Selecteer een pagina

MBA Afstudeerproject | Henk Jan Quarré MBA

Henk Jan Quarré
Tijd voor een vreugdedansje ​
Henk Jan Quarré MBA

Branche: Overheid & Onderwijs

  • Titel dissertation: ‘It takes two to Tango’
  • Functie en organisatie tijdens dissertation: Teamleider Onderwijs bij RijnIjssel ROC
  • Huidige functie en organisatie: Senior consultant en interim manager (ZZP), eigen bedrijf Qortex Onderwijs Management
  • Viva Voce: 12/07/2017

Dissertation | ‘It takes two to Tango’​

Tijd voor een vreugdedansje

Toen Henk Jan Quarré in juli 2017 afstudeerde met zijn dissertation maakte hij ongetwijfeld een vreugdedansje. Met zijn dissertationonderzoek bevestigde Henk Jan het Engelse gezegde ‘it takes two to tango’. Hiermee doelt hij op de mogelijkheid tot kostenbesparing door effectieve in plaats van ineffectieve samenwerking tussen twee partijen. Hij heeft een mooie uitkomst bereikt, die terecht een vreugdedansje verdient.

Probleem

Deze onderzoeksopdracht gaat over lijnstafconflicten binnen RijnIJssel en de gevolgen hiervan op de realisatie van organisatiedoelstellingen. Binnen RijnIJssel is de effectiviteit van samenwerking tussen het cluster ‘CIOS & Veiligheid’ en de stafdiensten onvoldoende. Deze ineffectieve samenwerking heeft een negatieve impact op het bestaansrecht van het cluster ‘CIOS & Veiligheid’. Vanuit deze probleemstelling is de volgende centrale onderzoeksvraag geformuleerd: op welke wijze kan de effectiviteit van samenwerking tussen het cluster ‘CIOS & Veiligheid’ en de stafdiensten RijnIJssel verbeterd worden?

Actie

Na een beschrijving van de organisatie, de probleemstelling, de centrale onderzoeksvraag zijn deelvragen geformuleerd en beantwoord door middel van literatuur- en veldonderzoek. De beantwoording van deelvragen heeft geleid tot conclusies en aanbevelingen en een advies met een implementatieplan.
Voor een effectief RijnIJssel is het belangrijk dat het College van Bestuur (CvB), clusterdirecteuren en stafmanagers gedrag beïnvloeden aan de hand van de vijf doelmatige functies (Have & Have, 2013). Door het ontbreken van deze doelmatige functies, bestaan binnen de samenwerking tussen lijn- en stafmanagers geen gemeenschappelijke doelen en doel ondersteunende structuren en/of activiteiten.

Oplossing

Het Management Team ‘CIOS & Veiligheid’ en de stafmanagers RijnIJssel moeten gezamenlijk een integraal clusterplan ontwikkelen dat centraal komt te staan binnen de kwaliteitscyclus. Dit clusterplan moet voldoen aan de vijf doelmatige functies: richting, consistentie, energie, feedback en samenhang.

Het ontwikkelen van een integraal clusterplan duurt circa één jaar en kost eenmalig € 24.990,-. Het centraal stellen van dit clusterplan binnen de kwaliteitscyclus kost jaarlijks € 5.440,- De totale investering van het advies kost in het eerste jaar € 30.430,- De implementatie levert jaarlijks een besparing van 2,5 fte x 1600 uur x € 65,- = € 260.000,- op. De return on investment ligt op circa anderhalve maand.

Heb je een vraag voor ons of voor Henk Jan? Stel je vraag hieronder. Wij helpen je graag verder!

Share This