Selecteer een pagina

MBA Afstudeerproject | Bert-Jan Goorman MBA

alumnus Bert-Jan Goorman MBA

Samen sta je sterk(er)​

Bert-Jan Goorman MBA

Branche: Overheid

 • Titel dissertation: “Beleving bij het Rijksvastgoedbedrijf’”​
 • Functie en organisatie tijdens dissertation: Hoofd cluster Werktuigkunde regio Oost bij Rijksvastgoedbedrijf
 • Huidige functie en organisatie: Hoofd cluster Werktuigkunde regio Oost bij Rijksvastgoedbedrijf
 • Viva Voce: 23/08/2018

Dissertation | ‘Beleving bij het Rijksvastgoedbedrijf’​

Samen sta je sterk(er)

Bert-Jan Goorman schreef zijn dissertation voor het Rijksvastgoedbedrijf met als doel de beleving van werknemers te verbeteren en hiermee de klanttevredenheid op te schroeven. Bert-Jan kroop hiervoor in de huid van de organisatie. In 2018 studeerde hij af en had hij een scala aan concrete adviezen voor verbetering ready.

Probleem

Het onderzoek is verricht bij en voor het Rijksvastgoedbedrijf om de tevredenheid van de klant van Defensie te verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat er een lage klanttevredenheid is die is te wijten aan een lage ‘engagement’ van de medewerkers

Actie

Om de ‘engagement’ te verhogen is gefocust op de thema’s organisatiecultuur, leiderschap, competentiemanagement en verandermanagement.

De klanttevredenheid verbetert door de discrepantie tussen de verwachting en ervaringen van de klant te verkleinen. Naast verwachtingsmanagement is het van belang om in voldoende mate kwaliteit en kwantiteit te leveren. Dit is de output die het Rijksvastgoedbedrijf levert en dit zijn zaken die tot de bovenstroom behoren. Uit het onderzoek is gebleken dat juist de focus qua verbetering moet liggen in zaken die tot de onderstroom behoren en dat als gevolg de bovenstroom ook zal verbeteren.

Oplossing

Belangrijkste verbeteritems (1 t/m 8) en gekozen items ter implementatie (-) zijn:

 1. Veranderen van ongewenste overtuigingen (houding en gedrag) van medewerkers om zo een meer wenselijke organisatiecultuur te verkrijgen.
  – Immaterieel belonen van gewenst gedrag.
  – Agendapunt teamoverleggen ‘wat zijn de problemen en hoe kan het dan wel?’
 2. De medewerkers een groter gevoel van autonomie en beïnvloedingssfeer laten ervaren.
  – Stimuleren om gewoon te doen en benadrukken dat men fouten mag maken.
 3. Toepassen van situationeel leiderschap voor een optimale aansturing van de medewerkers.
  – Reflecteren of toegepaste leiderschapsstijl de wenselijke is.
  – Leidinggevende in de praktijk mee laten lopen met een medewerker.
 4. Bekendheid verkrijgen aangaande de verwachtingen behorende bij verschillende functies.
  – In een personeelsgesprek uitleggen en vastleggen wat van het functioneren verwacht wordt.
 5. Bewustwording van eigen functioneren (realistisch zelfbeeld).
  – Bereid zijn om feedback te geven.
 6. Bekendheid met doelstellingen van het Raad van Bestuur (RVB).
  – Inwerkprotocol voor nieuwe medewerkers.
  – Agendapunt teamoverleggen ‘wat zijn de doelstellingen van/bij het RVB?’
 7. Eenduidige en pakkende boodschap communiceren.
  – Terugkoppeling vragen hoe de boodschap is ontvangen.
 8. Medewerkers helpen in het hebben van de juiste vaardigheden om het werk uit te voeren.
  – Aandacht geven en de tijd nemen hoe een wijziging succesvol te implementeren.

Heb je een vraag voor ons of voor Bert-Jan? Stel je vraag hieronder. Wij helpen je graag verder!

Share This