Selecteer een pagina

MBA Afstudeerproject|Erik Derks MBA

Erik Derks MBA

Kunnen zorgverlening en bedrijfsvoering door één deur?

Erik Derks MBA

Branche: Zorg

  • Titel dissertation: ‘IrisZorg, het vraagstuk en het speelveld’
  • Functie en organisatie tijdens dissertation: Manager Bedrijfsvoering bij IrisZorg
  • Huidige functie en organisatie: Manager Bedrijfsvoering bij Radboud UMC
  • Viva Voce: 01/09/2020

MBA Dissertation | ‘IrisZorg, het vraagstuk en het speelveld’

Kunnen zorgverlening en bedrijfsvoering door één deur?

Als Manager Bedrijfsvoering was het antwoord op deze vraag voor Erik Derks vanzelfsprekend ‘ja’. Dit was zelfs cruciaal gezien de financiële positie van IrisZorg. Toen kwam begin 2020 de Coronacrisis ook nog eens om de hoek kijken. Vervelend, maar toch ook een kans voor Erik waar hij mee aan de slag ging tijdens zijn MBA-opleiding. Zo heeft hij in deze bizarre tijd een model voor oplossingsstrategieën ontwikkeld die hij meteen inzette voor de onvoorziene gevolgen van deze crisis voor IrisZorg. Daarnaast heeft hij op anderhalve meter afstand toch mooi zijn MBA-diploma in ontvangst genomen.

IrisZorg is er voor volwassenen, jongeren en gezinnen met een verslaving en/of (dreigende) dakloosheid. De organisatie is in 2007 ontstaan na een fusie tussen ´De Grift´ verslavingszorg en meerdere maatschappelijke opvanginstellingen in Gelderland, Flevoland en Overijssel. Ons portfolio bevat onder andere verslavingsbehandeling, preventie, tijdelijke opvang, woonbegeleiding, begeleiding thuis, werk & activiteiten, reclassering en forensische zorg. Als manager bedrijfsvoering werk ik op het hoofdkantoor en houd ik mij bezig met een breed scala aan onderwerpen die liggen op het snijvlak tussen zorgverlening en bedrijfsvoering.

Probleem

De financiële positie van IrisZorg is zorgwekkend. Sinds 2011 is het beoogde rendement niet meer behaald. De doelstelling van deze dissertation is dan ook ‘het behalen van een bedrijfsresultaat van 2 procent’. Welke aansluit bij het probleem van dit onderzoek: dat het beoogde bedrijfsresultaat van 2 procent al jaren niet wordt behaald.

Actie

Ten eerste zijn een twaalftal deelproblemen geïnventariseerd, zoals: hoge werkdruk, hoog verzuim, het feit dat rollen en taken niet eenduidig zijn belegd en dat we elkaar onvoldoende aanspreken. Uit diverse analyses bleek echter dat geen van de deelproblemen als hefboom kon worden ingezet om het beoogde rendement te behalen. Verdere verdieping was nodig. Op grond hiervan is volgens de methodiek van Van Es (2017) een ‘veranderdiagnose’ gesteld. Hieruit kwam naar voren dat de kern van het probleem van IrisZorg ligt in de manier waarop vraagstukken worden opgepakt. Vastgesteld is dat vaak meerdere vraagstukken tegelijk worden aangepakt met wisselend succes. De manier waarop ‘vraagstuk’ en ‘oplossing’ worden gematcht is niet altijd een bewust keuze, waardoor ze niet op elkaar aansluiten. Daarbij worden er te weinig prioriteiten gesteld, wat maakt dat veel verandertrajecten tegelijk worden uitgevoerd en resources te kort schieten. Dit leidt tot issues rondom de implementatie en borging van veranderingen. Tevens leiden onduidelijkheid over de rol van opdrachtgever en opdrachtnemer en onvoldoende SMART doelstellingen tot onduidelijkheid over eigenaarschap. Waarna elkaar aanspreken in de praktijk lastig blijkt.

Oplossing

Vanuit de kennis rondom de ‘veranderdiagnose’ is een ‘veranderstrategie’ opgesteld waarbij op grond van beschikbare literatuur een model is ontwikkeld om een vraagstuk te wegen. Dit model is gedoopt tot ‘IrisZorg, het vraagstuk en het speelveld’ en is vormgegeven als een bordspel. Uit het model komt een score die leidt tot een advies over hoe het vraagstuk kan worden aangepakt. Feitelijk zijn voor elk vraagstuk steeds een reeks aan oplossingsstrategieën en helpt het model je de juiste strategie te kiezen. Waarbij deze strategie gezien moet worden als een kader, waarbinnen verdere inhoudelijke inkleuring mogelijk is.

Aan de hand van het model zijn in het hoofdstuk ‘veranderinterventie’ vervolgens de ambities en bijbehorende vraagstukken uit het nieuwe koersdocument 2020-2023 van IrisZorg gewogen en voorzien van een advies met betrekking tot de oplossingsstrategie. Daarnaast is het model ingevuld voor twintig acute vraagstukken die zich in de recente coronacrisis aandienden. Deze twintig vraagstukken zijn vervolgens aan de hand van de output van ‘IrisZorg, het vraagstuk en het speelveld’ uitgevoerd, waarna de resultaten in de vorm van beleidstukken, afspraken, werkwijze instructies, et cetera; beschreven, geïmplementeerd en waar nodig geborgd zijn. Dit heeft concreet geleid tot het concrete resultaat dat IrisZorg vooralsnog beperkte negatieve gevolgen heeft ondervonden van de coronacrisis, voor zowel de kwaliteit van zorg als voor de financiële positie.

Heb je een vraag voor ons of voor Erik? Stel je vraag hieronder. Wij helpen je graag verder!

Share This