Selecteer een pagina

MBA Afstudeerproject | Maarten Balk MBA

BSN Alumnus Maarten Balk MBA
iPad op wielen
Maarten Balk MBA

Branche: Overheid en Publieke Sector

  • Titel dissertation: “Een aanpak voor de kennistransitie bij de RDW”
  • Functie en organisatie tijdens en na dissertation: Manager Typegoedkeuringen
  • Viva Voce: 02/10/2019

Dissertation | ‘Een aanpak voor de kennistransitie bij de RDW’

iPad op wielen

Zou jij eens willen rijden in een iPad op wielen? Grote kans dat je dat al doet. Auto’s komen namelijk steeds meer in de buurt van iPad’s. Maarten Balk onderzocht met zijn Action Learning Afstudeerproject hoe RDW met deze ontwikkeling – en met innovaties van de toekomst – meekomt. Verkeersveiligheid staat hierbij nog altijd voorop. In 2019 presteerde Maarten het om met dit project Cum Laude te slagen voor zijn MBA-opleiding.

Probleem

Momenteel is de markt waarin de RDW actief is aanzienlijk in beweging. Voertuigfabrikanten investeren miljarden in research and development op het gebied van alternatieve aandrijvingstechnieken en zelfrijdende voertuigen. De noodzaak voor kennisontwikkeling op het gebied van ICT is duidelijk zichtbaar. De auto ontwikkelt zich steeds meer tot een soort iPad op wielen.

Het is essentieel dat de RDW de invloed op de verkeersveiligheid blijft behouden. Het is daarvoor van belang te onderzoeken op welke manier de RDW het bestaande en nieuwe personeel op hoog niveau en op toekomstgerichte wijze kan laten presteren. Het doel van dit onderzoek is om kennis te vergaren voor het ontwikkelen van een strategie om blijvend te kunnen aanpassen aan innovaties in voertuigtechniek, ondanks het ontbreken van regelgeving en gebrek aan kennis van de techniek.

Actie

Kennis ontwikkelen en kennis delen zijn de basis voor de conclusie uit dit onderzoek.

Oplossing

De kennis waar de divisie Voertuigregelgeving en Toelating zich op moet richten is: Intelligente Transport Systemen, alternatieve brandstoffen, en Connected Car technologie.

Door een samenwerking aan te gaan met externe partijen, het inrichten van kennisgroepen en het starten met job roulatie kan invulling worden gegeven aan kennis delen. Daarnaast moeten er voor de ontwikkeling van kennis samen met externe partijen opleidingen worden ontwikkeld waarbij ‘teamleren’ op een informele wijze centraal staat. Het HR3P model kan er bij gebruikt worden om vast te stellen of de kennistransitie succesvol is geweest. Met een aanpassing aan het model kan dit continue gebruikt worden in de hectische tijd van innovaties in de automotive-industrie.

Heb je een vraag voor ons of voor Maarten? Stel je vraag hieronder. Wij helpen je graag verder!

Share This