Selecteer een pagina

Executive MBA in Sustainable Leadership

Wat biedt onze Executive MBA in Sustainable Leadership?

Speciaal ontworpen i.s.m experts uit het BSN netwerk

De Executive MBA in Sustainable Leadership is voor ambitieuze, talentvolle (general) managers die sustainability integraal onderdeel willen maken van hun reguliere bedrijfsvoering. Hierbij staan sustainability transitievraagstukken van jouw organisatie en haar keten centraal. Aan de hand van Action Research Projecten koppel je theorie, inspiratie en visievorming aan de bestaande praktijk. Hierdoor kan je samen met je organisatie versnellen van onderzoek naar een duurzame oplossing.

Kenmerken van de Executive MBA in Sustainable Leadership (croho nummer 70054) bij BSN
 • Nederlandstalig
 • Twee-jarige opleiding
 • Unieke Action Learning & Action Research methode
 • Werken aan échte sustainability vraagstukken binnen jouw eigen organisatie die de transitie naar duurzaamheid daadwerkelijk in gang zet, je past het geleerde direct toe en reflecteert.
 • 40% van de opleiding bestaat uit projecten die op de eigen werkplek worden uitgevoerd om de transitie naar duurzaamheid daadwerkelijk in gang te zetten; de netto studielast is beperkt tot 10 à 15 uur per week
 • Elk hoofdvak uit deze MBA combineert leiderschapsontwikkeling en bedrijfskundige en sustainability kennis met als doel de impact van de organisatie duurzamer te maken.
 • Je bouwt aan een sterk netwerk door nauwe samenwerking met medestudenten en docenten uit diverse branches
 • Praktijkdocenten uit verschillende branches, allemaal met ruime ervaring in sustainability vraagstukken
 • Maximaal 20 deelnemers per groep, 4-6 deelnemers per subset
 • Coaching in kleine groepen
 • Parttime studeren: gemiddeld slechts 3 aaneengesloten bijeenkomsten per maand
 • Speciaal ontworpen voor managers op een strategisch leiderschapsniveau
Wat levert het op?

Met deze opleiding krijg jij de ondersteuning die je nodig hebt om de sustainable transitie binnen jouw organisatie vorm te geven. De opleiding geeft jou:

 • Grip op sustainability transitievraagstukken binnen de eigen organisatie
 • Nieuwe en verbeterde persoonlijke leiderschapsvaardigheden in combinatie met bedrijfskundige en sustainability kennis die je ondersteunen bij een integrale aanpak
 • Handvatten om gezamenlijk innovatieve acties te ontwikkelen en implementeren die duurzaamheid bevorderen
 • Een duidelijke visie op de veranderende toekomst van het bedrijfsleven en jouw rol in de lokale gemeenschap en de mondiale samenleving
 • Het vermogen om te reflecteren op de eigen waarden, percepties en acties om een ​​standpunt in te nemen in het duurzaamheidsdiscours
 • Skills om verbanden te herkennen en meerdere toekomsten te begrijpen en evalueren, complexe systemen te analyseren en om te gaan met risico’s en veranderingen
 • Uitbreiding van jouw professionele netwerk met medestudenten, docenten, sprekers en coaches die dezelfde sustainable ambities hebben; dit netwerk wordt ingezet voor collaborative learning Geaccrediteerd diploma door ACBSP en NVAO een strategisch leiderschapsniveau
We zijn op zoek naar ambitieuze talentvolle (general) managers die:
 • Sustainability integraal onderdeel willen maken van hun reguliere bedrijfsvoering
 • Hun effectiviteit willen verbeteren als manager
 • Zichzelf voortdurend willen blijven ontwikkelen
 • Willen bouwen aan een theoretisch fundament
 • Een betere gesprekspartner willen worden in directie of managementteam bij sustainabilitye transitievraagstukken
 • Kennis op willen doen van nieuwe concepten en inzichten in managen en organiseren om duurzaamheid te bevorderen
 • Hun eigen onderscheidend vermogen willen vergroten
Waarom kies je voor BSN?
 • Eén van de oudste business schools in Nederland
 • Verzorgt al meer dan 30 jaar actief MBA opleidingen
 • Duizenden Action Learning Projecten zijn wereldwijd geïmplementeerd
 • Een groot en dynamisch alumninetwerk in Nederland en wereldwijd
 • Ervaren coaches en vakspecialistische praktijkdocenten uit verschillende branches

Je bent toelaatbaar tot de Executive MBA in Sustainable Leadership als je voldoet aan de volgende toelatingseisen:

 • In het bezit bent van minimaal een hbo-diploma of hoger;
 • Een functie als senior manager, executive of een functie van vergelijkbaar niveau bekleedt;
 • Minimaal drie jaar managementervaring hebt;
 • Betrokken bent bij bedrijfskundige en strategische besluitvormingstrajecten;
 • Toestemming en de mogelijkheid hebt om sustainable projecten en onderzoek uit te voeren in jouw eigen organisatie.

Als je niet aan één van de bovenstaande criteria voldoet, maar dit op andere wijze compenseert kan toelating toch mogelijk zijn. Neem voor deze mogelijkheden ook contact met ons op.

De Executive MBA in Sustainable Leadership is opgebouwd uit drie fasen: inspiratie en disruptie, transitie en reflectie. In totaal duurt de Sustainable MBA 24 maanden.

Fase 1: Inspiratie en disruptie

De eerste vier maanden maak je kennis met elkaar, de methodes Action Learning en Action Research, waardevolle theorieën, leerzame praktijken en visievormende vergezichten.

Fase 2: Transitie

De tweede fase staat in het teken van transitie voor bestaande organisaties en de netwerken waarin ze verkeren óf het verder uitbouwen van een meer sustainable businessmodel. Samen met de research docent bepaal je de ambitie en de weg hiernaar toe; in overleg bepaal je welke projecten het raamwerk vormen van je actiegerichte onderzoek. Dit kan bijvoorbeeld een breed programma zijn of de start van een stapsgewijs verandertraject.

Aangevuld met theorieën, modellen en instrumenten staat de eigen praktijk centraal. Geïntegreerd in de zeven Core Courses (zoals Marketing, Finance, Strategie) worden de sustainable business aspecten behandeld.

Fase 3: Reflectie

De derde fase is bedoeld voor reflectie en leerinzichten, zowel voor jezelf als voor de organisatie waarbinnen je werkzaam bent. In deze maand reflecteer je op jouw persoonlijke ontwikkeling en verdiep jij je verder op die ene vraag die jou én wellicht jouw organisatie nog bezighoudt.

De eerste twee fasen zijn opgedeeld in de volgende 3 elementen:

Kennis, inzichten en inspiratieTheorie, best practices, core modules (deze modules zijn los te volgen).
Impact Action Research Project(en) binnen jouw organisatie. Door deze projecten ligt tijdens de MBA de focus op de toepassing van het geleerde én het leren in de praktijk.
Persoonlijke Ontwikkeling Leiderschap en reflectie

Download de brochure voor het meer gedetailleerde opleidingsprogramma.

Disclaimer: het programma kan nog op details fluctueren.

 

Studiebijeenkomsten

De plenaire bijeenkomsten vinden plaats op onze locatie in Buren (Gelderland). De bijeenkomsten zijn meestal gepland op drie achtereenvolgende dagen, één keer per maand.

startdata 2022
 • februari 2022

Zodra het maximale aantal deelnemers is bereikt, sluit de open inschrijving.

Investering

Voor de gehele Executive MBA in Sustainable Leadership betaal je € 34.900 (BTW-vrij).

Inbegrepen:

 • Lesdagen, boeken, studiemateriaal (artikelen en abstracts)
 • Lunches, maaltijden en overige consumpties
 • Coaching, in kleine groepen
 • Project- en scriptiebegeleiding, Viva Voce en Graduation Day

Lees meer over financieringsmogelijkheden >

Disclaimer: het programma kan nog op details fluctueren.

Robert Koolen“Om duurzame ontwikkeling binnen je organisatie op de strategische agenda te krijgen en vervolgens ook concreet handen en voeten te geven, vraagt veel van een manager. Een gespecialiseerde MBA bij BSN is een mooie manier inzicht te verwerven en grip op dit proces te krijgen.”
– Robert Koolen, MBA-alumnus BSN, Directeur Duurzame Ontwikkeling bij Heijmans Nederland BV

Liesbeth Gort“Het is mooi om te zien dat duurzaamheid binnen organisaties niet meer als een losse activiteit wordt gezien. Organisaties maken sustainability nu echt onderdeel van de organisatie brede strategie. Dit vraagt behoorlijk wat van managers. Ik denk dat deze MBA daarom op het goede moment komt. Ik kom graag als gastspreker optreden om mijn geleerde lessen met de studenten te delen.”
– Liesbeth Gort, Directeur bij FSC Nederland

Rudi Pelgrum“De MBA in Sustainable Leadership is een mooi initiatief. Arcadis heeft de Sustainable Goals van de UN geïntegreerd in de bedrijfsvoering, van strategie tot en met de HR-cyclus. We hebben al met BSN afgesproken dat de toekomstige studenten welkom zijn voor een bedrijfsbezoek, want we delen graag hoe wij
ermee omgaan. En we zijn ook heel benieuwd hoe andere organisaties met deze uitdagingen omgaan.”

– Rudi Pelgrum, MBA-alumnus BSN, Sector Directeur Industrie bij Arcadis Nederland

Henk van de Weitgraven“We hebben bij UWV al flinke stappen gezet op het gebied van duurzaamheid, zowel op het sociale als het groene vlak. Het is en wordt steeds meer een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Hoe we hier gekomen zijn en welke ambities we nog hebben, delen we graag met de buitenwereld. Ik treed daarom ook graag op als gastspreker tijdens de MBA in Sustainable Leadership van BSN.”
– Henk van de Weitgraven, MBA-alumnus BSN, Directeur bij Facilitair Bedrijf UWV

 Dr. Isolde R. Kolkhuis Tanke“Action Research past heel goed bij de MBA in Sustainable Leadership, want het is bij uitstek een onderzoeksmethode waarin je werkt vanuit een integrale aanpak en gericht op duurzame verandering. Denk bijvoorbeeld aan het betrekken van meerdere actoren in de keten of het betrekken van mensen op alle niveaus.”
– Dr. Isolde R. Kolkhuis Tanke, Associate Professor Action Research BSN

Dave Manders“Afwisseling van theorie, praktijkopdrachten en persoonlijke reflectie in BSN’s Action Learning zorgt ervoor dat kennis direct wordt omgezet naar ervaringen en hierdoor onderdeel wordt van persoonlijk denken en handelen. In mijn optiek een cruciaal proces om intrinsiek gedreven, authentieke leiders klaar te stomen om
duurzaamheid tot een hoger level te tillen binnen organisaties.”

– Dave Manders, MBA-alumnus BSN, Trusted Advisor/ Managing Consultant bij Capgemini

Edith Meijer“Mooie en relevante aanvulling op de bestaande Executive MBA. Fijn dat de MBA ook modulair wordt aangeboden, zodat ik als student ook kan aanhaken. Het Action Learning concept biedt verrassende inzichten tijdens onderzoeken en is niet alleen waardevol voor de student, maar voor de gehele organisatie. Kortom: een MBA die past in deze tijdsgeest.”
– Edith Meijer, MBA-student BSN, Bestuurssecretaris & Programmamanager bij Dirkzwager legal & tax

Irma Bollen“Vorig jaar heb ik me verdiept in Sustainability. Toen werd het me duidelijk dat als we met zijn allen zo blijven doorgaan, we in de toekomst minimaal 7 werelden nodig hebben. Nu is het moment om in te spelen op de diverse kansen, focus te leggen op duurzaam ondernemen en sustainability integreren in de gehele
bedrijfsvoering. Daarom ben ik met U-GO (startup) gestart om zo mijn duurzame ambities waar te maken.”

– Irma Bollen, MBA-student BSN, Co-Founder bij U-GO

Dick Baak“De MBA in Sustainable Leadership op Action Learning basis speelt realistisch en pragmatisch in op de nieuwe toekomst.”
– Dick Baak, MBA-alumnus BSN, Lid Raad van Advies BSN en Accountmanager Business market and Strategic Projects bij HTM

Guus Goris“Nederland staat in de top 3 van meest innovatieve landen, echter we bengelen onderaan als het gaat over het implementatievermogen van duurzame innovaties. Deze masterstudie is door zijn actiegerichte opzet een must om aan te tonen dat duurzame innovaties goed zijn voor mens, milieu én rendement.”
– Guus Goris, Action Learning Docent/Coach bij BSN

Hans van Buijten“ Het is inmiddels vijf over twaalf als het over klimaatverandering gaat! Nederland heeft zowel de financiële als technische middelen om ruim voor de deadlines in het Parijse klimaatakkoord de energietransitie succesvol door te voeren. De grootste uitdagingen liggen op het niveau van leiderschap en de samenwerking tussen alle stakeholders. Deze MBA in Sustainable Leadership biedt de deelnemers de benodigde leiderschapskwaliteiten én competenties.”
– Hans van Buijten, Action Learning Docent/Coach bij BSN

Nanette van Dishoeck“Deze MBA is dé rijkende hand voor managers die de uitdaging van de nieuwe economie aandurven, zowel individueel als voor hun organisatie. De vraag
is immers niet meer OF maar HOE we met elkaar de transitie naar een duurzame wereld maken.”

– Nanette van Dishoeck, deelnemer van onze Regionale Leergang Ondernemen met Impact, Kwartiermaker en co-founder bij Het Groene Huis Zaltbommel,
programmasecretaris Energietransitie Zwolle, aanjager van duurzame mindset

Martijn Damen“ De opleiding gaat zeker bijdrage om sustainabilty op de agenda binnen organisaties te krijgen en duurzame transities te realiseren. Fijn dat de MBA ook modulair wordt aangeboden zodat ik als alumnus ook kan aanhaken.”
– Martijn Damen, MBA-alumnus BSN, Directeur Retail Investment bij ABN AMRO Bank NV

“Action Research past heel goed bij de MBA in Sustainable Leadership, want het is bij uitstek een onderzoeksmethode waarin je werkt vanuit een integrale aanpak en gericht op duurzame verandering. Denk bijvoorbeeld aan het betrekken van meerdere actoren in de keten of het betrekken van mensen op alle niveaus.”

Dr. Isolde R. Kolkhuis Tanke

Associate Professor Action Research BSN

Linda Hoksbergen en Anita Moolhuizen studieadviseurs MBA-opleidingen

Linda Hoksbergen & Anita Moolhuizen
Programmavoorlichting
E-mail: studieadvies@bsn.eu
Tel: 0344-579050

Share This