Selecteer een pagina

MBA Afstudeerproject | Huub Wentink MBA

Huub Wentink MBA

Hoe blijf je aantrekkelijk?​

Huub Wentink MBA

Branche: Overheid & Onderwijs

  • Titel dissertation: ‘Onderscheidende waardepropositie voor ICT-samenwerking’
  • Functie en organisatie tijdens dissertation: Teamleider ICT bij Gemeente Doetinchem
  • Huidige functie en organisatie: Teamleider ICT bij Gemeente Doetinchem
  • Viva Voce: 18/08/2017

Dissertation | ‘Onderscheidende waardepropositie voor ICT-samenwerking’

Hoe blijf je aantrekkelijk?

Aantrekkelijkheid is waar Huub Wentink aandacht aan besteedde met zijn dissertation en in 2017 zijn MBA-opleiding mee behaalde. De aandacht voor de diensten van de zogenaamde ICT-samenwerking van elf gemeenten in de regio-achterhoek nam namelijk af. Hoe zorg je dan voor een ommekeer?

Probleem

In de regio-achterhoek werken in totaal elf gemeenten en verbonden partijen samen op het terrein van ICT. Deze samenwerking noemt zichzelf de ICT-samenwerking. Het aantal organisaties dat valt in de klantendoelgroep van de ICT-samenwerking neemt toe en deze organisaties krijgen tevens keuzevrijheid wat betreft ICT-leverancier. Deze organisaties kiezen ervoor ICT-diensten niet vanzelfsprekend van de ICT-samenwerking af te nemen. Dit is een probleem omdat schaalgrootte belangrijk is voor het bestaansrecht van de ICT-samenwerking.

Actie

Op basis van de thema’s waardepropositie, veranderen en co-creatie is literatuuronderzoek gedaan. De ICT-managers van de gemeentelijke organisaties die behoren tot de doelgroep zijn geïnterviewd. Pains en gains zijn in kaart gebracht evenals vraagstukken waar bestaande ICT-leveranciers geen oplossing voor bieden.

Onderzocht is ook wat de veranderkundige denkstroomrichtingen zijn van de medewerkers van de ICT-samenwerking. Doelen dienen te worden gesteld op basis van blauwe en rode denkstroomrichtingen. De feitelijk verandering dient juist op een geel en groene manier vormgegeven te worden.

Oplossing

Bovenstaande informatie is geanalyseerd en vertaald naar een waardepropositie. Uit de interviews is ook geconstateerd met welke producten en diensten de ICT-samenwerking deze waardepropositie waarmaakt.

Samen met de klant op basis van co-creatie dienen nieuwe producten en diensten te worden gerealiseerd. De onderscheidende waardepropositie is hiermee onderscheidend door zowel de verandering zelf, de klant centraal te stellen en co-creatie toe te passen. Een verandering op meerdere disciplines. Het veranderen naar deze nieuwe waardepropositie met bijbehorende producten en diensten geeft onderscheidend vermogen en zorgt dat de ICT-samenwerking een aantrekkelijke leverancier blijft voor haar doelgroep.

Heb je een vraag voor ons of voor Huub? Stel je vraag hieronder. Wij helpen je graag verder!

Share This