Selecteer een pagina

MBA Afstudeerproject | Paul Kainama MBA

Alumnus Paul Kainama MBA

“Action Learning heeft me verder gebracht in mijn denkproces en mijn werk. Het is nu een way of thinking.”

Paul Kainama MBA

Branche: Industrie

  • Titel dissertation: ‘De toegevoegde waarde van IM in de keten van ICT-dienstverlening’
  • Huidige functie en organisatie: Contract Manager bij Enexis
  • Viva Voce: 31/05/2012​ ​

De rugzak van Paul Kainama is extra gevuld met een mooie MBA titel

In 2012 studeerde Paul Kainama af met zijn dissertation ‘De toegevoegde waarde van informatiemanagement in de keten van ICT-dienstverlening’. Dit bracht zijn werkgever Enexis nieuwe en kostbare inzichten die tot op de dag van vandaag nog relevant zijn voor het bedrijf. Acht jaar later werkt Paul nog steeds als Contract Manager bij Enexis en ziet hij zijn subsetgenoten van toen nog minimaal eens per jaar.

Hoe heb je Action Learning toegepast tijdens jouw dissertationonderzoek?

“Eerst haalde ik inzichten en leerpunten uit de literatuur. Hieruit heb ik aanbevelingen en oplossingen voor mijn probleem gecreëerd. Dit heb ik uiteindelijk verwerkt in een actieplan, die ik met behulp van Action Learning continu verbeterde. Action Learning heeft me verder gebracht in mijn denkproces en mijn werk. Het is nu een way of thinking.”

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens het dissertationproject?

“Niet te lang proberen om dingen zelf uit te vinden of blijven modderen, maar op tijd om hulp vragen. Je moet niet denken dat je alle wijsheid en pacht hebt, want dat heeft niemand. Doordat je erover in gesprek gaat, zet je het voor jezelf weer op een rijtje. En dan bedenk je zelf wel weer de oplossing.”

Hoe kijk je dan terug op de begeleiding en het sparren met studiegenoten tijdens de dissertationperiode?

“Ja, dat is juist heel leuk. Mijn coach was erg professioneel. Ik heb veel aan hem gehad. Met de subset heb ik een hele mooie reis naar Tsjechië gemaakt vanuit het vak International Management. Ik heb er echt wel goede vriendschappen aan overgehouden. Sinds 2012 gaan we nog steeds jaarlijks iets leuks doen met de subset. Vanuit deze groep kreeg ik ook goede feedback. We trokken elkaar als het ware over de streep. We bleven elkaar helpen, ook al was de een al iets verder dan de ander in het studietraject.”

Waarin ben je het meest trots op jezelf als je terugkijkt op de dissertationperiode?

“Uiteindelijk toch op het resultaat. De Viva Voce vond ik erg indrukwekkend. Dat je daar staat en bevraagd wordt, en je vrienden en subsetleden dat succes met je mogen delen. Daarnaast toch ook dat mijn onderzoek concreet iets heeft opgeleverd voor Enexis. En dat ik als persoon ben gegroeid, waardoor ik nu dingen in een andere context weet te plaatsen. Ik heb een bepaalde senioriteit meegekregen.”

Dissertation | ‘De toegevoegde waarde van IM in de keten van ICT-dienstverlening’​

Probleem

De Enexis organisatie bereidt zich voor op een zelfstandige toekomst. Met het oog op de verzelfstandiging heeft het management van Enexis zich ten doel gesteld om het leidende netwerkbedrijf van Nederland te worden. Operational excellence vormt daarbij het hart van de Enexis strategie en moet Enexis helpen om te balanceren tussen betrouwbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. De doelstelling van mijn dissertation is erop gericht om de toegevoegde waarde van informatiemanagement (IM)/sourcing management (SM) in de keten van ICT-dienstverleners te vergroten, met als ambitie dat de klant fluitend haar werk kan doen.

Actie

Mijn initiële literatuuronderzoek op de thema’s informatiemanagement, regieorganisatie en verandermanagement én mijn additionele literatuurstudie op het thema Business en ICT Alignment, hebben mij inzicht gegeven om een eigen visie te ontwikkelen over deze thema s en deze te confronteren met de Enexis situatie.

De resultaten van het veldonderzoek laten zien dat de dimensies ‘Scope en Architectuur’, ‘Partnership’ en ‘Communicatie’ van Luftmann, door de verschillende businessunits binnen Enexis gezien worden als factoren die de meeste invloed hebben op de Business en ICT Alignment binnen Enexis.

Oplossing

Op basis van het definitieve interventieplan, bestaande uit sets van interventies, zijn de volgende oplossingsrichtingen als management keuzevoorstellen voorgelegd: het inrichten van professionele ICT portfoliomanagement, het verzakelijken van de relatie ICT met de businessunits en ketenmanagement. Het laatste is door het management als definitief oplossingsvoorstel gekozen. Conform voorgestelde implementatieaanpak is vrij snel hierna voor een tweetal klantprocessen de inrichting van ketenmanagement gestart.

Heb je een vraag voor ons of voor Paul? Stel je vraag hieronder. Wij helpen je graag verder!

Share This