Selecteer een pagina

MBA Afstudeerproject | Mohamed el Hadouchi MBA

Mohamed el Hadouchi MBA afstudeerproject

Hoe blijf je gezond?

Mohamed el Hadouchi MBA

Branche: Zorg

  • Titel dissertation: Sports & Science Health: ‘Zorginnovatie als nieuwe businessmodel voor de fysiotherapie’
  • Functie en organisatie tijdens dissertation: Directeur-aandeelhouder bij Sports & Science Health
  • Huidige functie en organisatie: Co-Owner bij HRC health research and consultancy
  • Viva Voce: 15/4/2020

Dissertation | Sports & Science Health: ‘Zorginnovatie als nieuwe businessmodel voor de fysiotherapie’

Hoe blijf je gezond?

Mohamed el Hadouchi is al vanaf 2000 trotse Eigenaar van Sports & Science Health. Hij onderzocht hoe fysiotherapeuten financieel gezonder worden. De financiële gezondheid van fysiotherapeuten komt namelijk in het gedrang door andere verwachtingen van de klant. In 2020 behaalde Mohamed zijn MBA-opleiding Cum Laude. En met zijn Action Learning Afstudeerproject concludeerde hij dat fysiotherapeuten vooral de focus moeten houden op waar ze goed in zijn: goede zorg bieden.

Probleem

Door de transities in de zorg is er een stagnatie van groei in de fysiotherapiebranche, verzekeraars en verzekerden. De klant moet meer zelf betalen voor de zorg en heeft een ander verwachtingspatroon van de zorg dan voorafgaand aan de marktwerking het geval was. De fysiotherapeut moet hierdoor meer handelen als ondernemer. De kennis, vaardigheid en motivatie hiervoor ontbreekt echter, waardoor fysiotherapiepraktijken op dit moment afhankelijk zijn van de zorgverzekeraar.

Fysiotherapiepraktijken worden niet gerund als commerciële ondernemingen en zijn voor hun omzet afhankelijk van verzekeraars die prijsgedreven opereren. De praktijken zijn voor hun omzet afhankelijk van verzekeraars die behandelingen onder de kostprijs vergoeden. Hierdoor is er een onevenwichtige onderhandelingspositie en wordt de lage kostprijs gecompenseerd door zoveel mogelijk behandelingen te declareren. Dat gaat ten koste van de kwaliteit en is onhoudbaar voor een gezonde bedrijfsvoering.

Actie

Uit het praktijkonderzoek blijkt dat er behoefte is aan nieuwe businessmodellen en verdienmodellen met daarbij horende ondernemersvaardigheden en rollen. Dit vraagt om leiderschap, assertiviteit en proactief handelen van fysiotherapeuten. Met proactief handelen wordt bedoeld dat fysiotherapeuten een meer adviserende en ondernemende rol aannemen vanuit klantperspectief om beter in te spelen op de vraag en service te bieden aan de klant.

Oplossing

Dit onderzoek biedt de mogelijkheid om een nieuw businessmodel voor de fysiotherapiemarkt te ontwikkelen in de vorm van franchising. Dit biedt een uitkomst voor het ontbreken van ondernemerschap, zodat fysiotherapeuten ontzorgd worden en bedrijfsvoering geoptimaliseerd wordt. Hierdoor houden zij de focus op datgene waar ze goed in zijn. Namelijk goede zorg bieden. Dit moet voor een betere positionering en een uniek onderscheidend vermogen zorgen in de zorgmarkt, waardoor de fysiotherapiebranche financieel gezonder wordt.

Heb je een vraag voor ons of voor Mohamed? Stel je vraag hieronder. Wij helpen je graag verder!

Share This