Selecteer een pagina

De 7 woorden van Action Learning:

THINK  |  ASK  |   DESIGN  |  ACT  |  LEARN TOGETHER  | GROW  |  IMPACT

Wanneer je strategische keuzes maakt ten aanzien van een probleem, is het van belang holistisch naar je organisatie te kijken, met verschillende brillen vanuit verschillende perspectieven. Action Learning ondersteunt daarbij, omdat je met meerdere mensen naar het probleem kijkt. Het zorgt ervoor dat je meerdere oplossingsrichtingen onderzoekt in plaats van het eerste idee direct op te pakken. Het helpt bij de ontwerpfase voorafgaand aan de implementatie om het échte probleem op te lossen. Roland Bushoff, docent Strategisch Management en internal in de dissertationfase, neemt je mee in de ontwerpfase.

Video link naar The Design in Action Learning

Roland Bushoff neemt je mee in de ontwerpfase die bij Action Learning hoort

“Hoe beter je zicht hebt op alle aspecten die intern een rol spelen bij de probleemsituatie, hoe beter de kwaliteit van de ontwerpen.”

Action Learning ontwerpfase Roland Bushoff BSN MBAKun je omschrijven hoe een ontwerpfase eruit ziet in de dissertationfase?
“Als de studenten hun Dissertation Project doen, dan starten ze eerst met het bepalen van het probleem en daar moeten ze uiteindelijk oplossingen voor zoeken. Wat ik merk is dat studenten vaak al een idee hebben waar de oplossing zich bevindt. Ze gaan relatief snel van een probleem naar een bepaalde oplossingsrichting. Door de Action Learning sessies worden ze afgebracht van hun eerste idee en kijken ze breder. Waar zou de mogelijke oplossing zich kunnen bevinden? Wat ze enorm helpt is dat ze zich ook verder verdiepen in de omstandigheden waarin het probleem zich bevindt. Ze doen hierbij zowel literatuuronderzoek als onderzoek in hun organisatie hoe daar naar het probleem wordt gekeken. Dat alles helpt om studenten in staat te stellen om veel verschillende soorten oplossingen te bedenken die leiden tot verschillende soorten ontwerpen in de ontwerpfase.”

Hoe krijg je een kwalitatief goed ontwerp?
“Wat vooral van belang is om tot een goed ontwerp te komen, is goed inzicht in de situatie. Hoe beter je zicht hebt op alle aspecten die intern een rol spelen bij de probleemsituatie, hoe beter de kwaliteit van de ontwerpen. Hierbij is het belangrijk een holistische blik op de organisatie te werpen, zodat je vanuit allerlei invalshoeken weet hoe de organisatie ervoor staat. Er wordt dus niet alleen naar klanten gekeken, maar ook naar de eigen medewerkers in de organisatie. Op die manier ontstaat er een veelzijdigere blik en dus ook een beter ontwerp en betere strategie die daarop aansluit.”

Waardoor worden de ontwerpen kwalitatief beter door het volgen van de Action Learning MBA?
“Ik denk dat de Action Learning MBA en alle inzichten die studenten daarmee krijgen, helpen in te zien dat er niet maar één mogelijke oplossing is, maar dat er juist veel soorten oplossingen op verschillende gebieden mogelijk zijn. In de MBA krijg je inzicht op het gebied van Marketing, Operations, Financieel en Strategisch Management. Al die inzichten helpen om beter na te denken over hoe, waar en op welke wijze er oplossingen mogelijk zijn. Want het ontwerp moet uiteindelijk wel ingevoerd worden en leiden tot het oplossen van het probleem. Dus je ziet dat een goed ontwerp al rekening houdt met de manier en met de termijn waarop het te realiseren valt.”

“Ik denk dat de Action Learning MBA en alle inzichten die studenten daarmee krijgen, helpen in te zien dat er niet maar één mogelijke oplossing is.”

Hoe help jij als internal studenten bij de ontwerpfase?
“Door kritische en open vragen te stellen, een vorm van Action Learning in de trant van: denk je dat alleen op dit vlak oplossingen mogelijk zijn of denk je dat met deze oplossing het probleem compleet wordt opgelost? Dat helpt ze bij zichzelf af te vragen: zijn dit inderdaad de enige oplossingen die zijn te bedenken of zijn er ook andere mogelijkheden? Ik geef altijd aan: je moet pas tevreden zijn als je helemaal uitgeput bent en alle voor de hand liggende oplossingen bedacht hebt. Dan is de uitdaging om er nog twintig extra te bedenken die heel anders zijn. Dan merk je dat het veel moeilijker wordt. Op dat moment hebben ze veel meer behoefte aan creatieve sessies met collega’s om elkaar te dwingen om oplossingen op een heel ander vlak te bedenken.”

Kun je een voorbeeld noemen van een ontwerp dat je voorbij hebt zien komen?
“Ja, ik had recent een student bij een studentenhuisvestigingsorganisatie. Het issue was dat het vastgoedbeheer relatief versnipperd was door heel de organisatie. Het risico hierbij is dat er eenzijdige verbeteringen plaatsvinden. De opdracht van de student was om een integraal ontwerp voor het vastgoedbeheer te ontwikkelen. Zij kwam uiteindelijk met een ontwerp voor een netwerkorganisatie dat integraal kon worden ingevoerd zonder dat de bestaande structuur werd doorbroken. Ook had ze een ontwerp gemaakt met de wijze waarop het geïmplementeerd moest worden. Ze had daarbij een veranderingsstrategie bedacht. Het moest niet in één grote klap ingevoerd worden, maar zich stapje voor stapje ontwikkelen om zo binnen een aantal jaren op een hoger niveau van vastgoedbeheer te komen.”

Wat is voor managers lastig bij het ontwerpen?
“Wat ik merk is dat zij door het onderzoek veel meer inzichten krijgen in de probleemsituatie van de organisatie en ook veel meer inzicht krijgen in de mogelijke oplossingsrichtingen. Maar die moeten ze vervolgens wel afstemmen en bespreken met de rest van de organisatie. Dan komen ze erachter dat de organisatie een flinke achterstand heeft op wat er daadwerkelijk speelt. Soms ontdekken ze dat ze te laat zijn gekomen met hun ideeën over de ontwerpen. En dat ze dus eigenlijk in een veel vroeger stadium hun eigen projectteam, maar ook de rest van de organisatie, hadden moeten betrekken om vruchtbare grond te vinden voor de dingen die ze hebben bedacht. Een tip is dus om je collega’s op tijd te betrekken bij de situatie en het denkproces om tot meer en betere ontwerpen te komen.”

Meer informatie?
Voor meer informatie over onze MBA-opleidingen neem contact op met Anita Moolhuizen of Linda Hoksbergen via 0344-579050 of mail naar info@bsn.eu.

BSN Update
Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws en updates van BSN? Volg ons dan op Facebook en/of Twitter en schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief die elke twee maanden verschijnt. Stuur hiervoor een email naar info@bsn.eu o.v.v. ‘aanmelden nieuwsbrief‘.

Heb je een vraag voor ons? Stel je vraag hieronder aan Anita Moolhuizen of Linda Hoksbergen. Wij helpen je graag verder!

Share This