Selecteer een pagina

Veelgestelde vragen (FAQ)

Veelgestelde vragen over onze MBA- en managementopleidingen

Business School Nederland heeft veelgestelde vragen voor jou op een rij gezet voor de MBA-opleidingen en managementopleidingen. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons één van onze studieadviseurs.

 

Wat is het verschil tussen de Action Learning MBA (AL MBA) en Executive MBA (EX MBA)?

De Executive MBA (croho-register 70054):
Deze MBA-opleiding is geschikt voor executives, senior managers en succesvolle ondernemers die minimaal drie jaar managementervaring hebben. Zij zijn veelal op strategisch niveau in de organisatie actief. Gedurende de MBA zijn er gemiddeld drie aaneengesloten lesbijeenkomsten per maand. Deze vinden vaak plaats op woensdag t/m vrijdag.

De Action Learning MBA (croho-register 70053):
Bij deze MBA-opleiding sluiten voornamelijk jonge, talentvolle ambitieuze managers, professionals en projectmanagers aan. Zij hebben minimaal twee jaar relevante hbo-werkervaring. Gedurende de MBA zijn er gemiddeld twee aaneengesloten lesbijeenkomsten per maand. Deze vinden vaak plaats op vrijdag en zaterdag.

De MBA in Sustainable Leadership:
Deze MBA-opleiding is bestemd voor ambitieuze, talentvolle (general) senior managers, executives of professionals met een functie van vergelijkbaar niveau die sustainability integraal onderdeel willen maken van hun reguliere bedrijfsvoering. Zij hebben minimaal drie jaar managementervaring en zijn betrokken bij bedrijfskundige en strategische besluitvormingstrajecten. De bijeenkomsten zijn meestal gepland op drie achtereenvolgende dagen, één keer per maand. Er zijn ook losse modules te volgen met het 10-daagse Programma Sustainable Leadership.

Zijn er vrijstellingen mogelijk bij een MBA-opleiding?

Vrijstellingen in de MBA-opleiding zijn mogelijk als je:
Elders een postinitiële master hebt afgerond. Dit is een master waarbij een student doorgaans een afgeronde opleiding in het hoger onderwijs (hbo of wo) heeft en werkervaring een toelatingseis is. Of een Post HBO Bedrijfskunde hebt gevolgd bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de Hogeschool van Utrecht of Hogeschool InHolland. Mocht je deze bij een andere instelling hebben gedaan, dan kan er aan de hand van dit opleidingscurriculum worden gekeken of vrijstelling toch mogelijk is.

Wat zijn de toelatingseisen bij een MBA-opleiding?

Je wordt toegelaten tot de Executive MBA als je:
Een hbo of master als vooropleiding hebt en minimaal drie jaar managementervaring of ter compensatie minimaal 7 jaar aantoonbare relevante werkervaring op minimaal hbo-niveau.

Je wordt toegelaten tot de Action Learning MBA als je:
Een hbo of master als vooropleiding hebt en minimaal twee jaar relevante hbo-werkervaring of ter compensatie minimaal 7 jaar aantoonbare relevante werkervaring op minimaal hbo-niveau.

Je wordt toegelaten tot de MBA in Sustainable Leadership als je:
Een hbo of master als vooropleiding hebt, minimaal drie jaar managementervaring of ter compensatie minimaal 7 jaar aantoonbare relevante werkervaring op minimaal hbo-niveau. Het is bij deze opleiding belangrijk dat je betrokken bent bij bedrijfskundige en strategische besluitvormingstrajecten.

Voor alle MBA-opleidingen geldt dat je de mogelijkheid hebt om projecten en onderzoek uit te voeren in de eigen en/of een andere organisatie, dus toestemming van de werkgever/opdrachtgever is belangrijk.

Welke minimale omvang van de eigen organisatie is nodig om projecten tijdens de MBA-opleiding te kunnen uitvoeren?

Minimaal 10 – 15 medewerkers in de organisatie zijn nodig om analyses en projecten tijdens de MBA-opleiding goed uit te kunnen uitvoeren. Is je organisatie niet groot genoeg, omdat je bijvoorbeeld ZZP-er bent? Analyses en projecten tijdens de MBA-opleiding mogen dan ook in een andere organisatie uitgevoerd worden. Denk hierbij aan een NGO of sportclub van flinke omvang etc.

Wat als ik geen organisatie heb waar ik mijn projecten tijdens de MBA-opleiding kan uitvoeren?

Als Business School Nederland hebben wij een (inter)nationaal Alumninetwerk, waaronder de alumnivereniging Tractus. Veel MBA-afgestudeerden geven aan dat ze studenten graag de mogelijkheid bieden om projecten bij hen uit te voeren. Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze studieadviseurs Linda Hoksbergen en Anita Moolhuizen via 0344-579050 of studiadvies@bsn.eu.

Wat is een subset?

Een subset een kleine subgroep met wie je gedurende jouw MBA-opleiding nauw samenwerkt.

Waar bestaan de toetsen/examens in de MBA-opleidingen uit?

De toetsing in de MBA-opleidingen bestaat uit analyseopdrachten, Question en Answers opdrachten, Action (Research) Projecten en reflectieopdrachten. De opdrachten zijn altijd gerelateerd aan je eigen organisatie en worden thuis of op het werk uitgevoerd. Je hebt dus geen klassikale toetsen of examens. Dit maakt de MBA van Business School Nederland uniek in zijn soort.

Wat is Action Learning in de MBA-opleiding?

De onderwijsfilosofie van Business School Nederland is Action Learning: een methodiek die garant staat voor praktische toepasbaarheid en het leren vanuit jouw eigen organisatievraagstuk. Je persoonlijke ontwikkeling én de concrete vraagstukken uit jouw eigen organisatie staan centraal tijdens je studie. Je leert door te doen. Action Learning is een proces waarbij een kleine groep deelnemers leert en werkt aan échte urgente en complexe problemen in hun organisatie. Action Learning is een proces van heldere vragen stellen en reflecterend luisteren. Action Learning pakt problemen aan door eerst vragen te stellen om de precieze aard van het probleem te verduidelijken, mogelijke oplossingen weer te geven en te identificeren en daarna pas actie te ondernemen. Vragen bouwen groepsdialoog en samenhang op, genereren innovatief en systeemdenken en verbeteren de leerresultaten. Action Learning kan als los instrument worden ingezet of als start van een Action Research Project.

Wat is Action Research in de MBA-opleiding?

Action Research is een methode waarbij problemen en hun context niet alleen onderzocht worden, maar ook met stakeholders wordt gezocht naar oplossingen. Vandaar het woord actie, waarbij de onderzoeker dus ook deel gaat nemen aan het proces. Dit maakt het een handelingsgerichte methode voor organisatieontwikkeling. Kurt Lewin, de grondlegger van Action Research was van mening dat de motivatie om te veranderen sterk verband hield met actie: als mensen actief zijn in beslissingen die hen aangaan, zullen ze eerder nieuwe manieren aannemen.

Hoe is de hele MBA-opleiding opgebouwd?

De eerste fase (4 of 6 maanden):
De eerste fase van de Executive MBA en Action Learning MBA duren 6 maanden, we noemen dit de Leergang Management en Leiderschap. Voor de MBA in Sustainable Leadership is de eerste fase 4 maanden. In de eerste fase krijg je tools om beter te studeren en onderzoek te doen, je persoonlijk leiderschap te verbeteren en goede (probleem) analyses te kunnen maken.

De tweede fase (16 of 19 maanden):
De tweede fase van de Executive MBA en Action Learning MBA duren 16 maanden. Voor de MBA in Sustainable Leadership is de tweede fase 19 maanden. Je volgt zeven hoofdvakken, core courses genoemd (zie vraag ‘Hoe zijn de hoofdvakken opgebouwd?’). Ook voer je bij de Executive MBA en Action Learning MBA Action Learning Projecten (ALP-en) uit, opdrachten waarbij je de theorie vertaalt naar je eigen praktijk met échte urgente en complexe vraagstukken uit jouw organisatie. Hiervan zijn de meeste individuele projecten en één is een groepsopdracht, waarbij je een internationaal vraagstuk met je subset oppakt waarin samenwerking centraal staat. Je leert in deze fase van de MBA bedrijfsvraagstukken op te lossen met een maximum aan resultaat. Je doet dit met behulp van Action Learning coachingssessies, waarbij je samen met je subset leert de juiste open vragen aan elkaar te stellen om tot nieuwe inzichten, acties en creatieve strategische oplossingen te komen.
Bij de MBA in Sustainable Leadership ga je ook aan de slag met Action Learning, maar is er nog een onderzoeksmethode aan toegevoegd Action Research. Je projecten heten, Action Research Projecten. Samen met de Research Methodologie docent stippel je de ambities uit voor de Action Research Projecten. Wat wil je bereiken én dus onderzoeken, oppakken, uitzoeken en neerzetten op het gebied van duurzaamheid? Hoe baken je de probleemstelling af? Hoe maak je dingen onderzoekbaar en meetbaar? Welke methode zet je in met welk doel? Hoe kun je Action Learning inpassen in de onderzoeksdoelstelling?

De derde fase (6 maanden):
De derde fase van de Executive MBA en Action Learning MBA duren 6 maanden. Hier gaat het in hoofdzaak over het oplossen van een strategisch vraagstuk (opgeschreven in de dissertation). Je krijgt hierbij individuele begeleiding en coaching. Aan het eind maak je een zelfreflectie op leerervaringen en leiderschap skills en verdedig je jouw dissertation, de Viva Voce genoemd.
Bij de MBA in Sustainable Leadership duurt de derde fase 1 maand. Je krijgt reflectiesessie op de UNSDG competenties en schrijft een afrondend essay en hebt een centrale afronding hiervan.

Hoe zijn de hoofdvakken van de MBA-opleiding opgebouwd?

Een hoofdvak, core course, in de MBA-opleidingen bereid je thuis voor aan de hand van een studiewijzer met Questions & Answers (Q&A). Je leest het bijbehorende theorieboek en artikelen die door Business School Nederland zijn geselecteerd. Ook bereid je een beknopte bedrijfsanalyse voor met behulp van opgestelde vragen die in de studiewijzer staan. Je gaat daarvoor ook de organisatie in om collega’s bevragen. Daarna volgen twee tot drie bijeenkomsten per vak, waarbij je onder andere gaat sparren met docenten en studiegenoten over deze bedrijfsanalyse die je daarna definitief maakt op een bepaald aspect, zoals Marketing of HRM. Is de analyse voldoende dan is het vak afgesloten.

Hoe ziet de begeleiding/coaching eruit?

Tijdens je praktijkopdrachten binnen de MBA word je begeleid door een ervaren coach. Het laatste project, de dissertation, wordt nog eens extra inhoudelijk gecoacht door een van de vakdocenten.

Hoe groot zijn de MBA-groepen?

Minimaal twaalf en maximaal twintig personen zitten er in één MBA-groep. Deze groep wordt weer in subsets ingedeeld van circa 6 deelnemers. Door de groepen kleinschalig te houden, kan er een goed Action Learning proces gewaarborgd worden.

Zijn de MBA-opleidingen geaccrediteerd?

De MBA-opleidingen van Business School Nederland zijn nationaal en internationaal geaccrediteerd en erkend. De internationale accreditaties zijn belangrijk bij een werkkring in het buitenland. Lees meer over onze accreditaties en erkenningen. De MBA-opleidingen van Business School Nederland verschillen veel van andere MBA’s. Universitaire MBA’s richten zich op het ontwikkelen van theorie, de MBA’s van Business School Nederland op het slim toepassen van bestaande theorieën in de eigen organisatie. In de MBA-opleidingen richten we ons op handelingsvraagstukken (bijvoorbeeld: Hoe lossen we het overschot aan voorraden op?), en niet primair op kennisvragen (zoals: Wat weten Nederlandse managers van strategisch management?). Zie hiervoor onze pagina ‘Welke MBA past bij mij?’.

Wat is het niveau van de MBA-opleidingen?

Onze MBA-opleidingen zijn Professional Masters. Een Professional Master richt zich vooral op toegepast onderzoek in plaats van op het ontwikkelen van nieuwe theorie, zoals bij een MSc. De BSN MBA levert direct rendement op voor de student én zijn organisatie. Beide soorten MBA-opleidingen, de professional en de research georiënteerde, hebben leeruitkomsten en eindresultaten die uitkomen op niveau 7 van het Nederlands kwalificatieraamwerk (NLQF) dat is gekoppeld aan het Europees kwalificatieraamwerk (EQF). Niveau 7 (NLQF) is in Nederland het één na hoogste niveau binnen het Hoger onderwijs. Beide soorten MBA’s worden door de NVAO op ditzelfde niveau getoetst en geaccrediteerd.

Wat is de studiebelasting en studieduur van de MBA-opleidingen?

De Executive MBA en Action Learning MBA duren 28 maanden. De MBA in Sustainable Leadership duurt 24 maanden. Naast het werk is de studiebelasting van alle MBA-opleidingen 10-15 uur per week. Mocht je door omstandigheden langer nodig hebben voor je studie, dan is er een maximale studieduur toegestaan tot 4 jaar. In overleg met je studiebegeleider bestaat er de mogelijkheid deze termijn nog eens te verlengen met 9 maanden. Ná 3 jaar brengen we verlengingskosten in rekening van EUR 2.000,-. Is de opleiding na 4 jaar nog niet afgerond, dan ontvang je wederom een factuur van EUR 2.000,- voor de laatste studietermijn.

Hoe overtuig ik mijn manager/werkgever/opdrachtgever?

Een MBA-opleiding vraagt om een forse investering in tijd en geld. Bij veel andere MBA’s levert dit de werknemer veel op en de werkgever heel weinig. Doe je een MBA bij Business School Nederland dan heeft de werkgever direct baat bij de studie:
Niet alleen zijn manager leert veel, de werkgever krijgt de beschikking over diverse bedrijfsanalyses en ziet zijn manager ten minste 4 knellende bedrijfsvraagstukken oplossen. Waar anders een consultant voor wordt ingehuurd wordt nu door de MBA-student een oplossing gevonden en geïmplementeerd. Dit levert direct een besparing op consultants op én oplossing van vraagstukken op. Hiermee verdiend de werkgever doorgaans in geld uitgedrukt veelvouden van de studiekosten terug. De MBA-opleiding van Business School Nederland is een ideaal middel om talenten in de eigen organisatie te ontdekken en te ontwikkelen, zodat hoger management niet duur van elders dient te worden ingehuurd (met onzekerheid over de kwaliteiten).

Kan ik de MBA-opleiding in termijnen betalen?

Doorgaans is er bij ons mogelijk om in maximaal 4 termijnen te betalen. Houd daarbij rekening met administratiekosten. Voor degene die een Levenlanglerenkrediet bij de DUO verstrekt krijgen, is het mogelijk om in maximaal 24 maanden de opleidingskosten af te lossen. Houd hierbij rekening met eenmalig administratiekosten van 1 procent op de totale opleidingskosten.

Lees meer over het financieren van je opleiding.

“De MBA-opleiding bij BSN heeft bijgedragen aan een sterke persoonlijke ontwikkeling in de vorm van anders leren denken en anders leren handelen. Zelden meer een schot vanuit de heup, maar gericht op zoek naar de kern van een bedrijfskundig probleem. De opleiding heeft mij gestimuleerd in het aanbrengen van focus en heeft mij tegelijkertijd duidelijk gemaakt dat strategische vraagstukken niet vragen om strategische oplossingen maar om het maken van strategische beslissingen.”

Jaap Kalfsbeek MBA

BSN Alumnus Executive MBA, LinkedIn-profiel

Executive MBA

Linda Hoksbergen & Anita Moolhuizen
Programmavoorlichting
E-mail: studieadvies@bsn.eu
Tel: 0344-579050

Share This