Selecteer een pagina

MBA Afstudeerproject | Walter van der Vlist MBA

Walter van der Vlist MBA

Introductie
Ik ben Walter van der Vlist, 51 jaar. In september 2015 startte ik mijn Action Learning MBA. In augustus 2018, mocht ik met succes – en vooral met veel trots – mijn dissertation verdedigen.

Momenteel ben ik werkzaam als freelance bedrijfskundige vanuit mijn eenmanszaak TROR.nl/Imaginor.nl. Als (intern) consultant help ik aan de hand van bedrijfskundig onderzoek en ontwerp bedrijven met het oplossen van een probleem of, nog liever, met het bedenken en verzilveren van een kans op groei.

Werken vanuit mijn eenmanszaak is een prima bestaan, maar wat mijn grote doel is: het bedrijfsconcept uit mijn dissertation realiseren; een platform voor efficiëntere internationalisering gebaseerd op een combinatie van commerciële en ideologische principes. Onder de naam ‘Rhoodz.com’, een nieuwe naam voor het oorspronkelijke ‘D-Brandz.com’ uit mijn dissertation.

“Ga voor de nieuwe inzichten en persoonlijke ontwikkeling. De rest is waardevolle bijvangst.”

Walter van der Vlist MBA

Branche: Industrie

Walter verdedigde tijdens zijn Viva Voce in 2018 met succes en trots zijn dissertation “D-Brandz, een hybride concept voor het ideale bedrijf.” Twee jaar later is Walter nog steeds bezig met het verwezenlijken van zijn droom. Zijn ideale bedrijf hoopt hij in 2021 te lanceren onder de nieuwe naam Rhoodz.com.

Onderstaand artikel is geschreven door Walter van der Vlist MBA

De dissertation

Het slotstuk van de MBA-opleiding, de dissertation, werd een nieuwe uitdaging voor me. Als freelancende zelfstandige ontbrak het aan een organisatie als mijn opdrachtgever. Dat vereiste creativiteit, maar bood ook een kans. Mijn onderzoeksdoelstelling (als het ware een onderliggend hoger doel) was om een middel te vinden waarmee de oude, op permanente groei en winstmaximalisatie gebaseerde, economie bestreden kan worden. Een efficiëntere en effectievere internationale groei van duurzame en ‘nieuwe’ businessmodellen kan daaraan bijdragen.

Mijn ervaringen

De dissertation vond ik niet specifiek moeilijker dan wat ik al gewend was van de Action Learning Projecten gedurende de MBA-opleiding, uiteraard wel veelomvattender. Terugkijkend op het onderzoeksproces zeg ik dat het ontzettend leuk was om te doen. Met dagelijks nieuwe inzichten die voor veel (positieve) onrust zorgden en slapeloze ochtenden, omdat nieuwe ideeën bruisten.

Het was een leerzaam traject met, vanzelfsprekend, voor iedereen een andere opbrengst. Mij leerde het: meer en sneller delen van ideeën en voornemens, sneller in beweging komen (en blijven) en verder openstaan voor feedback. Kwetsbaar durven zijn en openstaan voor de kennis en ervaring van derden. En, wat mij betreft de belangrijkste: van dromen en durven naar doen!

Ik ben, naast veel anderen met een MBA op zak, vooral blij met het verkregen zelfvertrouwen en de vaardigheid op een holistische wijze naar elk bedrijfskundig vraagstuk te kunnen kijken. Hiernaast is het in mijn geval nog meer zichtbaar geworden dat ik niet functioneer in een corporate omgeving. Niet de meest effectieve houding voor professioneel succes, wel voor mijn persoonlijk geluk.

Dissertation | ‘D-Brandz. Een hybride concept voor het ideale bedrijf’

Probleem

De onderliggende ambitie van het onderzoek van D-Brandz is groot: bijdragen aan een versnelde transitie naar een duurzame ‘economie van goed’. Internationalisering is tot op heden nog steeds een lastig proces: kostbaar, complex, tijdrovend en risicovol. Het duurt gemiddeld drie tot vijf jaar voor een organisatie de grensoverschrijdende stap waagt. Want hier ligt het probleem: het ontbreekt aan een efficiënt systeem voor effectieve internationalisering dat bij kan dragen aan de collectieve groei van bedrijven met een vernieuwend en duurzaam bedrijfsmodel of bedrijfsmotief.

Actie

Literatuur- en veldonderzoek zijn uitgevoerd om naar een oplossing toe te werken. Een snellere internationale groei van duurzame en nieuwe businessmodellen kan bijdragen aan de gewenste transitie naar een duurzame ‘economie van goed’. Het middel om die collectieve groei te bereiken werd gezocht in een verbeterde versie van het huidige internationalisatieproces.

Oplossing

Een transnationale coöperatief georganiseerde ‘One-stop-shop’ kan mogelijk helpen met het verlagen van de lastigste drempels van internationaliseren. Met behulp van Business Model Generation (Osterwalder, et al., 2014) en Nieuwe Business Modellen (Jonker, 2014) is vervolgens een theoretisch ideaal businessmodel gevormd. Ideaal staat voor een optimale combinatie van idealisme en commercie. Input vanuit klantperspectief en van experts (het organisatieperspectief) heeft het concept van een ‘Problem-solution-fit’ naar een ‘Problem-market-fit’ gebracht. Het implementatieplan moet helpen dit concept in de praktijk te gaan bewijzen als zijnde levensvatbaar concept; de zogenaamde ‘Business Model-fit’.

Heb je een vraag voor ons of voor Walter? Stel je vraag hieronder. Wij helpen je graag verder!

Share This