Selecteer een pagina

MBA Afstudeerproject | Nicole de Vrij MBA

Alumna Nicole de Vrij MBA

“Door mijn dissertation en MBA heb ik doorzettingsvermogen ontwikkeld, van inspiratie naar transpiratie.”

Nicole de Vrij MBA

Branche: Woningcorporaties

  • Titel dissertation: ‘Inkoop anno 2020: Inkoopstrategie nieuwbouwwoningen Eigen Haard’
  • Huidige functie en organisatie: Manager Realisatie bij woningcorporatie Eigen Haard​
  • Viva Voce: 27/01/2020

Nicole ging in haar afstudeerperiode van inspiratie naar transpiratie

Begin 2020 studeerde Nicole de Vrij Cum Laude af met haar dissertation geschreven voor woningcorporatie Eigen Haard. Haar functie als Manager Realisatie bekleedde ze tijdens haar studietijd bij Business School Nederland (BSN). Inmiddels is het bijna een jaar later en Nicole is volop aan de slag met de implementatie van haar onderzoeksresultaten. Ze heeft bijna elke minuut van haar afstudeerperiode benut voor het opdoen van inspiratie en met resultaat. Van ontwikkelaar naar bedrijfskundige met een verbeterplan voor de organisatie. Nicole volbracht het.

Welke theorieën inspireerde je tijdens het schrijven van je dissertation?

“Eerlijk gezegd schiet me niet direct een bepaalde theorie te binnen die centraal stond in mijn onderzoek. Ik vond het vooral interessant ook buiten de kaders van mijn eigen werkgebied te kijken. Naar andere industrieën naast de bouwindustrie en naar andere landen naast Nederland. Met als doel te leren van lessen die elders al een keer geleerd zijn. Binnen andere industrieën kunnen oplossingen liggen die ook voor ons toepasselijk zijn, bijvoorbeeld het gebruik maken van standaardisatie, industrialisatie, ketensamenwerking en integratie van ontwerp en uitvoering.”

Welke veranderingen heeft jouw dissertation de organisatie opgeleverd?

“Momenteel zitten we midden in het implementatieproces. Ik ben tot twee oplossingen gekomen. Eén oplossing is gericht op de inkoop van conceptwoningen en de andere oplossing is ketensamenwerking voor de complexere nieuwbouwprojecten. Voor deze complexere nieuwbouwprojecten zijn (nog) geen geschikte conceptwoningen op de markt. Voor de ketensamenwerking hebben we net het selectietraject voor 3 vaste partners afgesloten. We gaan met deze leveranciers raamovereenkomsten afsluiten, waarbinnen we samen projecten realiseren. In de inkoop van conceptwoningen werken we met zeven andere Noord-Hollandse woningcorporaties. We hebben samen naar onze vraag en de markt gekeken. We werken inmiddels aan drie Bouwstromen: eengezinswoningen, appartementen en flexwonen. We willen hiervoor volgend jaar leveranciers selecteren en ongeveer een jaar later daadwerkelijk starten met bouwen.”

Hoe heb je Action Learning toegepast tijdens jouw dissertation onderzoek?

“Op de één of andere manier vind ik Action Learning  nog steeds een beetje een lastige term. Je zou denken dat ik na die jaren moet weten wat het precies inhoudt. Voor mij is het in ieder geval een manier om op gestructureerde wijze met een probleem bezig te zijn. Om je vraagstelling goed uit te zoeken en niet meteen richting oplossingen te gaan. En daarnaast om constant te blijven toetsen of dit aansluit bij hoe anderen het zien en ook hoe het in de praktijk gebeurt. Dit heb ik gedurende het hele traject gedaan. In het vooronderzoek sprak ik al met twintig bouwbedrijven. Vanuit dat punt formuleerde ik mijn probleemstelling.”

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens het dissertation project?

“Wat ik merkte is dat je bewust wordt van dingen die je soms al onbewust deed. Intuïtief doe je dingen al, maar door de MBA krijg je hier ook een theoretisch kader bij. Verder hielp het mij dat mijn onderzoek in het verlengde lag van wat ik doe in mijn functie. Soms had ik niet eens door dat ik eigenlijk super veel leerde. Dit maakte het ook makkelijker om de theorie een plek te geven. Ik herkende het in mijn dagelijkse werk. Verder heb ik persoonlijk gezien geleerd om niet over mijn grenzen heen te gaan. Je wilt doorwerken naar je doel, maar uiteindelijk zijn er belangrijkere dingen. Je moet bijna altijd door, maar soms is het tijd om te stoppen.”

Dissertation | ‘Inkoop anno 2020: Inkoopstrategie nieuwbouwwoningen Eigen Haard’​

Probleem

Eigen Haard neemt in 2019 minder dan de helft van de geplande sociale nieuwbouwwoningen in aanbouw. Hierdoor wordt haar groeiambitie niet gehaald, terwijl de druk op de woningmarkt fors is en Eigen Haard voldoende nieuwbouwprojecten en (financiële) middelen heeft. Deze productieachterstand komt door moeizame inkoop bij bouwbedrijven, als gevolg van beperkte bouwcapaciteit en stijgende bouwkosten.

Actie

In dit onderzoek zijn literatuur- en veldonderzoek uitgevoerd. Het veldonderzoek bestaat uit een documentanalyse, interviews met deskundigen, enquêtes, casestudies, inkoopbeoordelingsmodellen, workshops en convergeren.

Oplossing

Vergeleken met andere sectoren heeft de bouwsector lage winstmarges en productiviteitsstijging, een projectfocus en hoge faalkosten. Bouwbedrijven pleiten voor projectoverstijgend samenwerken, vroegtijdige selectie, gezamenlijkheid en transparantie. Zij zien innovatie, prefabricatie, duurzaamheid, prestatiegericht werken en procesverbetering als oplossingen voor de toekomst.

Het advies van deskundigen is prestatiegericht clusters van projecten uitvragen en met een beperkt aantal leveranciers samenwerken. Uit de beoordeling van de oplossingsalternatieven op basis van de gezamenlijk geformuleerde en geprioriteerde uitgangspunten blijken ketensamenwerking en inkoop(samenwerking) van conceptwoningen het beste. Het uitgangspunt is deze twee oplossingsalternatieven te combineren. Implementatie van de nieuwe inkoopstrategie wordt met een routekaart met een tijdshorizon van 1-3-5 jaar gedaan.

De mogelijkheid tot inkoopsamenwerking met zeven Noord-Hollandse corporaties wordt onderzocht. Diverse verbeteringen, zoals standaardcontracten, afwegingskader, werkinstructies en formats en de beoordeling van leveranciers, zijn opgestart en geïmplementeerd. Met de nieuwe inkoopstrategie kan Eigen Haard de geplande sociale nieuwbouwwoningen realiseren. De inkoopstrategie zorgt voor een hoge klanttevredenheid en een nieuwbouwproductie die nul-op-de-meter, circulair en betaalbaar is. Ook wordt de kennis van bouwbedrijven benut, er projectoverstijgend geleerd en product- en processtandaardisatie en innovatie gestimuleerd.

Heb je een vraag voor ons of voor Nicole? Stel je vraag hieronder. Wij helpen je graag verder!

Share This