Selecteer een pagina

Masterclass Leiderschap van Verandering

Wat biedt de Masterclass Leiderschap van Verandering?

Een andere benadering om leiderschap van verandering te ontwikkelen

Uit onderzoek is bekend dat van de geplande veranderingen in organisaties 70% mislukt. In veel verandertrajecten wordt de complexiteit onderschat en zijn de aanwezige tekortkomingen in het functioneren van mensen in de organisatie ernstiger dan gedacht. Door deze masterclass leer je veranderen vanuit de geleefde werkelijkheid en voer je veranderingen effectief door in jouw organisatie.

Na de masterclass ben je beter in staat om:
 • een probleemanalyse te maken van je huidige situatie;
 • de vraagstukken waar je mee te maken hebt te duiden met behulp van veranderkundige theorie;
 • de formele en informele verhoudingen te zien en hiernaar te handelen;
 • een verwaarloosde organisatie te herkennen;
 • interventies te kiezen die bij je vraagstukken en de fase van ontwikkeling van je organisatie passen, ook als die verwaarloosd is;
 • inzicht te verwerven in de emoties en onbewuste processen bij verandering en hiermee om kunnen gaan;
 • de parallel tussen opvoedingsstijlen en leiderschapsstijlen toe te passen op je eigen handelen en dat van collega-leidinggevenden
 • veranderprocessen te begeleiden met meer aandacht en sensitiviteit voor de menselijke kant;
 • ‘op je handen te blijven zitten’ bij weerstand en tegenslag;
 • fit te blijven en hoe je je team kunt helpen om emoties te verdragen.
Doel en opzet

De deelnemers krijgen een gedegen introductie in theorie en praktijk van leiderschap van verandering. Deze masterclass over veranderen in de geleefde werkelijkheid onderscheidt zich van de meeste andere masterclasses op dit gebied. De klassieke benaderingen van verandermanagement kenmerken zich namelijk vooral door in te gaan op de toekomst en ambities uitgedrukt in omzet, kosten, marktaandeel of taakstellingen en beleidsambities. Ook wordt er niet geleerd van fouten. In deze masterclass doen we dat anders. Wij kiezen voor: Het starten met een scherpe analyse van de problemen waar een organisatie mee zit; met aandacht voor boven en onderstromen:

 • We doen dat vanuit een systemisch perspectief op organisatievraagstukken;
 • Met een analyse en duiding van de macht- en invloedsverhoudingen die aan de orde zijn;
 • We maken een analyse van en geven duiding aan het aanwezige management en leiderschap;
 • En datzelfde doen we ook betreffende het medewerkerschap;
 • Ons uitgangspunt is dat de lijn leiding geeft aan de verandering;
 • Er moet een gedifferentieerde aanpak zijn die aansluit op de zone van naastgelegen ontwikkeling;
 • Die gebruikmaakt van een repertoire aan interventies gericht op doorbreken van patronen, om iedereen in rol en positie te brengen;
 • Er moet oog zijn voor emoties zoals angsten en onzekerheden;
 • Belangrijk is dat verwachtingen bij top en stakeholders omtrent snelheid en impact van de verandering gemanaged worden.
Kenmerken van de Masterclass Leiderschap van verandering bij BSN
 • Nederlandstalig
 • Praktische aanpak
 • Versterkt door nauwe samenwerking met medestudenten uit diverse branches
 • Praktijkdocenten uit verschillende branches
 • Maximaal 18 deelnemers per groep om persoonlijke aandacht te waarborgen
We zijn op zoek naar managers (in spé) die

Deze masterclass is bedoeld voor (senior) managers die veranderingen doorvoeren in zowel het bedrijfsleven, financiële instellingen, luchtvaart, beveiliging, bouwbedrijven als het publieke domein, de Rijksoverheid, gemeenten, provincies, zorginstellingen, het onderwijs, welzijn en het openbaar vervoer. Het zijn managers die verantwoordelijkheid dragen voor een resultaatverantwoordelijk onderdeel van de organisatie. De tweede doelgroep is de intern of extern veranderaar: (senior) HR adviseurs, intern organisatieadviseurs, extern organisatieadviseurs, trainers, coaches, projectmanagers en programmamanagers.  

 • Wanneer je een HBO-opleiding of hoger hebt afgerond;
 • Daarna minimaal twee jaar relevante werkervaring hebt opgedaan.

Heb je geen HBO-opleiding afgerond, maar ben je al meer dan zes jaar op HBO-niveau werkzaam, dan is deelname ook mogelijk. Enige leidinggevende en/of managementervaring is een vereiste.

Dag 1 De theorie van de veranderkunde: Joost Kampen

Op deze eerste dag ligt de nadruk op de theorie. Het is een vooral beschouwende dag. Het volgende komt aan de orde: methoden van organisatieontwikkeling met aandacht voor:

 • fasen van organisatieontwikkeling;
 • rollen van de veranderaars;
 • het interventierepertoire. We gaan het hebben over de geleefde werkelijkheid van mislukte verandering aan de hand van ervaringen van de deelnemers;
 • waarom 70% van de geplande veranderingen mislukt;
 • de opeenvolging van modes en hypes;
 • over zondagse en doordeweekse taal;
 • over leiders en volgers;
 • over verwaarloosde organisaties.
Dag 2 De rol van invloed en macht in organisaties: Math de Vaan

Op de tweede dag wordt ingezoomd op de vraag hoe dat nu werkt in organisaties. Hoe een sociaal verband van mensen in een arbeidsorganisatie, die allemaal hun eigen belangen hebben, functioneert. Hoe complex dit is. En, hoe zit jij er zelf in? Hoe is jouw rol als veranderaar hierin?

Ingegaan wordt op de politieke dimensie van macht en invloed in organisaties. Wat de constructieve kant ervan is en hoe dit de organisatie verder brengt, maar ook wat de destructieve kanten zijn en dat een teveel aan machtsspel een organisatie in een situatie van stagnatie kan brengen. Aan de orde komen dus zowel de zonnige kanten van leren, ontwikkelen, vernieuwen en van werkplezier, als ook de schaduwkanten, zoals pesten en tegenwerken.

Vanuit het perspectief van organisatieverandering is er op deze dag veel aandacht voor de sociale dynamiek tussen mensen in bilaterale interacties en in formele en informele groepen. Ook de machtsstrijd tussen groepen, tussen verschillende coalities met belangen, komt aan de orde. Wat is de rol van medezeggenschap en hoe wordt het spel met de bestuurder gespeeld, hoe interacteert midden- en topmanagement met elkaar, hoe verloopt het belangen- en krachtenspel tussen buiten- en binnenwereld.

Daarmee gaat deze dag vooral ook over je persoonlijk leiderschap als veranderaar. Hoe ben je – gegeven de sociale machtsdynamiek – in staat je rol als veranderaar effectief uit te voeren?

Aan de hand van casussen van deelnemers worden reële situaties nagespeeld om te ontdekken hoe dat werkt in organisaties.

Dag 3 Leren interveniëren: Joost Kampen en Luc Donners

Als we inzicht vergaard hebben uit de theorie over methoden van organisatieontwikkeling (eerste dag) en over hoe mensen in organisaties met elkaar omgaan (tweede dag), komen we op de derde dag toe aan het leren interveniëren. Hoe kunnen we het beste te werk gaan gegeven een bepaalde situatie? Aan de hand van een praktijkcase van een van de docenten en praktijkvoorbeelden ingebracht door de deelnemers bespreken we de verschillende interventiestrategieën.

Nagenoeg de hele dag staat in het teken van het analyseren van verandervoorbeelden uit de praktijk.

Hoe acteer je hierin, wat vraagt het van jezelf, hoe overtuig je, welke medestanders zoek je, en hoe verzilver je je belangen? Wat doe je als de weerstand ook jou persoonlijk gaat raken? We laten het je zelf ervaren in ‘het theater van de verandering’.
Je zult zien, dat het leidinggeven aan verandering in organisaties een groot beroep doet op je eigen verandervermogen. Het vraagt om specifieke vaardigheden, zowel van de leider als van zijn of haar veranderadviseur. We staan daarom ook stil bij de vraag hoe je zelf fit blijft.

Studieduur

3 dagen

Studiedata

Dag 1: Dinsdag 1 november 2022, Joost Kampen
Dag 2: Dinsdag 22 november 2022, Math de Vaan
Dag 3: Dinsdag 13 december 2022, Joost + Luc Donners

Zodra het maximale aantal deelnemers is bereikt, sluit de open inschrijving.

Tijd

9.30 – 17.00 uur

Aantal deelnemers

8-18

Studiekosten

€ 1.800,- (BTW-vrij en inclusief arrangementskosten) € 1.440,- voor alumni en studenten (BTW-vrij en inclusief arrangementskosten)

Inbegrepen:
 • Lesdagen, studiemateriaal (artikelen en abstracts)
 • Lunches, maaltijden en overige consumpties

De trainers die Business School Nederland (BSN) voor deze compacte training inzet zijn zeer ervaren (meer dan 10 jaar ervaring als trainer, werkzaam voor teamleiders, leidinggevenden en managers). Zij geven deze trainingen voor afzonderlijke bedrijven (in-company opleidingen) en via open inschrijving.

Dr. Joost Kampen CMC

Dr. Joost Kampen CMC werkt 30 jaar als consultant organizational development (OD). In 2011 promoveerde hij naast een full time adviespraktijk bij Léon de Caluwé op het proefschrift ‘Interveniëren in verwaarloosde organisaties’. Hij publiceert regelmatig in vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften en doceert bij Vrije Universiteit en Universiteit Twente. Hij wordt door zowel publieke organisaties als in toenemende mate bedrijven gevraagd te adviseren bij mislukte veranderprogramma’s of weerbarstige problemen waar al van alles is geprobeerd. Hij werkt vanuit een zelfstandige adviespraktijk en is verbonden aan Vrije Universiteit en de Universiteit Twente. Zie ook joostkampen.nl.

Dr. M.L.M. (Math) de Vaan

Dr. M.L.M. (Math) de Vaan Studeerde sociologie en culturele antropologie aan de universiteit Leiden. Na zijn studie was hij enige jaren als docent verbonden aan het Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme en Recreatie. Daarna werkte hij als onderzoeker, woordvoerder en in leidinggevende posities bij onder andere de Consumentenbond en Radio Nederland Wereldomroep. Sinds eind jaren negentig werkt hij als extern communicatie- en organisatieadviseur. Zijn ervaringen als leidinggevende in organisaties en als extern adviseur, leidden tot een promotiestudie over de rol van de politieke organisatiedimensie (het spel achter de schermen). Begin 2013 verdedigde hij aan Nyenrode Business Universiteit zijn dissertatie. Voor Math zijn organisaties complexe sociale verbanden, die minder stuurbaar zijn dan veelal gedacht. Hij begeleidt organisaties bij verandervraagstukken in de altijd weerbarstige alledaagse context. Ook helpt hij leidinggevenden en professionals om persoonlijk effectiever te kunnen zijn in de gepolitiseerde sociale dynamiek van iedere dag. Math is geassocieerd partner bij Van de Bunt Adviseurs en is als gastlector en research fellow verbonden aan Nyenrode Business Universiteit.

Drs. Luc Donners

Drs. Luc Donners werkt twintig jaar aan organisatieontwikkelingsvraagstukken in de (semi-) publieke sector. De eerste tien jaar als adviseur en leidinggevende in organisaties en sinds 2010 als interim-manager, adviseur en begeleider van managers.
Hij wordt gevraagd door organisaties die zijn vastgelopen of niet los kunnen komen van patronen uit het verleden. Op basis van tien jaar praktijkervaring als interim-manager in organisaties met ontwikkelingsachterstanden en kenmerken van verwaarlozing ontwikkelde hij een interventiemethode om succesvol te kunnen interveniëren als (interim-)manager. Hierbij gebruikt hij de theorie van verwaarlozing in organisaties als kompas.

Linda Hoksbergen en Anita Moolhuizen studieadviseurs MBA-opleidingen

Linda Hoksbergen & Anita Moolhuizen
Programmavoorlichting
E-mail: studieadvies@bsn.eu
Tel: 0344-579050

Share This