Selecteer een pagina

MBA Afstudeerproject | René Nobelen MBA

René Nobelen
Gespreid Leiderschap
René Nobelen MBA

Branche: Informatietechnologie en services

  • Titel dissertation: ‘Implementatie van gespreid leiderschap binnen ARP Nederland’
  • Functie en organisatie tijdens dissertation: Strategic Business Developer bij ARP Nederland B.V.
  • Huidige functie en organisatie: Executive Advisor Strategic Programs bij ARP Nederland B.V.​​
  • Viva Voce: 04/09/2020

Dissertation | ‘Implementatie van gespreid leiderschap binnen ARP Nederland’

Gespreid leiderschap

René Nobelen studeerde in 2020 af met zijn MBA Action Learning Afstudeerproject waarin hij op zoek ging naar dé manier om gespreid leiderschap binnen te laten vloeien bij ARP Nederland. Als Strategic Business Developer was René mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen en realiseren van de strategie waarmee ARP’s transitie naar ‘Trusted IT Advisor’ versneld diende te worden. René zette met zijn afstudeerproject belangrijke stappen om ARP te ondersteunen in deze transitie.

Probleem

ARP wil als Trusted IT Advisor optreden voor haar klanten en daarvoor is een groei in kennis, vaardigheden en gedrag van een deel van de medewerkers nodig. Om de strategie succesvol te realiseren werd van deze medewerkers een hoge mate van persoonlijk leiderschap, verantwoordelijkheid en betrokkenheid verwacht. Afhankelijk van wat een situatie vraagt, dient het best passende teamlid een leidende rol te nemen. Volgens de literatuur zijn dit belangrijke eigenschappen van het concept ‘gespreid leiderschap’. Dit gedrag was echter nog niet bij alle teams voldoende zichtbaar. Dit afstudeerproject onderzocht daarom welke verklaring er was waarom het benodigde gedrag nog niet voldoende zichtbaar was, of gespreid leiderschap als concept paste bij ARP en of het als oplossing kon dienen voor het probleem en, zo ja, hoe het succesvol ingevoerd kon worden.

Actie

René heeft onderzocht wat de kritische factoren zijn voor de overstap naar gespreid leiderschap (zoals de rol van de formele en informele leiders), in hoeverre ARP hier aan tegemoet kwam, hoe men binnen ARP tegenover het concept stond en welke aanpak men prefereerde om de stap naar gespreid leiderschap te maken.
Het onderzoek toont aan dat de mate waarin de teams voldeden aan de kritische factoren sterk verschilde, waardoor niet ieder team het vereiste niveau had voor gespreid leiderschap. Belangrijk om te vermelden is dat dit ook niet nodig is bij ieder team, omdat gespreid leiderschap niet bij alle type werkzaamheden past. De bekwaamheid van formele en informele leiders verschilde per team, waardoor de coaching en begeleiding van medewerkers (specifiek voor de implementatie van gespreid leiderschap) mogelijk in het gedrang kwam. Het onderzoek laat zien dat gespreid leiderschap een latente behoefte was en dat men duidelijkheid wenste over wat er moest gebeuren. Dit laatste diende door het management duidelijk gecommuniceerd te worden.

Oplossing

Als oplossing is daarom gekozen om met een leidend team een veranderprogramma op te zetten waarin gespreid leiderschap bij specifieke teams ingevoerd wordt. Alleen de teams waar de urgentie en behoefte hoog is, nemen deel. Daarnaast wordt binnen die teams eerst een inventarisatie van de profielen en competenties gemaakt. Het leidende team gaat de teams intensief begeleiden. Met als doel om eerst succes met deze teams te boeken voordat andere teams starten. Voor ARP heeft dit onderzoek een logisch plan van aanpak opgeleverd waarmee ARP de volgende fase van professionalisering en transformatie naar Trusted IT Advisor gaat inzetten, zonder in de val van een ‘one-size-fits-all’ veranderprogramma te stappen.

Veranderingen

In de eerste helft van 2021 is besloten om de aanpak aan te passen, mede naar aanleiding van de aanhoudende coronasituatie. Er worden profielanalyses gemaakt van en besproken met alle individuele collega’s, vervolgens worden leiderschapstrainingen georganiseerd voor teamleiders (training wordt gegeven met input vanuit het afstudeeronderzoek) en René ondersteunt twee specifieke teams met het gespreid leiderschap concept als rode draad. De term ‘gespreid leiderschap’ wordt hier niet expliciet in genoemd, omdat men het concept zo natuurlijk mogelijk wil invoeren. Het gaat immers om het veranderen van gedrag en het adopteren van principes in de praktijk en niet om het 1:1 naleven van de theorie.

Heb je een vraag voor ons of voor René? Stel je vraag hieronder. Wij helpen je graag verder!

Share This