Selecteer een pagina

MBA Afstudeerproject | Janneke de Waal-Bogers MBA

Alumna Janneke de Waal - Bogers MBA

“Hoe meer zelfkritiek je organiseert, hoe sterker je eruit komt.”

Janneke de Waal - Bogers MBA

Branche: Onderwijs

  • Titel dissertation: ‘Een onderwijsaanbod voor logopedisten’
  • Functie en organisatie tijdens dissertation: een onderwijsinstelling
  • Huidige functie en organisatie: Eigenaar van Bogers-Taal
  • Viva Voce: 23/05/2019

De moeilijke weg neemt je mee vooruit

Opnieuw beginnen met je dissertation en je eigen kritiek organiseren. Twee acties die je liever vermijdt, zou je zeggen. Janneke de Waal – Bogers deed het bewust. Ze ervaarde het juist als waardevol en ging ermee vooruit. Stilstaan is niks voor haar. In 2019 studeerde ze Cum Laude af met haar dissertation ‘Een onderwijsaanbod voor logopedisten’. Als ZZP’er houdt ze zich nog steeds bezig met het aanbieden van onderwijs op het gebied van taal. En deze onderwijsgoeroe heeft toch mooi haar MBA in the pocket.

Door welke theorieën ben je geïnspireerd geraakt tijdens het schrijven van je dissertation?

“Niet de managementtheorieën, maar de theorieën daaronder, die ervoor zorgen dat je dingen gaat toepassen op je werk. Er is een groot verschil tussen iets leren en iets toepassen. Ik ben heel erg bezig geweest met Lifelong Learning en daar hoort ‘hoe veranderen mensen’ bij: hoe je als mens omgaat met verandering; je identiteitsvorming daarin.”

Hoe heb je mensen meegekregen voor dit onderzoek?

“Dat was voor mij de allerbelangrijkste stap en het grootste onderdeel van mijn dissertation. Dat ik feeling kreeg met de mensen waarmee ik op dat moment werkte. Ik plande veel bezoeken en richtte klankbordgroepen op om met mensen in gesprek te raken. Dit was heel belangrijk om er écht achter te komen wat nodig was voor paramedische praktijkhouders om te overleven op de huidige markt. Dat kostte veel kruim, omdat veel collega’s – de paramedici – al dachten te weten wat de beste manier van bedrijfsvoering was. De eerste reactie die je krijgt als je aanhaalt dat er iets moet veranderen is weerstand. Benoemen dat dit wel gaat gebeuren, dus het gewoon opengooien, werkt dan het beste. Mijn eerste lessen bij Business School Nederland (BSN) gingen vooral over de onderstroom. De stof heb ik gelijk goed in mijn oren geknoopt en ik ben er meteen mee aan de slag gegaan. Ik heb geprobeerd een cultuur te creëren waarin men hardop durft te zeggen wat voor gevoel bepaalde zaken oproepen.”

Wat heeft Action Learning betekend voor jouw dissertationonderzoek? Heeft het meerwaarde gehad? Op welke manier?

“Het heeft zeker meerwaarde gehad in de zin van dat je flexibel moet zijn tijdens het opzetten van je onderzoek. Met Action Learning leer je mee te bewegen met je uitkomsten, wat heel erg in deze tijdsgeest past. Je blijft je voelsprieten constant uitsteken. Als ik niet had meebewogen met wat er gebeurde dan was het al achterhaald geweest voordat ik iets op papier zette. Het is ook bijna of Action Learning onderzoek gaat om de mensen die bij het onderzoek horen. Er wordt gefocust op wat het resultaat betekent voor alle betrokkenen. Past het erbij, komt het overeen met wat zijzelf vinden? Er wordt ruimte gecreëerd om constant aan te passen en mee te bewegen. Daarom is zo’n onderzoek ook veel rijker in de opbrengst.”

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens het dissertationproject?

“Om altijd buiten je eigen straatje te blijven kijken. Om je heen, achterom en vooruit. Achteruit liggen de lessen die je geleerd hebt en vooruit liggen de nieuwe kansen en uitdagingen. Het gaat om de combinatie. Je kunt kiezen voor stilstaan, maar ik kies daar niet voor. Dit past niet, of in ieder geval niet meer, bij mij.”

Dissertation | ‘Een onderwijsaanbod voor logopedisten’

Probleem

De arbeidstevredenheid onder logopedisten met een praktijk in de eerstelijns zorg was in 2016 zo laag dat 80 procent aangaf te willen stoppen met het uitoefenen van hun beroep. Ook blijken logopedisten niet opgeleid te zijn om zich als ondernemer staande te houden op de huidige zorgmarkt (Boer & Frietman, 2016). Hierdoor ziet de opdrachtgever (een onderwijsinstelling) een grote kans: het creëren van een scholingsaanbod dat logopedist-praktijkeigenaren versterkt in de uitvoering van hun ondernemerschap. Om de kans die de onderwijsinstelling ziet te onderzoeken is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: hoe moet het onderwijsaanbod van de onderwijsinstelling eruitzien om de competenties van logopedisten die praktijkhouder zijn in de eerstelijns zorg aan te laten sluiten bij de huidige en toekomstige zorgmarktsituatie?

Actie

Deze onderzoeksvraag is door middel van literatuuronderzoek en praktijkonderzoek beantwoord. Het onderzoek omvatte interviews, een enquête, overleg met klankbordgroep en stakeholders, een concurrentieanalyse en een pilot.

Oplossing

De onderwijsinstelling gaat zich richten op het klantprofiel logopedist-praktijkeigenaar mét personeel. Bij dit klantprofiel is een waardepropositie geformuleerd: onze geaccrediteerde korte scholingen helpen logopedist-praktijkeigenaren met personeel die de toekomst van hun praktijk zeker willen stellen door onzekerheden te verminderen en hun positie op de markt te verbeteren. De scholing die wordt aangeboden is specifiek gericht op logopedist-praktijkeigenaren. Scholingsonderwerpen spelen in op de actualiteit en de vraag van logopedist-praktijkeigenaren.

De vorm waarin de scholing gegeven wordt, is van belang. Als de rol van ondernemer op de voorgrond wordt gezet kan het zijn dat dit weerstand geeft bij cursisten (Benjamins, 2012). Om tijdens de scholing deze weerstand te overwinnen moet de groepsgrootte klein blijven. Daarom is ingestoken op een groepsgrootte van zeven tot veertien deelnemers. Als de scholing daarnaast praktisch en direct toepasbaar is in de vorm van training of coaching en de return on investment voor deelnemers duidelijk is, wordt voldaan aan de wens van de beoogde doelgroep. Op basis van het implementatieplan kan de onderwijsinstelling de financiële investering die zij moet doen binnen vijf maanden terugverdienen .

Heb je een vraag voor ons of voor Janneke ? Stel je vraag hieronder. Wij helpen je graag verder!

Share This