Selecteer een pagina

Programma Sustainable Leadership

Maak jouw organisatie duurzamer met het Programma Sustainable Leadership

Hoe maak jij de transitie naar een duurzame organisatie en zorg je voor een positieve impact op de wereld?

Je gaat ermee aan de slag in het Programma Sustainable Leadership. Het programma bestaat uit zes modules, twee dagen per module, in totaal twaalf dagen.

Je kunt deze modules ook los volgen. Als je hiervoor kiest, dien je wel minimaal 2 modules te volgen.  Ben je student van de reguliere Action Learning MBA of de Executive Action Learning MBA? Dan kun je ook twee modules uit dit programma los volgen om hier je major van te maken en deze als specialisme toe te voegen aan je diploma. 

Welk macro-economisch denken ligt ten grondslag aan ons consumptiegedrag dat de planeet uitholt? Hoe kunnen we een transformatie maken naar een meer duurzame waardecreatie? En hoe pas jij daar je businessmodel op aan? Hoe kun je met digitale oplossingen duurzame welvaart organiseren? Wie zijn de belangrijkste stakeholders? Welke krachten in de organisatie helpen bij de transitie en welke werken tegen? En welke rol als leider neem jijzelf in? Welke verschillende vormen van innovatie zijn er en wat betekent dat voor de werkwijzen, de mindset en het performance management binnen jouw organisatie? Hoe overtuig je anderen met een goed duurzaamheidsverhaal om de transformatie naar een duurzame organisatie tot een succes te brengen?

Dit zijn vragen waar je antwoord op krijgt en mee aan de slag gaat in de zes modules van het Programma Sustainable Leadership.

Welke modules Sustainable Leadership bieden wij je aan?

Module 1: Macro-economie: naar een andere economie

In deze module kijken we vanuit macro-economisch perspectief naar duurzaamheid. Hierbij word jij je onder andere bewust dat de bril van de neoklassieke economie slechts één manier is om naar de werkelijkheid te kijken. Vervolgens wordt het alternatief van de betekeniseconomie geschetst. Op de tweede dag gaan we in op de vraag hoe jij als individu invloed hebt op de macro-economie.

Lees meer over het programma van module 1

Module 2: The digital network organisation

Maatschappelijke problemen kunnen niet langer opgelost worden met meer geld, wel met meer tijd. Door de inzet van ecosystemen en datatechnologie worden we productiever in kantoren en kunnen we de surplustijd gebruiken voor verduurzaming. Daarnaast kunnen we data veel beter inzetten om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen en bijvoorbeeld CO2 uitstoot te reduceren.

Lees meer over het programma van module 2

Module 3: Sustainable Business Models

Tijdens deze inspirerende module krijg je de eerste dag nieuwe inzichten en tools aangereikt om het businessmodel van je organisatie in kaart te brengen en meer duurzaam te maken, evenals voorbeelden hoe andere organisaties daarmee omgaan. Wat er vervolgens nodig is om te komen tot een duurzame organisatie, komt tijdens de tweede dag aan de orde.

Lees meer over het programma van module 3

Module 4: Leading Transition

Leading Transition gaat over leiderschapsontwikkeling en leidinggeven aan complexe verander- en transformatievraagstukken. Deze vraagstukken vinden zich met name op het gebied van duurzamer produceren en/of organiseren. De module gaat over de context van de verandering en over jouw eigen rol daarbinnen.

Lees meer over het programma van module 4

Module 5: Innovatiemanagement en Corporate Venturing

People, Planet, Profit vraagt om innovatieve daadkracht. Nieuwe proposities vragen om andere businessmodellen en werkwijzen, maar ook om samenwerking met nieuwe partners, want innoveren kun je niet meer alleen. Het gaat om het co-creëren van ecosystemen. Deze partners kunnen andere ondernemingen zijn, maar ook start-ups en kennisinstellingen. In deze twee dagen gaan we in op corporate venturing: alle activiteiten gericht op het opzetten van nieuwe business binnen je onderneming of samen met partners.

Lees meer over het programma van module 5

Module 6: De Groene Storyteller

De transformatie naar een duurzame organisatie brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Communicatie speelt hierbij een cruciale rol. Zonder een krachtig en geloofwaardig duurzaamheidsverhaal is de transformatie gedoemd te mislukken. Hoe draag je de duurzame visie intern en extern uit? Hoe vergroot je het bewustzijn rondom dit thema?
Storytelling kan je hierbij helpen.

Lees meer over het programma van module 6

Voor welke doelgroep is het Programma Sustainable Leadership?

Deze modules zijn vooral gericht op (HBO/WO-niveau) professionals (MVO, digital leads, innovatiemanagers, business developers, projectleiders, consultants, trainers en community managers), met minimaal 5 jaar werkervaring, die binnen hun organisatie, vanuit hun organisatie en voor andere organisaties antwoorden moeten kunnen geven op vragen van directie, klanten en netwerk over bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord ondernemen en de transformatie naar een duurzame, digitale en decentrale toekomst. Verder zijn de modules ook geschikt voor managers en professionals op het gebied van HR, finance, legal, facility management en logistics, strategen en beleidsmedewerkers.

Startdata

  • Module 1: Macro-economie: naar een andere economie | 14 en 15 november 2022
  • Module 2: The digital network organisation | N.n.b.t.
  • Module 3: Sustainable Business Models | 19 en 20 december 2022
  • Module 4: Leading Transition | N.n.b.t.
  • Module 5: Innovatiemanagement en Corporate Venturing | N.n.t.b.
  • Module 6: De Groene Storyteller | N.n.t.b.

Studieduur

12 dagen in 6 maanden
2 aaneengesloten dagen per maand
Bijeenkomsten van 9.30 tot 16.30 uur

Investering voor het programma

Het gehele Programma Sustainable Leadership van 12 dagen bedraagt:
€ 7.200,- BTW-vrij, inclusief arrangementskosten.
Voor BSN studenten en alumni bedraagt het programma:
€ 6.000,- BTW-vrij, inclusief arrangementskosten.
Een losse module van 2 dagen (Als je hiervoor kiest, dien je minimaal 2 modules te volgen):
€ 1.180,- BTW-vrij, inclusief arrangementskosten.

Locatie

De lesdagen vinden plaats bij Business School Nederland, Herenstraat 25, 4116 BK Buren.

“Vorig jaar heb ik me verdiept in Sustainability. Toen werd het me duidelijk dat als we met zijn allen zo blijven doorgaan, we in de toekomst minimaal 7 werelden nodig hebben. Nu is het moment om in te spelen op de diverse kansen, focus te leggen op duurzaam ondernemen en sustainability integreren in de gehele
bedrijfsvoering. Daarom ben ik met U-GO (startup) gestart om zo mijn duurzame ambities waar te maken.”
Irma Bollen

MBA-student BSN, Co-Founder bij U-GO

Executive MBA

Heeft u vragen? Neem contact op met:
Linda Hoksbergen of Anita Moolhuizen
E-mail: info@bsn.eu
Tel: 0344-579050

Share This