Selecteer een pagina

MBA Afstudeerproject Teunis de Waard

Teunis de Waard
Uit het grijze gebied!
Teunis de Waard MBA

Branche: Onderwijs & Overheid

  • Titel dissertation: ‘Een aanpak tot goede huisvesting voor VGS-scholen’
  • Functie en organisatie tijdens dissertation: Schooldirecteur bij Rehoboth Stavenisse
  • Huidige functie en organisatie: Rehobothschool en Koningin Julianaschool bij Meerschools Directeur en Bestuurder​
  • Viva Voce: 10/01/2018

Dissertation | ‘Een aanpak tot goede huisvesting voor VGS-scholen’

Uit het grijze gebied!

Wie is er nu werkelijk financieel verantwoordelijk? Dat vroeg Teunis de Waard zich voor zijn Action Learning Afstudeerproject af. Het doel van zijn onderzoek was: uit dit grijze gebied komen. Zijn oplossing zette zoden aan de dijk voor zowel de VGS-scholen als bijbehorende gemeenten. Hiermee studeerde Teunis in 2018 af voor zijn MBA-opleiding.

Probleem

In deze dissertation staat het probleem van de verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting in het primair onderwijs centraal. Per 1 januari 2015 is de wet ‘Doordecentralisatie onderwijshuisvesting primair onderwijs’ van kracht. Dit betekent dat schoolbesturen nu ook zelf verantwoordelijk zijn voor het buitenonderhoud van hun schoolgebouw(en). De middelen hiervoor krijgen zij rechtstreeks van de landelijke overheid, via de maandelijkse uitkering van de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Voorheen was de plaatselijke gemeente verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van de schoolgebouwen in hun gemeente.

De nieuwe situatie brengt wel een aantal nieuwe inzichten met zich mee. Met name omdat nieuwbouw of grote renovatie wel de verantwoordelijkheid van de plaatselijke gemeente zijn gebleven. Dit vormt een grijs gebied, waardoor groot onderhoud aan schoolgebouwen uitgesteld kan worden.

Dit onderzoek richt zich op de scholen, die aangesloten zijn bij de VGS (Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs). De probleemstelling van deze dissertation is al volgt: het probleem is dat groot onderhoud aan schoolgebouwen wordt uitgesteld, omdat er beleidsonduidelijkheid is over waar de kosten voor basisscholen eindigen en de zorgplicht van gemeenten begint.

Actie

Er is literatuur- en veldonderzoek uitgevoerd om tot een oplossing te komen. Vanuit de literatuur is gekeken naar de doordecentralisatie van het groot onderhoud, de relatie tussen schoolbesturen en de gemeenten, de financiën van het onderwijsbestuur en voorbeelden in het buitenland. Het veldonderzoek heeft zich met name gericht op de schoolbesturen in relatie tot de gemeenten. Daarbij kwamen in de gesprekken met directeuren en bestuurders de volgende onderwerpen aan de orde: huisvestingszaken, financiën, relatie met de gemeente en de toekomst van de scholen.

Oplossing

De oplossing voor het probleem van de VGS en haar scholen is samen te vatten in vier punten:

  1. De bekostiging op het gebied van de ‘Materiële Instandhouding’ moet dekkend worden voor de lasten die daarbij behoren.
  2. De duidelijkheid in de verantwoordelijkheden van de schoolbesturen en de gemeenten als het gaat over onderwijshuisvesting en dan met name het onderwerp renovatie.
  3. Het benadrukken van de waarde van een goede relatie tussen het schoolbestuur en de gemeente.
  4. Het komen tot een toekomstvisie voor het onderwijsbestuur op de VGS-scholen.

Bij de eerste twee punten zal de VGS haar positie als vertegenwoordigende partij van de scholen moeten gebruiken in haar netwerken binnen het onderwijs en de politiek. Bij de laatste twee punten gaat het veel meer om het overleg met de directeuren en bestuurders van de VGS-scholen.

Het rendement van dit afstudeerproject is enerzijds de duidelijkheid die er moet komen voor scholen als het gaat over onderwijshuisvesting. Dit onderwerp moet gezamenlijk opgepakt worden door gemeenten en schoolbesturen. Anderzijds is de meerwaarde ook, dat de VGS samen met haar scholen gaat nadenken over de toekomstige (bestuurlijke) structuren van het onderwijs.

Heb je een vraag voor ons of voor Teunis? Stel je vraag hieronder. Wij helpen je graag verder!

Share This