Selecteer een pagina

Martin Loeve is de auteur van het boek “De Changemaker, het managen van persoonlijke en zakelijke veranderingen”. Hij combineert menselijke en zakelijke aspecten in zijn coachingspraktijk. “Ik geloof erin dat een verandering een dialoog is. Het is geen oneway top down verhaal. Het gaat over mensen want mensen zijn de organisatie en functioneren door hun interacties.”

BSN MBA-alumnus Dr. Martin LoeveWaarom ben je ooit je MBA gaan doen?
“Ik ben 20 jaar in commerciële rollen actief geweest in de energiemarkt. Na 20 jaar heb ik toen de switch gemaakt naar een consultancy rol: bedrijven helpen commerciëler te worden. Ik kreeg toen de tip om een MBA te gaan doen om zo een breder begrip van organisaties te krijgen, beter te snappen wat managers drijft. Vooral de Action Learning insteek past perfect bij mijn visie op leren en veranderen. Ik pas de principes ook nog steeds toe in mijn coachingspraktijk.
Gabriëlle Verbeek zei in een intervisiebijeenkomst tijdens de studie tegen mij: “Wat jij doet gaat niet over business dat gaat eigenlijk over mensen.” Ik voelde daar in eerste instantie veel weerstand tegen. Het voelde soft en wilde ik dat wel zijn? Ik ben er toen toch in gedoken, o.a. met een leergang veranderkunde bij Focus en toen bleek het toch echt goed bij mij te passen.”

 

Cover boek De Changemaker van Martin LoeveHoe pas je Action Learning toe in je coachingspraktijk?
“Ik begeleid managers bij betekenisvol leiderschap en bij het doorvoeren van veranderingen. Zij komen bij mij met een complex urgent probleem. We gebruiken het probleem vervolgens als kapstok. Tijdens het traject ga ik naast de manager staan, samen kijken we hoe het probleem aangepakt kan worden. En daarnaast gebruiken we dit probleem ook om te leren, te reflecteren. Precies zoals ik dat ook in de opleiding geleerd heb.”

Na je MBA ben je uiteindelijk ook nog gaan promoveren. Waar gaat het onderzoek inhoudelijk over?
“Het gaat over de existentiële eenzaamheid die expats ervaren. Er is niet zozeer sprake van sociale eenzaamheid, want er zijn genoeg mogelijkheden om samen te sporten, te eten, te netwerken etc.. Maar het is een soort bubbel waarin iedereen zich groot houdt. Ik heb dit in mijn latere werk genoemd, iedereen is continu ‘on stage’. En als mens heb je ook behoefte om af en toe ‘back stage’ te zijn. Ik heb dit o.a. aan de hand van 20 interviews met expats onderzocht. Ik heb dit na mijn promoveren verder verbreed naar de druk die hogere executives kunnen ervaren en het gevoel van eenzaamheid dat daarbij hoort.”

De kracht van verhalen

Je hebt voor een bijzondere onderzoeksmethode gekozen. Kun je daar iets over vertellen?
“Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om bij de Universiteit voor Humanistiek te gaan promoveren. Onderzoek is daar voornamelijk kwalitatief van aard. Dus vooral gericht op zo goed mogelijk snappen/analyseren hoe mensen in elkaar zitten en in bepaalde situaties functioneren. Zonder grote uitspraken te doen over generaliseerbaarheid. Ik heb geleerd hoe je de onderzoeksresultaten van zo’n soort onderzoek op een effectieve manier kan vastleggen. Namelijk in de vorm van verhalen. Ik heb er zelf voor gekozen om het in de vorm van een toneelstuk vast te leggen. Op die manier kun je op een betekenisvolle manier samenvatten wat er in de interviews is gezegd. Het heeft dan ook veel meer impact.”

Geeft het onderzoek ook concrete adviezen?
Wanneer je het stuk leest leer je niet alleen iets over existentiële eenzaamheid bij expats, het nodigt je ook direct uit om te reflecteren op wat het met jou doet. In hoeverre het op jou van toepassing is, het je identiteit, omgang met anderen en betekenisgeving in je persoonlijke en professionele dagelijkse leven beïnvloedt. Er zijn geen eenvoudige instrumenten te implementeren om die vorm van eenzaamheid tegen te gaan. Maar het helpt wel om er over te praten. Plekken te creëren voor expats, waar ze even ‘back stage’ kunnen zijn. En zo’n boek of toneelstuk kan daar bij helpen, het helpt het gesprek op gang. En wanneer je het boek leest weet je dat je niet de enige bent. Toneel/theater is een krachtige metafoor om persoonlijke en organisatorische situaties te analyseren, interpreteren en presenteren. Het is dan ook het instrument van mijn nieuwe werk ‘Executive Life is Theater’, bestaande uit een theater-college, een serie workshops en een nieuw boek.”

Meer info op: https://deltadynamics.nl

Meer informatie?
Voor meer informatie over onze MBA-opleidingen neem contact op met Anita Moolhuizen of Linda Hoksbergen via 0344-579050 of mail naar info@bsn.eu.

BSN Update
Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws en updates van BSN? Volg ons dan op Facebook en/of Twitter en schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief die elke twee maanden verschijnt. Stuur hiervoor een email naar info@bsn.eu o.v.v. ‘aanmelden nieuwsbrief‘.

Share This