Selecteer een pagina

Norbert Greveling en Roland Bushoff – docenten voor het vak Strategisch Management – geven de Masterclass Strategisch Leiderschap. Deze is ontwikkeld naar aanleiding van hun boek ‘Strategisch Managen in turbulente tijden’. Een masterclass waarmee je als leider, toezichthouder of adviseur tools in handen krijgt om organisaties te helpen bij toekomstig succes.

Norbert Greveling en Roland Bushoff, docenten Masterclass Strategisch Leiderschap bij Business School NederlandEr zijn wel meerdere masterclasses over strategisch management. Waarin onderscheiden jullie je van anderen met het gedachtegoed?

“Het heersende gedachtegoed over strategisch management dateert uit de vorige eeuw waarin markten nog redelijk stabiel waren voor organisaties. Toen werd een strategie ontwikkeld en geïmplementeerd voor 3 à 5 jaar. Maar deze traditionele aanpak werkt niet meer in deze snel veranderende wereld. Wij hanteren dan ook het uitgangspunt dat strategisch managen een continu proces is, zodat je als organisatie beter kunt inspelen op de toenemende turbulentie en dynamische omgeving. Het is hierbij cruciaal dat je als leider met een holistische blik naar je organisatie kijkt. Dit betekent dat je een koers uitstippelt over alle disciplines heen die richting geeft aan wat er bij elke discipline moet blijven gebeuren of veranderen. Daarbij moet je de belangen voor verschillende groepen stakeholders in het oog houden om de juiste strategische keuzes te maken en te herzien. En dat allemaal voor toekomstig succes van het grotere geheel c.q. de organisatie.”

Waarin zit precies het toekomstig succes van een organisatie?

“Bij de traditionele theorie is strategie ontwikkelen gebaseerd op het behalen van goede bedrijfsresultaten. Maar dat is een valkuil waar veel organisaties steeds weer in trappen. Goede resultaten behalen, is een belangrijke randvoorwaarde voor toekomstig succes, geen basis. De basis is zorgen dat je met je organisatie aantrekkelijk blijft voor klanten, medewerkers, business partners en voor stakeholders. In onze benadering staat dan ook het streven naar een goede gezondheid én aantrekkelijkheid centraal. Daarnaast is het belangrijk te kijken naar de verschillende bouwstenen in een organisatie die ten grondslag liggen aan toekomstig succes. De strategie vanuit de klassieke theorie over strategisch management is slechts gebaseerd op één bouwsteen. Alle organisaties hebben dezelfde soorten bouwstenen. Door strategische keuzes te maken over die bouwstenen, bepalen leiders het toekomstig succes van hun organisatie.”

Hoe gaan organisaties nu om met strategisch leiderschap?

“Dat is erg wisselend. We zien organisaties die op hun eigen manier goed bezig zijn met het maken en doorvoeren van strategische keuzes en die duidelijk een groter geheel voor ogen hebben. Maar in het algemeen zien we veel organisaties waar strategisch leiderschap niet sterk is ontwikkeld. En dat is jammer. Vaak is er veel potentieel in die organisaties aanwezig, dat als gevolg daarvan niet goed tot zijn recht komt. Bij verschillende organisaties is het in de top een duiventil met een komen en gaan van leiders. Veelvuldig is er sprake van bovenmatig opportunisme. Dat helpt niet als je echt streeft naar toekomstbestendigheid. Als het dan even wat minder gaat, is de kans erg groot dan het dan ook echt verkeerd afloopt. In dit soort organisaties is het ook niet eenvoudig om überhaupt juiste aandacht te krijgen voor strategisch leiderschap.”

Voor wie is de Masterclass Strategisch Leiderschap interessant?

“De masterclass is vooral interessant voor leiders in organisaties die verantwoordelijk zijn voor het toekomstig succes van hun organisatie. Denk daarbij aan directieleden en senior managers. Daarnaast is de masterclass interessant voor toezichthouders, die erop moeten toezien dat binnen hun organisatie op een juiste manier wordt gewerkt aan toekomstig succes. Maar de masterclass is ook interessant voor in- of externe adviseurs, die leiders ondersteunen bij het maken en doorvoeren van strategische keuzes.”

Wat is toegevoegde waarde voor hen om de masterclass te volgen?

“De toegevoegde waarde zit in het anders leren kijken naar je organisatie, maar ook naar de manier waarop je momenteel werkt aan toekomstig succes. Daar komen hele verrassende inzichten uit voort die vrijwel direct meerwaarde opleveren voor jezelf, maar ook voor de organisatie waar je voor werkt. Je wordt vooral competenter en aantrekkelijker als gesprekspartner bij strategische vraagstukken.”

Wat kun je concreet verwachten, op welke manier ga ik als deelnemer aan de slag in de masterclass?

“In de masterclass introduceren we verschillende nieuwe theorieën. Die lichten we toe en je gaat er ook direct mee aan de slag. Er is groepswerk om te oefenen met tools die we aanreiken, maar je krijgt ook opdrachten om tussen de bijeenkomsten door te reflecteren op de strategische keuzes in je eigen organisatie.”

Strategie bepalen, terwijl iedereen vooral bezig is om te overleven, is dat wel zinvol?

“Deze vraag krijgen we de laatste tijd natuurlijk wel vaker. Misschien goed om nog eens te benadrukken dat ons gedachtegoed niet gaat over het bepalen van een strategie, maar om het maken van de juiste strategische keuzes over de bouwstenen van je organisatie. Strategie is slechts één van die bouwstenen. Met alleen een goede strategie ga je het echt niet redden. Los daarvan is het voor alle leiders in elke organisatie van belang om bezig te zijn met toekomstig succes. Wat als gevolg van COVID-19 bij veel bedrijven en instellingen is veranderd, is de horizon die je daarbij voor ogen hebt. In plaats van 3, 5 of 25 jaar vooruitkijken, ben je nu waarschijnlijke veel meer gefocust op 3, 5 of 25 maanden. Maar ook daarvoor geldt dat je wel de juiste strategische keuzes moet blijven maken.”

 

Lees meer over de Masterclass Strategisch Leiderschap

Meer informatie?
Voor meer informatie over onze MBA-opleidingen neem contact op met Anita Moolhuizen of Linda Hoksbergen via 0344-579050 of mail naar info@bsn.eu.

BSN Update
Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws en updates van BSN? Volg ons dan op Facebook en/of Twitter en schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief die elke twee maanden verschijnt. Stuur hiervoor een email naar info@bsn.eu o.v.v. ‘aanmelden nieuwsbrief‘.
Share This