Selecteer een pagina

MBA Afstudeerproject | Jan-Kees van Wijnen MBA

Jan-Kees-van-Wijnen

Het geduld raakt op

Jan-Kees van Wijnen MBA

Branche: Zorg

  • Titel dissertation: ‘Een nieuwe aanpak voor de flexpool van tanteLouise’
  • Functie en organisatie tijdens dissertation: Directeur zorg en behandeling bij stichting tanteLouise 
  • Huidige functie en organisatie: Lid Raad van Bestuur bij stichting tanteLouise
  • Viva Voce: 14/07/2017

Dissertation | ‘Een nieuwe aanpak voor de flexpool van tanteLouise’​

Het geduld raakt op

Flexmedewerkers zijn essentieel in de ouderenzorg. Jan-Kees van Wijnen onderzocht met zijn Action Learning MBA Afstudeerproject hoe stichting tanteLouise aan haar vraag naar flexmedewerkers kan voldoen. Dat is essentieel voor het voortbestaan van tanteLouise én voor de ouderen die naar de fijne zorg van tanteLouise verlangen. Zijn aanbevelingen draaien vooral om de beleving van de medewerkers. In 2017 studeerde Jan-Kees hiermee nota bene Cum Laude af.

Probleem

In de ouderenzorg is een flexibele personele schil van groot belang door een grillig aanbod van cliënten die voor een kortdurende opname op een zorglocatie moeten verblijven. TanteLouise is er echter nog niet in geslaagd om haar zestien zorglocaties in West-Brabant efficiënt aan de vraag van flexibele medewerkers te voorzien, omdat we in onze flexpool te weinig mensen hebben, zowel kwantitatief als kwalitatief gezien. Daarmee loopt de continuïteit van de organisatie gevaar.

Actie

Tijdens een onderzoek waarin we inzicht wilden krijgen waarop nieuwe mensen voor de flexpool geworven en geselecteerd kunnen worden en hoe we deze medewerkers vervolgens kunnen boeien en binden aan de organisatie, werd duidelijk dat de organisatie in de eerste plaats onvoldoende in staat is de juiste nieuwe flexmedewerkers te werven en te selecteren.

Daarnaast blijkt tanteLouise ook niet voldoende in staat om op individueel niveau correct invulling te geven aan de relationele aspecten van het psychologisch contract met de reeds in dienst zijnde flexmedewerkers. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de informele verwachtingen van flexmedewerkers niet aan bod komen in de gesprekken met hun leidinggevende en dat zorgt voor ongewenste uitstroom. Zo blijkt onder andere uit een analyse van exitgesprekken.

Oplossing

De aanbeveling is dat tanteLouise de verwachtingen van flexmedewerkers zowel voorafgaand als tijdens het dienstverband op een goede manier gaat managen. Daartoe moet ook de organisatie van de flexpool aangepast worden om tegemoet te kunnen komen aan de wens van veel flexmedewerkers om uiteindelijk voor een vaste locatie te werken. Het is niet uitgesloten dat ook bij andere (groepen) medewerkers binnen tanteLouise hun verwachtingen niet goed gemanaged worden. Derhalve een tweede aanbeveling om dit nader te onderzoeken.

Heb je een vraag voor ons of voor Jan-Kees? Stel je vraag hieronder. Wij helpen je graag verder!

Share This