Selecteer een pagina

MBA Afstudeerproject | Liesbeth Tonckens MBA

Liesbeth-Tonckens-MBA

Van je leden moet je het hebben

Liesbeth Tonckens MBA

Branche: Onderwijs & Overheid

  • Titel dissertation: ‘Samenwerken binnen de coöperatie Erfgoed Gelderland’
  • Functie en organisatie tijdens dissertation: Directeur bedrijfsvoering bij Coöperatie Erfgoed Gelderland
  • Huidige functie en organisatie: Directeur bedrijfsvoering en Adviseur beleid en communicatie bij Coöperatie Erfgoed Gelderland
  • Viva Voce: 28/08/2019

Dissertation | ‘Samenwerken binnen de coöperatie Erfgoed Gelderland’​

Van je leden moet je het hebben

Als Directeur Bedrijfsvoering van coöperatie Erfgoed Gelderland onderzocht Liesbeth Tonckens graag hoe ze nóg meer waarde kon creëren voor de leden van de coöperatie. Het antwoord hierop vond ze en paste – gezien haar functie – goed in haar straatje. Hiermee studeerde ze in 2019 af voor haar MBA-opleiding.

Probleem

De coöperatie Erfgoed Gelderland heeft 200 leden. Met name musea en historische verenigingen.
De coöperatie is opgericht in 2010 en het aantal leden is sindsdien sterk gegroeid, maar er zijn ook opzeggingen geweest.

Elke coöperatie is voor zijn voortbestaan afhankelijk van de leden en dat is de aanleiding om in dit afstudeerproject te onderzoeken op welke wijze de coöperatie Erfgoed Gelderland meer waarde kan creëren voor haar leden.

Actie

Er is literatuur- en veldonderzoek gedaan om een oplossing te formuleren. Het ledenbestand is niet homogeen en loopt van de grote musea als Paleis Het Loo en het Nederlands Openluchtmuseum tot de kleine vrijwilligersmusea en de lokaal georiënteerde historische verenigingen. Wat de leden bindt is de passie voor historie en erfgoed, daarin kunnen groot en klein elkaar vinden.

Oplossing

De leden hebben behoefte aan het netwerk om ervaringen uit te wisselen en kennis te delen. Zij ontvangen van het bureau van de coöperatie individueel advies en ondersteuning en ze worden uitgenodigd deel te nemen aan collectieve (thematische) projecten. Deze zaken worden zeer gewaardeerd en sluiten aan bij de individuele en collectieve behoeften. Uit het onderzoek blijkt dat er meer waarde is te creëren door meer aandacht te schenken aan lobby en strategie. De leden hebben zelf behoefte aan ondersteuning op deze gebieden, maar de coöperatie als geheel heeft ook baat als er meer op strategie wordt ingezet. Hierdoor kan de gezamenlijke zichtbaarheid van het Gelderse erfgoed groter worden en daarmee de relevantie van de coöperatie voor de (grote) leden versterkt.

Veranderingen

Het onderzoek heeft geleid tot veranderingen binnen de coöperatie. De interne communicatie is verbeterd en, mede door de sluiting van musea door de corona pandemie, de leden zijn zich meer bewust van de kans om gezamenlijk te lobbyen en promotie te bedrijven. De bereidheid van de leden om zich in te zetten voor de coöperatie als geheel is groter geworden. Er is een programmaraad ingesteld die nadenkt over het gezamenlijk vertellen van de verhalen uit de Gelderse geschiedenis en de werkgroep zichtbaarheid en communicatie gaat in het najaar van 2021 van start.

Heb je een vraag voor ons of voor Liesbeth? Stel je vraag hieronder. Wij helpen je graag verder!

Share This