Selecteer een pagina
Norbert Greveling en Roland Bushoff – docenten Strategisch Management van onze MBA-opleidingen – schreven het boek ‘Strategisch Managen in turbulente tijden’. “We misten een actueel strategisch management boek dat ingaat op de digitale revolutie. En we ervoeren als adviseur dat veel leiders worstelen met de vraag hoe ze in deze snel veranderende wereld moeten omgaan met strategische vraagstukken. Dit samen vormden het vertrekpunt voor dit boek.

Speciale BSN-editie van het boek 'Strategisch managen in turbulente tijden', door Norbert Greveling en Roland BushoffWaar gaat het boek in hoofdlijnen over?

“Het gedachtegoed bestaat uit vijf vernieuwende theorieën in het vakgebied strategisch management.

De basistheorie gaat over hoe je holistisch kijkt naar je organisatie. Het is belangrijk dat je als leiders beseft dat je onderdeel uitmaakt van een groter geheel en dat je dat geheel goed begrijpt, voordat je keuzes maakt over jouw onderdeel. Een ontworpen strategisch raamwerk helpt je hierbij. Je leert vanuit tien verschillende vensters naar je organisatie en omgeving kijken.

Bij de tweede theorie leer je onderscheid te maken tussen de gezondheid van organisaties en hun aantrekkelijkheid. Zo kom je erachter of jouw organisatie een toekomstbestendige koers vaart en hoe je deze blijft varen.

De derde theorie gaat over de rol van leiders in organisaties bij het maken van strategische keuzes. We onderkennen vijf kerntaken van leiders die gerelateerd zijn aan het eerder genoemde strategisch raamwerk: richting creëren, waarde creëren, ruimte creëren, output creëren en faciliteren van leren.

Bij de vierde theorie is de vraag waarover je als leider strategische keuzes maakt. Je hebt verschillende strategische aandachtsgebieden zoals het organisatiemodel of het samenwerkingsmodel. Leiders maken strategische keuzes over die aandachtsgebieden zoals over betreden van nieuwe markten, toepassen van nieuwe technologieën, schaalvergroting, organisatie inrichting, etc. Zo krijgen aandachtsgebieden vorm over de (50) bouwstenen die daaronder liggen.

De laatste theorie betreft het proces van strategisch managen. Traditioneel krijgt het vorm door met een aantal weldenkende en belangrijke mensen op de hei te gaan zitten en na te denken over wat er zou moeten gebeuren. Vaak op basis van marktverkenningen. Echter in deze turbulente tijden is het noodzakelijk dat je strategisch managen als een continu proces moet inrichten in organisaties.”

Wat bedoelen jullie precies met strategisch managen als continu proces?

“Het maken en doorvoeren van strategische keuzes moet dynamischer en frequenter. Door de alsmaar toenemende snelheid waarmee veranderingen zich voltrekken in de bedrijfsomgeving, onzekerheid over marktontwikkelingen, complexiteit van vraagstukken en moeilijkheid om informatie eenduidig te interpreteren, is het belangrijk om met grotere regelmaat gemaakte strategische keuzes te herzien. Wat je een half jaar geleden nog als een uitstekende strategische keuze beschouwde, kan als gevolg van externe ontwikkelingen alweer zijn achterhaald.”

Hoe vertalen jullie dit boek naar de Masterclass Strategisch Leiderschap bij Business School Nederland?

“Ons boek vormt het fundament voor de Masterclass Strategisch Leiderschap. De ondertitel van het boek luidt: ‘leren je organisatie toekomstbestendig te maken’ en dat is precies wat we met de masterclass voor ogen hebben. We wisselen onze nieuwe theorieën over strategisch management af met voorbeelden en oefeningen, zodat de deelnemers leren strategisch te managen.”

Wat zijn de absolute do’s en don’ts bij Strategisch Leiderschap?

“Do’s zijn onder andere holistisch kijken, beschouwen van strategische aandachtsgebieden en bouwstenen in samenhang, denken in scenario’s en opties, werken in teams, werken met verschillende horizons en regelmatig reviewen van gemaakte strategische keuzes. Don’ts zijn strategieontwikkeling, strategie implementatie, zoeken naar de beste strategie (die bestaat niet), een specifiek belang centraal stellen, een specifiek bedrijfsdoel heilig verklaren, terugvallen op de waan van de dag, etc.”

Boek bestellen?

Ben jij al fan van dit innovatieve gedachtegoed? Bestel het boek dan voor EUR 39,50 bij Business School Nederland >

Lees ook:

Strategische keuzes maken als continu proces voor toekomstig succes

Meer informatie over de Masterclass Strategisch Leiderschap

Meer informatie?
Voor meer informatie over onze MBA-opleidingen neem contact op met Anita Moolhuizen of Linda Hoksbergen via 0344-579050 of mail naar info@bsn.eu.

BSN Update
Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws en updates van BSN? Volg ons dan op Facebook en/of Twitter en schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief die elke twee maanden verschijnt. Stuur hiervoor een email naar info@bsn.eu o.v.v. ‘aanmelden nieuwsbrief‘.
Share This