Selecteer een pagina

Een aanzienlijk deel van onze alumni is werkzaam in de gezondheidszorg. Zij werken bijvoorbeeld in ziekenhuizen, verpleeghuizen, laboratoria en apotheken. Met hun kennis, en de opgedane ervaring van docenten in de zorgbranche, ontwikkelt Business School Nederland (BSN) samen met zorginstellingen incompany programma’s. In de gesprekken die onze Corporate Accountmanager – Bert Husson – met de mensen uit de zorg heeft, ziet hij uitdagingen waarbij Action Learning een oplossing biedt. Zeker in deze tijd van de Coronacrisis.

BSN_zorg artikel

Welke invloed heeft de Coronacrisis op zorgorganisaties?

“De Coronacrisis vraagt veel van zorgorganisaties op het gebied van operations. Enerzijds is de vraag naar zorg intensiever (denk bijvoorbeeld aan de volle IC-afdelingen) en anderzijds staan zorgtaken onder druk door een groter ziekteverzuim, en een algemeen tekort aan zorgpersoneel. Daarnaast moeten zorginstellingen de multifunctionaliteit van hun medische staf vergroten en ervoor zorgen dat de zorgcapaciteit snel op- en afgeschaald kan worden.

Ook blijkt uit gesprekken met zorgalumni dat financiële uitdagingen steeds meer op de voorgrond treden. Door de gehele sector moet bezuinigd worden. Personele kosten kunnen een belangrijke bezuinigingspost zijn, maar er is dus al een personeelstekort. Om dit tekort op te vangen worden in sommige zorgbranches geregeld ZZP’ers ingezet, wat weer tot hogere kosten leidt. Digitalisering en andere vormen van modernisering zijn gewenst, maar ziekenhuizen hebben beperkte investeringskracht.”

Kun je wat voorbeelden noemen van leerbehoeften in de zorg die je bent tegengekomen?

“Ik moet zeggen dat de behoeften vanuit zorgorganisaties variëren. Logisch, want we hebben te maken met een vrij brede sector. Zo werken we bijvoorbeeld aan een mooi traject waarin we te maken hebben met conflicterende waarden binnen een zorgorganisatie als gevolg van een fusie. Maar ook met een zorgorganisatie die meer omzet moet genereren, o.a. door beter zichtbaar te worden in de markt. Hieronder nog drie voorbeelden van uitdagingen die bij BSN zijn binnengekomen:

Bedrijfskundige kennis en leiderschapsvaardigheden
Zoals in meer sectoren het geval is, dekken formele vooropleidingen niet het gehele pallet van capaciteiten en kennis die specialisten in de praktijk moeten bezitten. Als we bijvoorbeeld naar farmacie kijken: apothekers dienen vaak niet alleen medisch zeer onderlegd te zijn, maar ook in staat te zijn om een bedrijfsproces te managen. Daarnaast dienen ze in staat te zijn een team te leiden.

Verandermanagement
Er is in de zorg veel interesse voor verandermanagement. Kennis over verandering komt uit de praktijk en wordt vervolgens in het beleid opgenomen. Dat wil zeggen dat veel informatie over benodigde verandertrajecten binnenkomt via de mensen die zich met primaire zorgtaken bezighouden; zij zijn degenen die de leiding adviseren. Hoe kunnen deze mensen steviger in hun adviesrol staan?

Procesverbeteringen (operations)
Een manier waarop zorginstanties proberen te bezuinigen, is door een verbetering van de arbeidsproductiviteit. Hiervoor is onder andere een optimalisering van processen nodig. Operations Management is dus ook een topic waarmee we organisaties in de zorg helpen. Wij leren onze klanten kwaliteitsverbeteringen voor het effectieve en efficiënte verloop van operaties te identificeren, implementeren en borgen.”

Hoe kan Action Learning helpen met de uitdagingen die de zorgbranche heeft?

“Wij bieden met Action Learning incompany programma’s waarbij de focus ligt op oplossen én opleiden. Hiermee lossen we niet alleen urgente, complexe problemen op, maar bieden deelnemers ook de vaardigheden om dit soort problemen in de toekomst zelf op te lossen. Action Learning heeft als uitgangspunt dat je pas echt leert als een oplossing wordt geïmplementeerd en je de échte resultaten daarvan ziet. Dat is dan ook een vast onderdeel in onze leertrajecten: implementeren en reflecteren. Act to learn, learn to act. Action Learning is dan ook een methode die zeer goed aanslaat in de snel veranderende zorgomgeving.

De aanpak kan helpen om te leren snel te reageren in een wereld die bijna niet meer te voorspellen valt. Zeker in een crisis als deze. Hoe zorg je ervoor dat je de primaire zorgtaken draaiende houdt en op de juiste manier inspeelt op deze Coronacrisis? Action Learning ondersteunt bijvoorbeeld bij het versneld ontwikkelen van innovaties. Door met een multidisciplinair team Action Learning sessies te houden waarbij je elkaar open vragen stelt over een urgent, complex probleem, kom je tot de kern van het daadwerkelijke probleem. Tijdens dit proces ontstaan er nieuwe inzichten die zorgen voor creatieve oplossingen en het creëren van nieuwe kansen. Je vergroot daarmee de weerbaarheid en toekomstbestendigheid van de zorgorganisatie.”

Biedt Business School Nederland nog andere manieren om de zorgbranche te ondersteunen en nieuwe inzichten te geven?

“Jazeker! We gaan bijvoorbeeld samenvattingen van dissertations van alumni uit de zorg op onze website publiceren. Zo krijgen zorgorganisaties een mooi beeld welke uitdagingen er liggen die ook op hun organisatie van toepassing kunnen zijn. En welke concrete oplossingen er voor deze uitdagingen zijn . Daarnaast gaan we (online) evenementen rond zorgthema’s organiseren voor studenten, alumni, en corporate partners.”

Advies op maat

Nieuwsgierig wat BSN voor uw zorginstelling kan betekenen? Neem dan contact op met Bert Husson via +31 (0)6-25002891 of bhusson@bsn.eu

Ervaringen van onze zorgalumni

“De Action Learning benadering, dat was voor mij een belangrijke reden om voor Business School Nederland te kiezen. Action Learning zorgt voor een goede dynamiek, voor verrassende en verfrissende ideeën. Ik pas het nog steeds toe wanneer we een probleem willen aanpakken.” – Jan-Kees van Wijnen, directeur Zorg & Behandeling bij Stichting tanteLouise

Lees het hele interview met Jan-Kees: ‘Geen warme zorg zonder koude technologie’.

“De MBA leerde mij dat ieder antwoord nieuwe vragen oproept. De leergierigheid die alle ruimte had gekregen tijdens de opleiding wilde ik vasthouden. Daarom koos ik ervoor om te veranderen van sector. Ik wilde vanuit een ondersteunende rol een bijdrage leveren aan de veranderingen in zorg en onderwijs en voldoende ruimte houden om aandacht aan mijn ouders en kinderen te kunnen besteden. Dat is toen ‘De Waerdmeester’ geworden.” – alumna Hessiëlle Kerkhoff, eigenaar van De Waerdmeester

Lees het hele verhaal van Hessiëlle: ‘Leiderschap in de zorg is een vak apart’.

“Ik had me nooit zo gerealiseerd hoe belangrijk het is om in de non-profit sector je stakeholders goed in beeld te hebben. Ik kwam er bijvoorbeeld achter dat wanneer wij het over onze klanten hadden we het alleen over de kinderen en ouders hadden die we behandelen. En dat we het zelden over de doorverwijzers hadden. Ook in de non-profit heb je een commercieel doel, je moet overeind blijven, het gaat om je bestaansrecht.” – Erik ten hove, voormalig teamleider zorg De Koninklijke Auris Groep

Lees het hele verhaal van Erik: ’De Koninklijke Auris Groep Zichtbaar voor Indirecte Verwijzers.’

Meer informatie?
Voor meer informatie over onze MBA-opleidingen neem contact op met Anita Moolhuizen of Linda Hoksbergen via 0344-579050 of mail naar info@bsn.eu.

BSN Update
Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws en updates van BSN? Volg ons dan op Facebook en/of Twitter en schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief die elke twee maanden verschijnt. Stuur hiervoor een email naar info@bsn.eu o.v.v. ‘aanmelden nieuwsbrief‘.

Share This