Selecteer een pagina

MBA Afstudeerproject | Egon Beaart MBA

Alumnus Egon Beaart
Egon Beaart MBA

Branche: Overheid

  • Titel dissertation: “Het belang van persoonlijk leiderschap voor het bereiken van gewenst gedrag bij Defensie”​
  • Organisatie tijdens dissertation: Ministerie van Defensie
  • Huidige organisatie: Leiderschap is core business
  • Viva Voce: 19/09/2011 ​

Sinds 1988 gebruiken studenten van Business School Nederland het Action Learning principe om voor hun organisaties uitdagende problemen direct om te zetten in oplossingen en resultaat, return on investment. Action Learning regelmatig toepassen bevordert het herkennen en benutten van kansen.

In het boekje ‘MBA in Action’ beschrijven alumni met diverse achtergronden hoe zij Action Learning hebben ervaren. Zij vertellen concreet wat Action Learning voor hun organisatie maar ook voor hen persoonlijk heeft betekend. Egon Beaart vertelt zijn eigen succesverhaal en geeft aan wat het voor zijn organisatie het Ministerie van Defensie heeft opgeleverd.

Dissertation | ‘Het belang van persoonlijk leiderschap voor het bereiken van gewenst gedrag bij Defensie​’

Probleem

Het Ministerie van Defensie wordt geconfronteerd met maatschappelijke ontwikkelingen die direct van invloed zijn op de interne bedrijfsvoering. Nieuwe normen zijn nodig in het stimuleren van nieuw (gewenst) gedrag: mensen in plaats van procedures en regels. Deze zienswijze is essentieel om de prestaties in de ‘vredesbedrijfsvoering’ (interne bedrijfsvoering) te verbeteren. Ondertekend door: plv. Commandant der Strijdkrachten, Vice Admiraal W. Nagtegaal

Actie

Uit het onderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat gewenst gedrag en het bereiken van een Hoog Presterende Organisatie (HPO) wordt ondersteund door de drie volgende pijlers: Volhouden van ingezette trajecten; Identiteit voor heel Defensie (visie); Persoonlijk leiderschap ontwikkelen/bevorderen. Een VIP-team met een diversiteit van cultuurdragers over de gehele organisatie zal deze duurzame verandering ondersteunen en enthousiasmeren. Inbreng van het VIP-team voor een minimale periode van 5-7 jaar.

Results

De Dissertation heeft geresulteerd in zowel enthousiasme en herkenning maar ook angst voor verlies van eigen positie bij bepaalde personen. Naar aanleiding van het onderzoek zijn gesprekken geweest met de vorige als huidige Minister van Defensie. Maar ook met 2e Kamerleden. Het rapport is tot 5x toe besproken in de 2e Kamer. Nieuwe wegen inslaan bij defensie gaat niet snel, maar de eerste resultaten lijken er al te zijn. De Koninklijke Marechaussee heeft inmiddels een soortgelijk ‘VIP-team’ ingericht.

Heb je een vraag voor ons of voor Egon? Stel je vraag hieronder. Wij helpen je graag verder!

Share This