Selecteer een pagina

MBA Afstudeerproject | Jan Vink MBA

Jan Vink MBA

Letters Leven

Jan Vink MBA

Branche: Overig

  • Titel dissertation: ‘Letters Leven’
  • Functie en organisatie tijdens dissertation: IT-directeur retail organisatie
  • Huidige functie en organisatie: Zelfstandig ondernemer in optimalisatie van de supply-chain processen binnen de zorgsector​
  • Viva Voce: 29/05/2009

Dissertation | ‘Letters Leven’

Er was eens…

…een tijd waarin de internetverkoop en -activiteit nog in de kinderschoenen stonden. Jaren later – met een coronacrisis die gaande is vanaf 2020 – weten we wel beter. Jan Vink onderzocht destijds tijdens zijn MBA hoe de Boekhandels Groep Nederland (BGN) met de internetrevolutie om moest gaan. Hoe balanceer je tussen fysiek en online waarde leveren? In 2009 studeerde hij af met zijn dissertation. ‘Letters Leven’, want gedrukt of digitaal zal altijd haar kracht blijven behouden. Enkel de wijze waarop het gepresenteerd wordt, is van belang.

Probleem

Deze dissertation gaat in op de snelle opkomst van het internet en alles wat daarmee samenhangt. Om consumenten te kunnen blijven bedienen moet er aandacht zijn voor het persoonlijk aspect, wat voor de consument een belangrijke reden blijkt om de boekwinkel te (blijven) bezoeken. Er moet een wisselwerking zijn tussen de consument en de winkelmedewerker. Zo is de boekwinkel in staat een sfeer en uitstraling te creëren waarmee internet niet kan concurreren. Inzet van technologie in de boekwinkel is een onmisbare schakel om de consument nog beter van dienst te kunnen zijn.

In deze dissertation wordt ingegaan op de inzet van internettechnologie binnen het ‘traditionele’ retailproces. Is het toepassen van een zogenaamd ‘brick and click’-concept het antwoord voor de retailer om op langere termijn succesvol te kunnen zijn?

Actie

De dissertation start met het literatuuronderzoek en beschrijft allereerst het ontstaan van retail. Wat direct opvalt is dat de retailer vanaf de 19e-eeuw altijd al te maken heeft gehad met technologische ontwikkelingen. Verder is er in deze dissertation een centrale rol weggelegd voor de consument. Tegenwoordig heeft de retailer te maken met miljoenen unieke consumenten. De informatiemacht ligt bij de consument. Het binden van klanten heeft plaatsgemaakt voor het boeien van de consument (retailtainment). Het creëren van sfeer en uitstraling door de retailer moet de consument een blijvende positieve herinnering geven. Het object van onderzoek is BGN met haar Selexyz boekwinkels en webshop. Er vindt een ex- en interne analyse plaats. Het onderzoek toont aan dat het uitsluiten van enige internetactiviteit door een retailer geen optie is en enkel zal leiden tot een ‘langzame dood’ (Quinn).

Aan de hand van de bestudeerde literatuur is een ‘eigen’ model ontwikkeld. Hierin komen de voor de retailer belangrijke onderdelen bij elkaar. Het gaat om: Strategie – Klant (consument) – Infrastructuur – Producent (SKIP). Op het snijvlak van deze onderdelen worden kenmerken bepaald met een aantal specifieke karaktereigenschappen. De eigenschappen kennen een eigen aanpak en zijn nodig om succesvol te kunnen opereren in de markt. Richting consument hebben alle activiteiten van de retailer betrekking op het nastreven van een hoge ‘customer intimacy’. Flexibiliteit, veerkracht, vitaliteit en reactiesnelheid zijn hier voor de retailer van belang.

Effectieve toepassing van technologische innovaties door de retailer geeft een nieuw elan aan zijn retail bedrijfsproces. Naar de producent toe is het van belang een hoge mate van ‘operational excellence’ na te streven. De eigenschappen die hier van belang zijn hebben betrekking op stabiliteit en routine. Het is aan de retailer om hier een goed evenwicht in aan te brengen.

Oplossing

Parallel aan de afronding van deze dissertation is BGN gestart met de uitvoering van een aantal adviezen-conclusies. Uiteindelijk komt de BGN-oplossing voor de consument neer op drie kernonderwerpen: het leveren van een superieure belevenis voor de consument (customer intimacy); het creëren van een door de consumentenvraag gedreven (demand pull) verkoop. Het logistiek kanaal (supply chain) is hieraan ondergeschikt. BGN moet die producten in voorraad hebben waar de consument (latente) behoefte aan heeft. De interne supply chain moet de juiste producten op de juiste momenten tegen de juiste prijs leveren; het nastreven van operational excellence om kosten en opbrengsten direct zichtbaar te maken.

Zolang de retailer het internet beschouwt als een opponent en zich tegen verdere integratie verzet, krijgt de consument onvoldoende aandacht en wordt de consument die blijvende positieve herinnering onthouden. Is de retailer echter in staat de nieuwe technologie te omarmen en zijn afkomst te koesteren, dan ontstaan er tal van nieuwe mogelijkheden en vindt waarde-innovatie voor de consument als bijna vanzelf plaats. Retail (ook BGN) moet zichzelf opnieuw uitvinden om het succes te kunnen prolongeren.

Heb je een vraag voor ons of voor Jan? Stel je vraag hieronder. Wij helpen je graag verder!

Share This