Selecteer een pagina

De scholingsaftrek verdwijnt NIET en blijft ook per 1 januari 2019 gehandhaafd!

scholingsaftrek2019Het nieuwe kabinet zou een besluit nemen over een fiscale regeling voor stimulering van scholing vanaf 2019, maar heeft besloten dat de huidige regeling van kracht blijft.

De scholingsaftrek is een belastingvoordeel voor werkenden die een opleiding volgen. De aftrek leek eerder te worden bedreigd door een voorgenomen bezuiniging van 100 miljoen euro.

Een brede coalitie van werknemers en werkgevers wilde de aftrek behouden
Ook in 2019 blijft de scholingsaftrek onverkort van kracht.

In 2017 is een mogelijkheid voor het spreiden van opleidingskosten gestart, het zogenaamde levenlanglerenkrediet van DUO. De combinatie van scholingsaftrek en levenlanglerenkrediet maakt het starten van een MBA ook in 2018 en 2019 extra aantrekkelijk.

CASUS

Ik ben Jan Janssen. Mijn leeftijd ligt tussen de 30 en 55 jaar. Ik ga studeren bij BSN, schrijf me in voor de Executive MBA. In de inkomstenbelasting zit ik in de hoogste schijf en betaal ik helaas 52% belasting (maar krijg dan ook 52% studiekosten retour via de scholingsaftrek) tot 1 januari 2019! Daarna vervalt deze scholingsaftrek. Dus schrijf ik me nú in voor de MBA opleiding bij BSN. Met de maximale scholingsaftrek mag ik per jaar EUR 15.000,- aftrekken. Ik let goed op: de drempel voor de scholingsaftrek bedraagt per jaar EUR 250,- Verder weet ik ook dat er sinds juni 2017 via LevenLangLerenkrediet bij DUO geld kan worden geleend voor deze MBA opleiding.

Aan BSN betaal ik in 2018 de opleiding en trek bij aangifte (of vraag direct vooraftrek aan) EUR 15.000,- af minus de drempel ad EUR 250,- en dan ontvang ik 52% terug via de belastingdienst, dus EUR 7.670,-. Via het levenlanglerenkrediet van DUO leen ik de rest of bijna de rest (er kan voor een MBA maximaal EUR 10.800,- worden geleend)
In 2018 heb ik dan voor de MBA een uitgave van ca EUR 7.500,-. Het bij DUO geleende geld moet ik terugbetalen na afloop van de studie. De hoogte van de maandelijkse aflossing van de schuld hangt af van het inkomen op dat moment.

Meer informatie?
Voor meer informatie over onze MBA-programma’s neem contact op met Sandra Blankenstein via sblankenstein@bsn.eu / 0344-579046 of Merel van der Ham via merel@bsn.eu / 0344-579044.

Share This