Selecteer een pagina
Vanaf september 2017 kunt u voor de MBA opleidingen van BSN geld lenen bij de overheid. Dit heet het levenlanglerenkrediet. Ook als u een Master wilt volgen na uw Bachelor, biedt deze regeling aantrekkelijke mogelijkheden. Hieronder leest u hoe het werkt en wat de voorwaarden zijn.

Levenlanglerenkrediet
Vanaf het studiejaar 2017-2018 kan iedereen van 30 tot 55 jaar tegen gunstige voorwaarden geld lenen bij de overheid voor studiekosten in het hoger onderwijs. Deze aantrekkelijke studiefinanciering voor volwassenen heet het levenlanglerenkrediet en geldt uitsluitend voor de BSN MBA-opleidingen . U dient wel aan de toelatingsvoorwaarden voldoen. Zo kunt u starten met een Master waarbij de studiekosten voor een flink deel gefinancierd kunnen worden.

Hoeveel lenen
U kunt per jaar een bedrag ter hoogte van uw lesgeld lenen. Daar is wel een maximum aan verbonden. Voor arrangementskosten en boekengeld kunt u geen beroep doen op het levenlanglerenkrediet. Naar schatting kan voor een volledig MBA-programma € 10.800 worden geleend.

Terugbetalen
De aflossing van uw lening start op de eerstvolgende 1e januari na het afronden van uw opleiding. U heeft dan maximaal 15 jaar de tijd om uw levenlanglerenkrediet terug te betalen, inclusief rente. Hoeveel u per maand moet aflossen (komma weggehaald) hangt af van uw inkomen.

Hoelang lenen
U kunt een levenlanglerenkrediet krijgen voor de duur van uw opleiding. Omdat de MBA’s van BSN deeltijdopleidingen zijn met 65 studiepunten(ECTS) kunt u voor een periode van maximaal 13 maanden lenen. De regeling is nog erg nieuw. Het kan zijn dat deeltijdopleidingen nog iets ruimere mogelijkheden krijgen

Aanvragen
Als student van BSN kunt u het levenlanglerenkrediet vanaf juni 2017 aanvragen via Mijn DUO (zie www.duo.nl en meer specifiek https://duo.nl/particulier/levenlanglerenkrediet.jsp).

Voorwaarden
Hierbij enkele belangrijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor het levenlanglerenkrediet.

  • U bent tenminste 30 jaar en op het moment van aanvragen jonger dan 55 jaar.
  • Uw collegegeld of lesgeld wordt niet betaald of vergoed door een andere instantie, bijvoorbeeld uw werkgever.
  • U volgt een wettelijk erkende opleiding Master. De MBA’s van BSN voldoen hieraan, zijn wettelijk erkend.

Ga voor de volledige voorwaarden naar www.duo.nl.

Lees ook de casus over de scholingsaftrek in het artikel ‘Bezuiniging scholingsaftrek van de baan’

Meer informatie?
Voor meer informatie over onze MBA-opleidingen neem contact op met Anita Moolhuizen of Linda Hoksbergen via 0344-579050 of mail naar info@bsn.eu.

Share This