Selecteer een pagina

MBA Afstudeerproject | Lydia Bos MBA

Alumna Lydia Bos MBA

“Zelforganisatie is geen doel op zich, maar wel een middel om weer wendbaarheid te creëren.”

Lydia Bos MBA

Branche: Consultancy

  • Titel dissertation: ‘Een model voor leiderschap bij zelforganisatie’
  • Functie en organisatie tijdens dissertation: Idyla BV (Organisatieadviesbureau) Eigenaar
  • Huidige functie en organisatie: Operationeel Directeur, Zelfstandigen Bouw
  • Viva Voce: 09/12/2019​

Voor Lydia Bos is er vol voor gaan de enige manier om succesvol te zijn

Lydia Bos was werkzaam bij Mentaal Beter toen ze startte met haar MBA-opleiding, maar begon voor zichzelf vlak voor de dissertationfase. Eind 2019 studeerde ze Cum Laude af en tijdens haar dissertationtraject heeft ze een model voor zelforganisatie ontwikkeld. Met dit resultaat kan Lydia met recht een spekkoper genoemd worden. Er ook nog een eigen boek – genaamd ‘Echte leiders gezocht’ – over schrijven spant de kroon. Lydia is er ongetwijfeld vol voor gegaan.

Ben je tijdens het schrijven van je dissertation geïnspireerd geraakt door bepaalde theorieën?

“Door verschillende boeken eigenlijk, zoals die van Covey en Sinek. Situationeel leiderschap vond ik daarnaast een interessant onderwerp, omdat ik het bijzonder vind dat het nog steeds actueel is. Wat me ook is opgevallen, is dat heel veel organisaties nog berusten op theorieën die uit de vorige eeuw komen. Het inspireerde me om hier dieper in te duiken. De wereld is inmiddels zo anders met een heel andere generatie op de werkvloer en een sterk veranderende omgeving. Organisatiestructuren zijn destijds blijkbaar zo goed in elkaar gezet dat men hier nog steeds de vruchten van plukt. Dit maakt wel dat organisaties hun wendbaarheid verliezen. Zelforganisatie is geen doel op zich, maar wel een middel om weer wendbaarheid te creëren.”

Welke veranderingen heeft jouw dissertation de verschillende organisaties opgeleverd?

“Ik heb een model ontwikkeld om zelforganisatie uit te rollen. Het model biedt echt praktische handvatten die gaan over wat te doen in de verschillende fasen van zelforganisatie. Dat heeft heel veel opgeleverd, omdat het structuur biedt voor de invoering van zelforganisatie. Inmiddels werk ik in de bouwwereld en in deze industrie zie je dat er een traditioneel hiërarchische structuur is. We zitten hier echt in fase nul van zelforganisatie. Ik ben mezelf daardoor wel tegengekomen en moet eerst een paar stappen terug doen. Leer ik zelf ook weer van!”

Hoe heb je Action Learning toegepast tijdens jouw dissertationonderzoek? Heeft het meerwaarde gehad? Op welke manier?

“Het heeft zeker meerwaarde gehad! Action Learning paste ik toe binnen mijn subset en projectgroepen. We bleven elkaar vragen stellen om daarmee het probleem goed te doorgronden. Het loopt eigenlijk als een rode draad door de dissertation heen. Zonder Action Learning had ik sommige stappen waarschijnlijk veel te snel genomen. In mijn vorige baan was ik al veel bezig met het onderwerp zelforganisatie en daardoor dacht ik dat ik wel wist hoe het allemaal in elkaar stak. Door stappen terug te nemen kwam ik weer tot andere inzichten en zo kwam ik juist verder.”

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens de dissertationperiode?

“Dat is dan echt het stilstaan en even terugkijken, voordat je weer een stap vooruit doet. Het bezinnen zeg maar. En ook openstaan voor verschillende opties om weer verder te gaan. Dit zit nu ook zo consistent in mijn systeem. Ik kan niet meer anders werken en dat is heel prettig.”

Dissertation | ‘Een model voor leiderschap bij zelforganisatie’

Probleem

Steeds meer organisaties kiezen voor een vorm van zelforganisatie om wendbaar te zijn en om zingeving en meer betekenis aan medewerkers te bieden. Zelforganisatie betekent niet dat er geen leiderschap meer nodig is. Bij de invoering van zelforganisatie wordt te weinig rekening gehouden met het type leiderschap dat vereist is bij deze organisatievorm.

Actie

Ik onderzocht of kwalitatieve en kwantitatieve organisatiedoelen bij de invoering van zelforganisatie niet of minder gerealiseerd worden dan volgens afgesproken target. Indien het leiderschap niet of onvoldoende op zelforganisatie is afgestemd. Mijn literatuur- en veldonderzoek heeft geresulteerd in een model dat randvoorwaarden voor zelforganisatie definieert.

Oplossing

De randvoorwaarden in dit model zijn: een veilige en transparante cultuur, een duidelijke visie met een helder kader en expliciete organisatiedoelen. Het model stemt binnen deze randvoorwaarden de leiderschapsstijl en het leiderschapsprofiel af op de verschillende fasen van zelforganisatie. Het geeft daarnaast een advies over welk type leiderschap het beste past in welke fase om kwalitatieve en kwantitatieve organisatiedoelen te bereiken en te behouden. Het blijkt dat verschillende leiderschapsstijlen passend zijn in een geheel zelfsturende organisatie, waaronder situationeel leiderschap, adaptief leiderschap en gedistribueerd leiderschap. Deze stijlen verschillen echter enorm van de passende stijlen in de verschillende stadia naar zelforganisatie. Belangrijk is aan te sluiten op wat er nodig is en te kunnen variëren tussen de verschillende stijlen zonder de authenticiteit te verliezen.

Heb je een vraag voor ons of voor Lydia? Stel je vraag hieronder. Wij helpen je graag verder!

Share This