Selecteer een pagina

MBA Afstudeerproject | Bjørn van Rumpt MBA

Alumnus Bjørn van Rumpt MBA

“De MBA-opleiding heeft mijn ondernemerskwaliteit aangewakkerd..”

Bjørn van Rumpt MBA

Branche: Overheid

  • Titel dissertation: ‘Grip op kosten door het ontwikkelen van informatievoorziening’
  • Functie en organisatie tijdens dissertation: Manager bij Gemeente Tiel
  • Functie tijdens dissertation onderzoek: Eigenaar
  • Huidige functie en organisatie: Zelfstandig Interim Manager & Organisatieadviseur bij BvR Advies & Management
  • Viva Voce: 05/07/2019​

Van prestatiemanagement naar teamprestatie

Bjørn van Rumpt studeerde in 2019 Cum Laude af met zijn dissertation “Grip op kosten door het ontwikkelen van informatievoorziening” bij de Gemeente Tiel. Het leverde hem zijn eerste opdracht op bij de Gemeente Tilburg vanuit zijn eigen onderneming BvR Advies & Management. De belangrijkste les tijdens zijn dissertation om draagvlak voor zijn onderzoek te creëren, was medewerkers goed te betrekken. De Action Learning methode hielp daarbij.

Door welke theorie ben je geïnspireerd geraakt tijdens het schrijven van je dissertation?

“De combinatie van het menselijk gedrag in relatie tot prestatiemanagement en cultuur. Dit gaf interessante inzichten in wat het met een mens doet om over zijn prestaties te moeten rapporteren. Wat mij intrigeerde was het verhaal van de Highest Paid Person’s Opinion (HIPPO). Het is bijzonder om te zien hoe snel een groep zich zal scharen achter de mening van de HIPPO, dus degene die het beste betaald wordt, zonder dat data-analyse aangeeft of dit de juiste richting is. Cultuur en macht maken vaak dat anderen, veelal uit angst, zullen volgen ook al zijn ze het er niet mee eens. Het is eigenlijk best gek dat er op basis van het inzicht van één persoon, die we zien als expert, keuzes worden gemaakt. In plaats van dit inzicht te toetsen aan de hand van de data en informatie die voor handen is.”

Hoe vonden medewerkers het dat hun prestaties opeens zichtbaar werden? En hoe kreeg je mensen mee in jouw onderzoek?

“Dat vonden ze best spannend, omdat het inzicht kan geven in de individuele prestatie van elke medewerker. Daarom hebben we de teamprestatie centraal gesteld, wat iedereen een veiliger gevoel gaf. Iedereen voelde zich betrokken door de interne Action Learning sessies. Ik heb bijvoorbeeld samen met de gemeentesecretaris het probleem afgepeld en daarna het probleem verder ontrafeld met mijn subset. Hierdoor werd mijn probleem en het speelveld steeds helderder. Samen met het team Vergunningen heb ik vervolgens op onderzoekende wijze onze werkprocessen, prestaties en informatiestromen in beeld gebracht. Het fijne van deze manier was dat er nooit dreiging vanuit ging. We wilden gewoon weten wat we met elkaar aan het doen zijn, zonder over elkaar te oordelen.”

Hoe kijk je terug op sparren met studiegenoten tijdens de dissertationperiode?

“Veel credits aan mijn subset! Zij hebben mij echt nieuwe inzichten gegeven. Je komt erachter dat het niet uitmaakt in welke branche je werkt; je hebt altijd raakvlakken in de uitdagingen die je hebt. Ze waren daarnaast ook een steun. Ik heb privé een moeilijke tijd doorgemaakt toen mijn vrouw ziek was. Dan moet je thuis alle zeilen bijzetten en staat de studie even op een lager pitje. Het was in die periode een uitdaging om de aandacht te verdelen over thuis en de studie, en mijn subset heeft mij daar enorm bij geholpen. Hoe gaaf is het dan ook dat we met zijn vieren Cum Laude zijn afgestudeerd! We zien elkaar nog steeds, ongeveer eens in het half jaar, om bij te kletsen en te sparren over nieuwe vraagstukken.”

Wat is je advies voor studenten die aan hun dissertation beginnen?

“Studeren en leren is echt leuk! Stop veel tijd in het scherp krijgen van het probleem, zodat je niet gaat zweven en niet echt tot het werkelijke probleem komt. Als je de probleemstelling niet in twee zinnen kan formuleren, dan ben je gewoon nog niet tot de kern van het probleem gekomen!”

Dissertation | ‘Grip op kosten door het ontwikkelen van informatievoorziening’​

Probleem

Gemeenten zijn op zoek naar manieren om de lokale democratie te versterken. Nieuwe wet- en regelgeving komen op gemeenten af. Dit leidt tot de vraag: hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen ‘mee kan doen’ in de samenleving? Daarnaast hebben gemeenten eigen samenlevingsgerichte vraagstukken gekregen die door de nieuw gevormde colleges moeten worden opgepakt. Om al deze ontwikkelingen goed te kunnen blijven volgen is het van belang om goed in control te blijven in de taken die worden uitgevoerd.

Het meerjarenperspectief van de gemeente Tiel laat een structureel tekort zien als gevolg van hogere kosten binnen het sociaal domein. Bijsturing en inzicht gedurende het jaar in de uitgaven van de gemeente is beperkt en weinig effectief gebleken. Dit leidt tot de probleemstelling dat de gemeente Tiel circa vijf tot tien procent kosten heeft die vermijdbaar zijn. De onderzoeksvraag richt zich op de ontwikkeling van de informatievoorziening om de besluitvorming beter te ondersteunen en de medewerkers en het management meer datagedreven werken. Hierdoor kan de informatievoorziening beter gaan bijdragen aan inzicht in processen en resultaten waardoor bijsturing gedurende het jaar mogelijk is en de organisatie meer in control komt op haar uitgaven.

Actie

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn in een literatuuronderzoek volwassenheidsmodellen en de kennis van andere onderzoekers geanalyseerd en geïnterpreteerd. Via een survey onder de medewerkers en het management; interviews met de gemeentesecretaris en de Chief Informatie Officer (CIO), gecombineerd met een expertinterview en veldonderzoek bij o.a. VNG Realisatie; is onderzocht in welke richting de informatievoorziening zich moet ontwikkelen, wat mogelijke gebreken zijn in de huidige informatievoorziening en hoe informatievoorziening volwassener kan worden.

Oplossing

Deze meervoudige onderzoeksaanpak heeft geleid tot vier oplossingsrichtingen waaruit één keuze is aanbevolen. Er is gekozen voor de oplossingsvariant waarin de ontwikkeling van de informatievoorziening gedreven wordt door prestatiemanagement. Essentieel hierbij is dat er een betere koppeling gemaakt wordt tussen de resultaten in de uitvoering en de mate waarin deze bijdragen aan het behalen van successen voor de organisatie. Het implementatieplan beschrijft een domeingestuurde aanpak om te komen tot een betere koppeling tussen prestaties en resultaten Dit gaat leiden tot inzicht waarmee richting wordt gegeven aan de oplossing van het kernprobleem.

Heb je een vraag voor ons of voor Bjørn? Stel je vraag hieronder. Wij helpen je graag verder!

Share This