij Twynstra Gudde, waar hij in 1996 partner is geworden. Vanaf 2003 is hij zelfstandig werkzaam geweest vanuit Bushoff & Partners. De toenemende samenwerking met de adviseurs van Voogt Pijl & Partners heeft in 2010 geleid tot toetreding tot dit bureau.

Norbert Greveling

Dr. ir. Norbert Greveling, docent Strategisch Management bij Business School NederlandMet 30 jaar ervaring als consultant en ruim 150 opdrachtgevers, waaronder middelgrote organisaties, multinationals en startende ondernemingen, is dr. ir. Norbert Greveling een inspirerende grondlegger van vernieuwende theorieën op het gebied van strategisch management. Denk aan het strategisch raamwerk om holistisch naar organisatie te kijken, een hedendaagse aanpak voor strategisch managen, een moderne denkwijze over het toekomstig succes van organisaties en nieuwe denkbeelden over de kerntaken van leiders in organisaties.

“Ik schat dat mijn ALPen en dissertation van grote waarde geweest zijn voor mijn organisatie – omgerekend komt deze bijdrage neer op ongeveer 250.000 euro.”

Agnes Bolderman MBA

BSN Alumna Executive MBA, LinkedIn-profiel

Linda Hoksbergen en Anita Moolhuizen studieadviseurs MBA-opleidingen

Linda Hoksbergen & Anita Moolhuizen
Programmavoorlichting
E-mail: studieadvies@bsn.eu
Tel: 0344-579050

Share This