Selecteer een pagina

MBA Afstudeerproject | Willem-Jan Verdonk MBA

Alumnus Willem-Jan Verdonk
Willem-Jan Verdonk MBA

Branche: Sport & entertainment marketing

  • Titel dissertation: 
  • Organisatie tijdens dissertation: WJC Verdonk Consultancy​
  • Huidige organisatie: Masterly Coaching
  • Viva Voce: 04/12/2013 ​

Sinds 1988 gebruiken studenten van Business School Nederland het Action Learning principe om voor hun organisaties uitdagende problemen direct om te zetten in oplossingen en resultaat, return on investment. Action Learning regelmatig toepassen bevordert het herkennen en benutten van kansen.

In het boekje ‘MBA in Action’ beschrijven alumni met diverse achtergronden hoe zij Action Learning hebben ervaren. Zij vertellen concreet wat Action Learning voor hun organisatie maar ook voor hen persoonlijk heeft betekend. Willem-Jan Verdonk vertelt zijn eigen succesverhaal en geeft aan wat het voor zijn organisatie WJC Verdonk Consultancy heeft opgeleverd.

Dissertation | ”

Probleem

Het hoofddoel van mijn MBA voor mij was theoretische aansluiting te vinden bij het strategisch niveau van organisaties. Ik heb mezelf in de praktijk hoog gewerkt tot General Manager van organisatie waarbij ik echter merkte dat het mij ontbrak aan theoretische kennis op strategisch niveau maar ook aan sparringpartners op dit niveau.

Actie

Literatuuronderzoek naar Leiderschap bij professionals, Medewerkertevredenheid en Cultuur, Analyse van Medewerkertevredenheidonderzoek, Kwalitatief onderzoek inen extern en cultuuronderzoek (Quin). De verkregen inzichten hebben de visie en uitvoering van het bestaande leiderschap omgevormd.

Results

Een sterk verbeterd en erg goed scorend Medewerkers tevredenheidsonderzoek, organisatie breed wordt het gezien als best practice. Betrokken en verbonden medewerkers die zelf verantwoordelijkheid nemen voor organisatieprocessen en verbeteringen hierin doorvoeren. Toename van klanttevredenheid.

Heb je een vraag voor ons of voor Willem-Jan? Stel je vraag hieronder. Wij helpen je graag verder!

Share This