Selecteer een pagina

MBA Afstudeerproject | Mischa de Rooij MBA

Mischa de Rooij MBA

Identiteit versus imago

Mischa de Rooij

Branche: Industrie

  • Titel dissertation: ‘Exaedes Bouwrealisten, Waarde met waarden creëren​’
  • Functie en organisatie tijdens en na dissertation: Sr. Projectmanager / Partner bij Exaedes Bouwrealisten
  • Viva Voce: 21/7/2017

Dissertation | ‘Exaedes Bouwrealisten, Waarde met waarden creëren’

Identiteit versus imago 

Mischa de Rooij liep als Senior Projectmanager/Partner vast op de strategie van Exaedes Bouwrealisten. De oorzaak werd duidelijk, maar hoe ga je dan over tot actie? Mischa vond een antwoord en studeerde daarmee in 2017 af voor zijn MBA-opleiding.

Probleem

De grootste uitdaging voor Exaedes Bouwrealisten, projectmanagers voor huisvestingsvraagstukken, is gelegen in het feit dat zij niet voldoet aan haar strategische doelstellingen. Onderzoek wijst uit dat dit te wijten is aan een verschil tussen de identiteit en het imago. Dit leidt tot de probleemstelling: Exaedes Bouwrealisten kan haar organisatiedoelstellingen niet realiseren als gevolg van de kloof tussen identiteit en imago.

Actie

Om deze probleemstelling op te lossen zijn op basis van enkele onderzoeksvragen de volgende onderwerpen onderzocht: professionele dienstverlening, imago, identiteit, cultuur, waarde(n)creatie en leiderschap. Als eerste is onderzocht wat kenmerken van een professionele dienstverlener zijn om voorliggend onderzoek in de juiste context te zetten. Vervolgens zijn de begrippen imago, identiteit, cultuur en waarde(n)creatie nader gedefinieerd en is inzicht gegeven in de daarmee samenhangende onderzoeksmethodieken. Tenslotte is de rol van leiders in verandering en identiteitsvorming toegelicht om vorm te kunnen geven aan de voorgestane geleidelijke, betekenisvolle verandering. Dit heeft geresulteerd in een onderzoeksmodel. De resultaten van het onderzoek gaven inzicht in de kloof die bestaat tussen de huidige en de gewenste situatie, bekeken vanuit de (gedeelde) waarden van Exaedes Bouwrealisten en de klantwaarde.

Oplossing

Gebaseerd op deze conclusies zijn vervolgens een aantal concrete en toepasbare aanbevelingen opgesteld. Door het implementeren van deze aanbevelingen met behulp van de vormgevingsstrategie wordt de probleemstelling opgelost en kan Exaedes Bouwrealisten haar strategische doelstellingen realiseren. De gemeenschappelijke betekenisverlening dient als een sterke en krachtige basis voor de verdere ontwikkeling van een organisatie met professionals tot een professionele organisatie waarbij we op basis van waarden (klant)waarde realiseren.

Heb je een vraag voor ons of voor Mischa? Stel je vraag hieronder. Wij helpen je graag verder!

Share This