Selecteer een pagina

MBA Afstudeerproject | Minke Meulensteen MBA

Alumna-Minke-Meulesteen-MBA

Communication is key​

Minke Meulesteen MBA

Branche: Zorg

  • Titel dissertation: “Optimale efficiency bij Clematis gezondheidscentra’”​
  • Functie en organisatie tijdens dissertation: Verpleegkundig specialist/Directie bij Clematis gezondheidscentra
  • Huidige functie en organisatie: Verpleegkundig specialist/Directie bij Clematis gezondheidscentra
  • Viva Voce: 23/07/2020

Dissertation | ‘Optimale efficiency bij Clematis gezondheidscentra’

Communication is key

Minke Meulesteen studeerde in 2020 af en ontdekte met haar dissertationonderzoek hoe belangrijk de rol van communicatie is voor efficiency. Ze maakte op basis van deze bevinding een plan voor Clematis Gezondheidscentra om de efficiency daadwerkelijk te verhogen.

Probleem

Dit onderzoekstraject is gedaan om de efficiency bij Clematis Gezondheidscentra (CGC) optimaal te maken.
Het is gebleken dat systeemtechnische verbeteringen in de werkprocessen niet de beoogde efficiency bewerkstelligen. Vervolgens is de volgende probleemstelling vastgesteld: doordat de efficiency bij CGC niet optimaal is, kunnen de medewerkers de werkprocessen onvoldoende naar wens uitvoeren. De oorzaak van inefficiëntie is onduidelijk en het doel is te onderzoeken welke factoren hierbij een rol spelen.

Actie

  1. De hoofdvraag is hoe CGC de efficiency kan verhogen en de belangrijkste doelstellingen zijn:
  2. Inzichtelijk maken welke factoren efficiency bij CGC beïnvloeden.
  3. Duidelijk beeld creëren hoe Action Learning (AL) coaches ingezet kunnen worden om de efficiëntie te verhogen.
  4. Meer werkplezier verwezenlijken.
  5. De rol van het management is helder en meer faciliterend geworden.

De nadruk ligt hierbij op het sociaal-dynamische aspect. Uit het kwalitatief, verkennend en verklarend onderzoek blijkt dat een belangrijke oorzaak ligt in de communicatie.

Model stijl samensturing centraal

Oplossing

De volgende acties zijn ingezet om de efficiency te verhogen: AL coaches inzetten als moderator om feedback te vragen en feedbacksessies (vier per jaar) organiseren ter vervanging van reguliere gesprekken. Feedback heeft effect op performance en door cultuurverandering (explicitering normen en waarden) en ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel gaat de efficiency omhoog. Er wordt gestreefd naar een leer- en feedbackcultuur en ultiem doel is samensturing met faciliterend management.

Heb je een vraag voor ons of voor Minke? Stel je vraag hieronder. Wij helpen je graag verder!

Share This