Selecteer een pagina

MBA Afstudeerproject | Roeland van Laer MBA

Roeland van Laer

“Een dissertation schrijf je nooit in je eentje met Action Learning!”

Roeland van Laer MBA

Branche: Energie, nutsvoorziening en oliemaatschappijen

  • Titel dissertation: ´Working apart together bij Alliander in een veranderende arbeidsmarkt​´
  • Functie en organisatie tijdens dissertation: Manager Career Centre bij Alliander
  • Huidige functie en organisatie: HR-strateeg en –expert bij Labor Redimo​
  • Viva Voce: 02/09/2016 ​

 ‘Een dissertation schrijf je nooit in je eentje met Action Learning!’​

Alumnus Roeland van Laer is uit zijn eigen HR-bubbel gestapt tijdens zijn MBA-opleiding. Destijds was hij Manager Career Centre bij Alliander. In 2016 studeerde hij af. De MBA leerde hem met een multidisciplinaire bril naar urgente vraagstukken te kijken om samen tot een oplossing te komen. Deze holistische benadering hielp Roeland bij het schrijven van zijn dissertation. Hij onderzocht hoe Alliander het HRM-businessmodel en daarbij behorende beleid kon aanpassen op de veranderende arbeidsmarkt. Het zorgde zelfs voor een nieuw gedachtegoed over HR-beleid en model waar hij een boek over schreef ‘Het einde van HRM’.

Welke veranderingen heeft jouw dissertation de organisatie opgeleverd?

“Ik heb onderzoek gedaan naar hoe je werving anders kon structureren en organiseren. Hierbij koos ik voor een integrale aanpak en ontwierp ik een strategisch sourcing model voor het optimaal ontsluiten van de arbeidsmarkt. Zo kwam er veel meer focus op de daadwerkelijke doelgroepen, waar we de HR-, inkoop- en wervingsstrategie en workforce planning op konden aanpassen. We hebben de organisatie van het recruitment team veranderd. Vast en flex werden bij elkaar gebracht en opleidingstrajecten hebben we gekoppeld aan de werving. Hiermee kan Alliander (jonge) instroom omscholen of bijscholen tot gekwalificeerde technici die op de arbeidsmarkt niet beschikbaar zijn.”

Jouw dissertation is je inspiratiebron geweest voor het schrijven van je boek: ‘Het einde van HRM’. Wat heeft je geprikkeld?

“Zoals mijn intern begeleider Corné van Hest destijds zei, ik ben een ‘believer’ van dit gedachtegoed op HR-beleid wat ontstaan is vanuit mijn dissertationonderzoek. Ik wil dit graag overbrengen aan andere mensen. In het boek presenteer ik een compleet nieuw model voor het organiseren van werk in organisaties. De wereld verandert steeds sneller. Hoe pas je de HR-strategie hierop aan? De COVID-19 crisis heeft de noodzaak van HR om de uitdagingen van de workforce of the future aan te gaan en zichzelf opnieuw uit te vinden nog groter gemaakt. Het boek bevat veel praktijkvoorbeelden en -ervaringen dat belangrijke veranderingen laat zien. En beschrijft een nieuw model om tot een werkzame en duurzame totale workforce strategie te komen.”

Hoe heb je Action Learning toegepast tijdens jouw dissertation onderzoek en pas je het nog toe?

“Ook het schrijven van mijn dissertation heb ik multidisciplinair aangepakt. Zo heb ik er een inkoop-, marketing- en financeprofessional bij betrokken. Zo kijk je met elkaar naar het probleem en de oplossing. Een dissertation schrijf je nooit in je eentje met Action Learning! Natuurlijk staat het op mijn naam, maar door Action Learning kijk je steeds met elkaar wat werkt en wat niet. Er zit een sterke leerlus in, je leert van en met elkaar. Ik benader zaken nooit meer vanuit één invalshoek maar altijd vanuit een holistische benadering. Deze COVID-periode is daarom best lastig voor mij, nu alles op afstand is. Ik kom graag met verschillende mensen van verscheidene disciplines in gesprek om samen met hen te leren. “

Wat heb je geleerd tijdens je MBA-opleiding en wat heeft het gedaan voor je persoonlijke ontwikkeling?

“Het leert je van binnen naar buiten en van buiten naar binnen te kijken en vraagstukken vanuit een multidisciplinaire bril te onderzoeken. Op een gegeven moment ben je zo vereenzelvigd met wie je als professional bent, omdat je zo in die eigen bubbel zit. Door deze MBA-opleiding ben ik veel completer geworden. Je ontdekt dat hoe jij het ziet niet persé de waarheid is. Jouw waarheid kan ook veranderen, doordat je je blik verbreedt door de verschillende perspectieven. En als je die perspectieven samenbrengt heb je een veel mooiere oplossing te pakken.”

Dissertation | ’Working apart together bij Alliander in een veranderende arbeidsmarkt’

Probleem

De wereld om ons heen is steeds in beweging. Turbulentie lijkt hét kernbegrip te zijn om de situatie vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw tot nu te beschrijven. Enkele van deze ontwikkelingen zijn globalisering, individualisering, technologisering, maar ook vergrijzing en ontgroening. Ook voor Alliander betekent het dat er moet worden gewerkt aan een flexibel inzetbaar personeelsbestand wat tevens over andere competenties beschikt. De ontwikkeling dat “vast en flex” naar elkaar toe beweegt maakt dat organisaties zich moeten afvragen of HRM-afdelingen hierop voorbereid zijn.

Actie

Het onderzoek dat hier uitgevoerd wordt, ligt aan de kant van het toepassingsgericht onderzoek.
Naar aanleiding van het vooronderzoek is de volgende probleemstelling geformuleerd: Hoe kan het Alliander HRM-businessmodel en daarbij behorende beleid aansluiten bij de ontwikkelingen in de externe arbeidsmarkt? In hoeverre zijn wij in staat om de Alliander organisatie adaptief te maken met de ontwikkelingen in de externe omgeving?
Dit vereist een nieuw HRM-businessmodel en daarbij behorende besturing.

Oplossing

Conclusie is dat afdelingen bij Alliander veelal geen strategische personeelsplanning hebben opgesteld door een fluctuerend werkaanbod. Het is niet vastgelegd of bepaald welke functies ingevuld moeten worden door vaste en of flex medewerkers. Daarnaast is het vasthouden van kennis, ingebracht en opgedaan door flexmedewerkers, onvoldoende geborgd. De huidige HRM-instrumenten voldoen niet aan de verwachtingen van leidinggevenden, gelet op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
Aanbevolen wordt om accenten te leggen op strategische personeelsplanning, inzet van bestaande HRM instrumenten op flex personeel en optimalisatie van inkoop- en wervingskanalen voor vast en flex personeel. Tot slot moet periodiek een gap-analyse op de arbeidsmarktontwikkelingen en strategische personeelsplanning worden uitgevoerd zodat talentpools gevormd kunnen worden.

Heb je een vraag voor ons of voor Roeland? Stel je vraag hieronder. Wij helpen je graag verder!

Share This