Selecteer een pagina

MBA Afstudeerproject | Carlo van Haaren MBA

Alumnus Carlo van Haaren
Carlo van Haaren MBA

Branche: Finance

  • Titel dissertation: “Vinken of Vonken”​
  • Organisatie tijdens dissertation: Rabobank, Nijmegen
  • Huidige organisatie: Service Centrum Financieren
  • Viva Voce: 29/10/2008 ​

Sinds 1988 gebruiken studenten van Business School Nederland het Action Learning principe om voor hun organisaties uitdagende problemen direct om te zetten in oplossingen en resultaat, return on investment. Action Learning regelmatig toepassen bevordert het herkennen en benutten van kansen.

In het boekje ‘MBA in Action’ beschrijven alumni met diverse achtergronden hoe zij Action Learning hebben ervaren. Zij vertellen concreet wat Action Learning voor hun organisatie maar ook voor hen persoonlijk heeft betekend. Dit succesverhaal gaat over BSN Alumnus Carlo van Haaren wat het zijn organisatie Rabobank heeft opgeleverd.

Dissertation | ‘Vinken of Vonken​’

Probleem

Binnen de afdeling Bedrijven wordt een buitenproportionele werkdruk ervaren. Dit leidt tot teveel overuren, algemene gezondheidsklachten en daardoor een hoger ziekteverzuim.

Actie

Het creëren van een gezonder werkklimaat door het inzichtelijk maken van de oorzaken van de te hoge werkdruk. Het benoemen van factoren die de werkdruk positief kunnen beïnvloeden. Een actieplan op te stellen om de medewerkers tevredenheid significant te vergroten en de werkdruk te verminderen.

Results

Verbetering van de werkorganisatie, interne communicatie verbeterd, performance management geïntroduceerd, consistent beleid uitgezet, duidelijkheden rondom regelgeving gecreëerd en tenslotte het regelvermogen van het team en individu geoptimaliseerd. Dit alles heeft geleid tot een verbetering van de medewerkerstevredenheid en een afname van het ziekteverzuimpercentage. De gepercipieerde werkdruk beleving is significant afgenomen. Dit is destijds gedaald tot iets onder de 3%. 3% van het beschikbaar aantal werkbare dagen. 16 FTE* 180 dagen *3% = 86 dagen minder ziekteverzuim. 86 dagen *8 uur = 691 uur. Indien het uurloon van EUR 40,- wordt geteld dan is er sprake van een besparing van 21 bijna EUR 28.000,-.

Heb je een vraag voor ons of voor Carlo? Stel je vraag hieronder. Wij helpen je graag verder!

Share This